Nowy Europejski Panoptikon #2.
prisonplanet.pl
Polska
2011-02-28
Nauka i technologia
We wcześniejszym artykule "Nowy Europejski Panoptikon" pisaliśmy o technologiach opracowywanych przez Unię Europejską. To był jedynie wierzchołek góry lodowej. Wygląda na to, że wraz z pogłębianiem się kryzysu, budowany jest komplementarny system dozoru, inwigilacji, nasłuchu wszystkich obywateli EU.

Oto kolejne projekty finansowane przez Unię wybrane z publikacji FP7 "Towards a more secure
society and increased industrial competitiveness", maj 2009. Pobierz plik PDF 

akronim
Zastosowanie
wykonawca/
koordynator
kraje
czas
realizacji
zaokrąglone koszta projektu
w mil EURO
AMASS
Stworzenie szeregu autonomicznych, automatycznych platform nadzoru uzbrojonych w kamery termowizyjne i wyrafinowane Hydrofony połączone ze sobą za pośrednictwem szerokopasmowej sieci radiowej. Alarmy z czujników będą analizowane i integrowane z innymi szczegółowymi  danymi (lokalizacja, prędkość, klasa ,...) i przesyłane do  "Systemu Informacji Geograficznej" znajdującego się w centrum dowodzenia granicznego.
Carl Zeiss Optronics GmbH

NIEMCY
+INNE
KRAJE
2012
5
CPSI
Ma na celu stworzenie metodologii zbierania, obliczania, organizowania, pytania, analizowania, interpretowania i monitorowania danych na temat rzeczywistych i postrzeganych uwarunkowań i mediatorów bezpieczeństwa. Rdzeń CPSI ma podłoże psychologiczne. Koncepcyjny model opiera się na czynnikach związanych jednostką, która określa poziom bezpieczeństwa, poprzez cechy demograficzne, osobowości,stylu życia i historii wiktymizacji.
Nederlandse Organisatie
voor Toegepast Natuurwetens- chappelijk Onderzoek – TNO
HOLANDIA
+INNE
KRAJE
2010
3
EFFISEC
EFFISEC opiera się na integracji z zestawu istniejących technologii (biometria, e-dokumentów, rozpoznawania i analizy sygnałów obrazu, śledzenia i wykrywania substancji sypkich, itp.).
Na podstawie szczegółowej analizy wymagań funkcjonalnych (w tym ergonomii, bezpieczeństwa i kwestii prawnych) dla wszystkich rodzajów granic, EFFISEC będzie koncentrować się na kluczowych kwestiach technicznych: dokumenty i identyfikacja, wykrywanie nielegalnych substancji, nadzór wideo i zabezpieczenie komunikacji.
Sagem
Sécurite
FRANCJA
+INNE
KRAJE
2013
16,5
EU-SEC II
Synchronizacja krajowych użytkowników w skoordynowanej platformie do skutecznego działania i zapewnienia bezpieczeństwa podczas dużych imprez.
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
WŁOCHY
+INNE
KRAJE
2011
2,5
FESTOS
Identyfikacja i ocena zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa rodzących się przez nadużywanie lub niewłaściwe wykorzystanie nowych technologii i wiedzy naukowej.
Opracowanie środków w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Opracowanie alternatywnych scenariuszy, przyszłych skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wydarzenia o niskim prawdopodobieństwie ale dużych skutkach.
Interdisciplinary Center for Technology Analysis and Forecasting (ICTAF) Tel-Aviv University
IZRAEL
+INNE
KRAJE
2012
1,2
iDETECT 4ALL
Celem IDetecT jest opracowanie innowacyjnych optycznych technologii wykrywania intruzów. Technologia ta wykrywa obecność obiektów (ludzi, pojazdów, towarów), wewnątrz lub w okolicy ograniczonej infrastruktury krytycznej. Pozwala na identyfikację autoryzowanych obiektów i alarmuje w przypadku gdy nieuprawniony obiekt znajduje się wewnątrz strefy chronionej.
Instro Precision Ltd. .
WIELKA
BRYTANIA
+INNE
KRAJE
2011
3,3
IMSK
Projekt połączy technologie obszaru nadzoru, autoryzacji w punktach kontrolnych, również wykrywania CBRNE i wsparcie dla ochrony VIPów. IMSK będą kompatybilne z nowymi czujnikami do wykrywania zagrożeń i walidacji, w tym kamer (optycznych i podczerwieni), radarów, czujników akustycznych i drgań, x-ray, promieniowania gamma i CBRNE. Śledzenie towarów, pojazdów i osób zwiększy świadomość sytuacyjną .
Saab AB
SZWECJA
+INNE
KRAJE
2013
24
INDECT
Monitorowanie różnych grup ludzi i wykrywanie zaburzeń zachowania w sytuacji zagrożenia. Oceny złożonych multimodalnych procedur i systemów biometrycznych do uwierzytelniania osób / weryfikacji (np. w szkołach, szpitalach, biurach, itp.) oraz dla osób uznania / identyfikacji (np. w celu ustalenia winnych osób w wybranych sytuacjach zagrożenia). Gromadzenie informacji z sieci i monitorowanie podejrzanych działań w Internecie.
Rozwój automatycznego powiadamiania usług świadczonych z wykorzystaniem wschodzących systemów łączności bezprzewodowej i samo organizujących się sieci komputerowych. Rozproszony system przetwarzania danych, będzie zaprogramowany w sposób, który pozwoli na automatyczne wykrywanie zachowań, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. (system będzie autonomiczny, i sam będzie przetwarzał dane i przekazywał je dalej).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
POLSKA
+INNE
KRAJE
2014
15
INFRA
Badania i rozwój integralnych i kompatybilnych systemów łączności bezprzewodowej, które pozwolą na używanie ich w tunelach metra i budynkach o grubych betonowych ścianach. Stworzenie systemu nawigacji w pomieszczeniach zamkniętych.
Athena GS3 Security Implementations Ltd.
IZRAEL
+INNE
KRAJE
2011
4
LOTUS
LOTUS ma na celu wykrywanie sygnatur chemicznych w szerokim obszarze miejskim. Czujki mogą być montowane w ustalonej pozycji, choć większość detektorów powinno być mobilnych. Po wykryciu podejrzanych substancji, informacja o rodzaju, miejscu, ilości i czasie zostanie zarejestrowana i wysłana do baz danych i centrum oceny w celu analizy. Wykorzystując istniejącą globalną infrastrukturę pozycjonowania (GPS) i sieci (GSM, GPRS lub 3G) systemu LOTUS może być wykorzystywany bardziej lub mniej w dowolnym miejscu na świecie.
Swedish Defence Research Agency (FOI) Department of Energetic Materials
SZWECJA
+INNE
KRAJE
2012
4.5
ODYSSEY
Projekt Odyssey podejmie badania w celu projektowania i rozwoju bezpiecznego współdziałania środowisk oceny sytuacji w UE w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Platforma będzie miała możliwości pozyskiwania informacji przy użyciu zaawansowanej semantycznej ekstrakcji wiedzy i eksploracji danych.  Stworzenie platformy wymiany informacji balistycznych broni palnej.
Sheffield Hallam University
WIELKA
BRYTANIA
+INNE
KRAJE
2011
4
SAMURAI
Celem SAMURAI jest rozwój i integracja innowacyjnych, inteligętnych systemów nadzoru/monitorowania osób i pojazdów, zarówno wewnątrz, jak i na terenie infrastruktury krytycznej. SAMURAI będzie wykorzystany do  monitorowania miejsc krytycznej infrastruktury (np. hali lotniska, dworca kolejowego, stadionu piłkarskiego, centrum handlowego).
SAMURAI będzie zajmować się opracowywaniem szczegółów  poruszających się obiektów, segmentacją, klasyfikacją i ich znakowaniem.  Obraz rejestrowany przez wiele kamer pozwoli na  np. identyfikację, monitorowanie i śledzenie osób z bagażem, w różnych lokalizacjach. Dostępny będzie system Online monitorowania zaburzeń zachowania. Będzie on profilował i sprawdzał wnioskowanie z zachowań anormalnych. SAMURAI opracuje przełomową technologię, która może być połączona z istniejącymi systemami CCTV już  stosowanych w UE.
Queen Mary, University of London Department of Computer Science
WIELKA
BRYTANIA
+INNE
KRAJE
2011
4
SECTRONIC
Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, który dokładnie wskazuje, charakteryzuje i przetwarza każdy istotny obiekt, 360 stopni wokół infrastruktury 24 godziny na dobę w każdych warunkach pogodowych poprzez naziemne systemy dozoru oraz satelitarne systemy dozoru.
Marine & Remote Sensing Solutions Ltd
WIELKA
BRYTANIA
+INNE
KRAJE
2011
8
SEREN
Dzięki Seren, badania nad bezpieczeństwem sieci NCPs będą bardziej skuteczne i skoordynowane, podwyższając poziom usług w państwach członkowskich i stowarzyszonych. Będzie on platformą kontaktu pomiędzy Komisją Europejską i grupami badawczymi zajmującymi się bezpieczeństwem. (czytaj procesem centralizacji)
Commissariat à l’Energie Atomique
FRANCJA
+INNE
KRAJE
2010
1
SGL for USaR
Projekt koncentruje się na szybkiej lokalizacji uwięzionych lub zakopanych ofiar (żywych lub zmarłych) oraz ciągłe monitorowanie warunków powietrza w wyrobiskach uszkodzonych częściowo zawalonych struktur. Profilowanie charakterystycznych sygnałów wizualnych, dźwiękowych i chemicznych, emisji widma.
National Technical University of Athens
GRECJA
+INNE
KRAJE
2012
6.5
SICMA
Modelowanie nieprzewidywalnych czynników (np. ludzkich / zachowań tłumu). Wsparcie procedur, dla zapewnienia właściwego rozwiązania problemu.
Elsag Datamat SPA
WŁOCHY
+INNE
KRAJE
2011
4
SUBITO
SUBITO opracuje badania i rozwój, automatycznego wykrywania opuszczonego bagażu, szybką identyfikację osób odpowiedzialnych i śledzenie ich kolejnych kroków.
SELEX Sensorsand Airborne Systems Limited.
WIELKA
BRYTANIA
+INNE
KRAJE
2011
4
TALOS
Projekt TALOS proponuje opracowanie zintegrowanego, elastycznego operującego na dużej powierzchni gruntów (w tym zdewastowanym środowisku) systemu nadzoru, który:
Jest zdolny do wykrywania, lokalizacji, identyfikacji i śledzenia, osób, pojazdów i substancji niebezpiecznych

Łączy odległe i autonomiczne platformy wyposażone w:
systemy Multi syntezy danych z czujników (w tym biologicznych i chemicznych), aktywnych obrazów, fuzji danych, poleceń kontroli i komunikacji.

Talos zakłada zaprojektowanie i zintegrowanie, elastycznych systemów kontroli pogranicza i nie tylko w oparciu o bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
POLSKA
+INNE
KRAJE
2012
20Kiedy połączymy te projekty z projektami z wcześniejszego artykułu oraz projektem UE "internet rzeczy", objawi nam się niezbyt miły obraz technologicznego panoptikonu. We wszystkich do tej pory opisanych projektach twórcy zarzekają się, że będą dbać o prywatność osób inwigilowanych, co samo w sobie jest oksymoronem. Prowadzi się również badania nad oceną, standardami i etyką "prywatności dozoru". Podobnie jak z problematyką bioinżynierii, dla której powstała bio-etyka podobnie tu tworzy się sztuczny twór dozoro-etyki. Powód jest prosty, niechęć władzy do rozpatrywania tych zagadnień w kontekście klasycznej etyki.W czasach Calcescu w Rumunii, na ulicach były montowane mikrofony aby kontrolować to co ludzie mówią i robią. Było to przez wszystkich ludzi, nawet w bloku wschodnim odczytywane jako ostateczne naruszenie prywatności. Hitler za pomocą maszyn obliczeniowych IBM katygoryzował ludzi nie tylko pod kątem rasowym ale i przydatności społecznej. Słusznie i ten przykład z historii wywołuje u nas dreszcz niepokoju.

Dziś buduje się system setki razy potężniejszy i nie łudźmy się, że znajdzie się w nim miejsce dla jakiejkolwiek prywatności. Witamy w Europie wymarzonej przez Hitlera, Stalina, Mao...
Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Ben Hur   dodano: 2011-03-11 06:28:06
Ben Hur   dodano: 2011-03-11 06:31:14
Jednak historia lubi się powtarzać. Mam nadzieję,że ci którzy nam to gotują , sami poznają ten szatański system na swoich czterech literach. W końcu nikt nie jest nieśmiertelny, a ponoć reinkarnacja istnieje :-))).
tornado   dodano: 2011-03-13 22:32:41
tornado   dodano: 2011-03-13 22:37:21
Inwigilacja społeczności zawsze leżała u podstaw funkcjonowania systemów lewicowych. Skoro globalizm został wymyślony i jest promowany przez ludzi o poglądach socjaldemokratycznych, to nie ma się czemu dziwić, że jest oparty o jak najszerszą inwigilację. Teraz rozumiem dlaczego nasz rząd stara się wprowadzić kontrolę w internecie, skoro ma w tym zakresie do wykonania specjalny program. Najgorzej, że nie ma jak przeciwstawić się tym szaleńcom.
kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone