Ignoranci Okręgowej Izby Lekarskie w Gdańsku - Grypa.
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2017-01-07
Kultura
Pomimo oficjalnej propagandy o rzekomych przemianach w 1989 roku, okowy starych kajdan nadal zniewalają polskie społeczeństwo.

Typowym przykładem są tzw. Ustawy o zawodach. Nie będę się rozwodził o wszystkich takich ustawach, przecież mamy rozsądnych przedstawicieli tych zawodów.  W poniższym artykule zajmę się tylko zawodami związanymi z szeroko rozumianą medycyną.

Nie ma czegoś takiego jak medycyna uniwersytecka, czy ludowa. Są TYLKO LUDZIE. Czyli są lekarze znający różne sposoby leczenia i są ograniczone trolle wyszkolone tylko i wyłącznie w wykonywaniu dyrektyw czyli procedur. Procedury są przygotowywane przez koncerny i ich jedynym celem jest wzrost zysków tych Grup Kapitałowych. Osobnicy wykonujący te procedury z natury rzeczy ulegają uwstecznieniu pod płaszczykiem „Współczesnej Medycyny”

Dlaczego ulegają uwstecznieniu.? Ponieważ znacznie wygodniejsze jest wykonywanie procedur, które zwalniają od myślenia, aniżeli skupienie się na chorym i zlikwidowanie przyczyn dolegliwości. Po drugie, zawsze istnieje coś takiego co w nauce nazywamy krzywą zapominania. Jeżeli jakikolwiek osobnik wykonuje mniej lub bardziej bezmyślnie jakieś procedury to bardzo szybko wpada w rutynę i zapomina to czego się wcześniej nauczył. Jednocześnie jest usprawiedliwiony w przypadku powikłań, jeżeli tylko udowodni, że wykonywał procedury. Osobiście nie znam żadnych odkryć czy wynalazków, które byłyby dokonane przez tzw. masy. A kto wprowadza procedury? Masa dziwnych urzędników nie wiadomo praktycznie przez kogo opłacanych.

Sama idea czy filozofia podejścia grupowego w medycynie jest żałośnie śmieszna. Jest to typowe podejście cywilizacji wschodnich, azjatyckich. Tam wszystko jest grupowe. Np. Żydzie nie mogą się w Bożnicy pomodlić jak nie zbierze się 10 mężczyzn. Co robią jak jest tylko 9 ?. Wymyślili zawód stacza, czyli tego 10, który chodzi od Bożnicy do Bożnicy odwalając robotę. Każdy, kto zajmował się leczeniem wie doskonale, że to metodę leczenia trzeba dobierać do konkretnego chorego, a nie odwrotnie. Wprowadzenie państwowego systemu procedur powoduje tylko i wyłącznie wzrost kosztów leczenia i wzrost śmiertelności ludzi.

Mamy na to liczne dowody.
Wprowadzenie tego grupowego systemu procedur w USA ok. 1980 lat spowodowało wzrost kosztów leczenia z ok.50 miliardów dolarów do obecnie ponad 250 miliardów dolarów.
Jest to więc wyraźny dowód jakiemu celowi służą procedury. O te 200 miliardów dolarów oskubano podatnika.

Jednocześnie zaowocował ten system procedur gwałtownym wzrostem umieralności niemowląt.
 USA jest na pierwszym miejscu pod względem współczynnika umieralności wśród państw bogatych.
USA jako jedyne z państw uprzemysłowionych ma nadumieralność białych kobiet w średnim wieku. Wyjaśniono ten fakt. Białe kobiety o wiele częściej chodzą do lekarzy aniżeli latynoskie czy murzyńskie.
USA zanotowało w ostatnich latach spadek długości życia.
Polska jako 52 stan, bezmyślnie wprowadzająca amerykańskie procedury czyli idzie tym samym śladem
Medycyna z zasady powinna zajmować się pomaganiem ludziom w przypadkach choroby oczywiście szeroko rozumianej [wypadki, katastrofy itd]
Niestety od samego początku wykorzystywano medycynę, szczególnie w cywilizacjach azjatyckich, w zupełnie innym celu. Historia przytacza liczne przypadki, kiedy to pod płaszczykiem uniwersyteckiej medycyny likwidowano niewygodnych ludzi. Nie chcąc być gołosłownym,
    -    pod płaszczykiem uniwersyteckiej medycyny wprowadzono tzw. upusty krwi jako metody leczenia. Uśmiercono w ten sposób 8 królów. Jeszcze w czasie epidemii cholery w USA w 1870 roku  medycy uniwersyteccy stosowali upusty krwi. Śmiertelność dzięki tej metodzie była znacząco wyższa. Uśmiercali w majestacie prawa ok. 70% leczonych chorych. Homeopaci mieli śmiertelność rzędu 3-5%.
    -    Pod płaszczykiem medycyny uniwersyteckiej wprowadzono liczne trucizny do arsenału środków leczniczych. Dziwnym trafem np. umierały wszystkie dzieci Jagiellonów, kiedy znajdowały się w pobliżu medyków Habsburgów. W podobny sposób w dziwnych okolicznościach zmarł zarówno Stefan Batory jak i Władysław IV.
    -   Ta likwidacja niewygodnych ludzi  to nie wymysł XX wieku, czy konkretnie III Rzeszy.

Wykorzystywanie medycyny do likwidacji przeciwników w historii nowożytnej rozpoczęli Anglosasi likwidując Indian np. w Kanadzie, o czym już pisałem. Podobnie obecnie pod pretekstem przymusowych szczepień ogranicza się przyrost naturalny, co udowodnili PT Lekarze Katoliccy  przeprowadzając badania na zlecenie Ks.Biskupów. Proszę zauważyć dziwny zbieg okoliczności. W żadnym kraju europejskim, gdzie rzekomo istnieją specjalne instytucje państwowe zajmujące się kontrolą żywności, leków itd, nikt nie sprawdził czy szczepionki nie powodują trwałego uszkodzenia zdrowia ludzkiego. Jest to jednoznaczny dowód, że tzw. urzędy państwowe to tylko bufor mający zneutralizować działania społeczne. Dla mnie jest to dowód bezpośredni, że od końca I Wojny Światowej w Europie poszczególne państwa nie są samodzielne tylko kontrolowane całkowicie przez City of Londyn. To państwo, z ponad 700 letnią tradycją, posiada 98 % całego światowego kapitału, posiada własne siły zbrojne znajdujące się w Dystrykcie Kolumbia. W tym biednym kraju pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem  taka przymusowa eutanazja trwa od co najmniej 1945 roku. Poniżej parę przykładów. Problemem całkowicie przemilczanym zarówno przez Ministerstwo nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia oraz Izby Lekarskie, statutowo mające czuwać na znachorstwem,  jest fakt ukrywania zgonów po lekach psychiatrycznych.

20 maja 2015 roku J.D Heyes opublikował pracę opartą na raporcie publikowanych w Brithish Medical Journal .  Prof.C.Gothzsche  z centrum Nordic Cochrane w Danii podał w tym raporcie, że leki psychotropowe są odpowiedzialne z śmierć ok. 500 000 ludzi powyżej 65 roku życia, każdego roku.
P.C.Gotzsche jest autorem książki „ Śmiertelne leki i przestępczość zorganizowana Big Pharmu.”
Badacze stwierdzili wielkie oszustwo urzędników decydujących o wprowadzaniu do obrotu leków. Po przeanalizowaniu 100 000 danych FDA stwierdzili, że np. liczba samobójstw ludzi zażywających leki psychiatryczne może być aż o 1500% większa aniżeli jest oficjalnie podawana.
Analiza tylko dwu leków: fluoksetyny i paroksetyny, używanych przez 9956 pacjentów wykazała 14 samobójstw:
Wg natomiast oficjalnych danych tzw. rządowej jak najbardziej  placówki FDA na 52960 chorych otrzymujących te leki samobójstwo popełniło tylko 5 chorych.
W maleńkiej Danii leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne są odpowiedzialne za 3693 zgony.
Oczywiście w Polsce brak takich statystyk ale przez analogię do liczby mieszkańców można szacować liczbę zgonów na ok. 30 000. Czy to już jest urzędowa eutanazja?

Łączne dane dotyczące USA i UE szacują, że z powodu legalnie na recepty sprzedawanych leków umiera 539 000 ludzi rocznie.

Specjalnie stwarza się fikcyjne choroby jak ADHD - rzekomą dolegliwość wymyślaną przez człowieka, który sam przyznał  w 2008 roku, że  zrobił to dla otrzymania grantów  czyli po prostu chciał łatwej forsy. A w Polsce pod bokiem Ministerstwa i Izby Lekarskiej w samej Warszwie jet kilkadziesiąt gabinetów znachorskich zajmujących się „leczeniem tej wyimaginowanej choroby”. I nikomu to nie przeszkadza. Jest to wg ekspertów  urzędowych właśnie „współczesna medycyna”, coś na kształt lewatyw w XVII wieku czy puszczania krwi, przy każdej okazji, w XVIII  i XIX w. Jak podał Natural News posiadają udokumentowane od 2011 roku dane, że psychiatria w połączeniu z Big Pharmem ustanowiła rynek leków psychotropowych  o wartości ponad 20 miliardów dolarów czyli większy aniżeli kwota wydawana na całe leczenie  ludności prawie 40 milionowej Polski.  Epoka tworzenia rynku psychiatrycznego rozpoczęła się ok. 1987 roku. Z 28 chorób psychicznych istniejących w MAD I na początku XX wieku doprowadzono do ok. 300 chorób psychicznych w MAD V w 2005 roku.

To się nazywa sztuka i zysk. W dodatku bez żadnych badań laboratoryjnych udowadniających rzeczywiste istnienie choroby. Inną taką zupełnie absurdalną procedurą jest badanie PSA. A-Force US Preventive Service Task zadeklarowało, że wykonywanie  testu PSA u mężczyzn jak również mammografii u kobiet nie jest potrzebne. Test PSA został już skrytykowany w latach 90 -tych ubiegłego wieku. W 2004 roku Biuletyn Uniwersytetu Stanford  umieścił informację: „Najbardziej powszechny test stosowany jako narzędzie przesiewowe do wykrywania raka prostaty  - test PSA - jest praktycznie bezwartościowy w przewidywaniu ryzyka zachorowania na tę chorobę. Analiza dotyczyła 20 lat obserwacji. Wartość tego badania okazała się taka sama jak badanie per rectum”  [ dla niewtajemniczonych - włożenie palca w d...]

Na czym polega więc problem z procedurami?

Włożenie palca praktycznie nic nie kosztuje i całe badanie trwa ok. 20-30 sekund.  Jest to ogólnolekarskie badanie takie samo jak osłuchiwanie słuchawkami. A badanie PSA to w zależności od laboratorium pozwala oskubać „frajera”  nawet  na 80 złotych. To jest zdecydowanie więcej aniżeli przysłowiowe pól litra.

Badania PSA prowadza do nadmiernych dalszych badań WG American Cancer Society: „Mogą być różne przyczyny podwyższenia PSA, poczynając od łagodnego przerostu, zapalenia, zakażenia, wieku i rasy. Wszystkie wyniki w związku z tym mogą być mylące i prowadzić do niepotrzebnych dalszych zabiegów narażając chorego na zbędne i szkodliwe leczenie, cierpienia i narażając na koszta. Śmiertelność z powodu raka prostaty w okresie stosowania tego badania zmniejszyła się z ok 3% do 2.4% czyli była w zakresie błędu statystycznego”.

Przykład ostatnio nagłośniony śmierć p. Kulczyka po właśnie badaniu prostaty w wiedeńskim, a wiec uniwersyteckim szpitalu.  Takich przykładów można by podawać bardzo dużo. Poniżej jeszcze ostatni, może najważniejszy, ponieważ dotyczący dzieci. Wg dopuszczalnych wielkości wolno spożyć, czyli poprzez przewód pokarmowy wprowadzać  tylko poniżej 5 mcg aluminium dziennie. A tutaj rzekomo osoba zajmująca się leczeniem czyli poprawą stanu zdrowia - pediatra, podaje powszechnie znaną neurotoksynę w ilości 40 - 50 razy większą aniżeli dopuszczalne wartości dla wody, bezpośrednio do krwioobiegu i jeszcze  twierdzi,  że robi to dla twojego dobra. I nie ma wyrzutów sumienia. Czyli albo jest tak niedokształcona? albo działają inne pozamerytoryczne przyczyny. Sam musisz się domyśleć Czytelniku.


To są właśnie skutki wprowadzania procedur, czyli wzrostu zysku ze sprzedaży tych właściwych preparatów produkowanych przez ten „nasz” koncern. Tylko i wyłącznie temu celowi służyły ustawy, które rzutem na taśmę zatwierdzili „komuniści”, tj. ustawy o rozmaitego rodzaju Izbach, a to Izba Radców Prawnych, a to Ustawa o Izbach Lekarskich, a to Ustawa o........itd.

Jedynym celem tych ustaw było większe zniewolenie danej społeczności. Jest to coś w rodzaju psychuszek wprowadzonych swego czasu w Sowietach. Każdy ma myśleć i robić tylko to co starsi i mądrzejsi [St.Michalkiewicz] wymyślili w celu wzrostu oskubywania ludności. Nie chcąc, żeby to się rzucało w oczy rozbili ten system na poszczególne zawody. Pod pretekstem samorządu można skolonizować określone grupy i w ten sposób za przysłowiowy pysk trzymać całe społeczeństwo. Proszę zauważyć, system Izb pozwala wymyślić jedna procedurę i np. zahamować rozwój danej dziedziny wiedzy. Wolno wszystkim wykonywać tylko te procedury, które zostały gdzieś tam w zaciszu kanapowym zatwierdzone. Nie jestem gołosłowny.W celu wprowadzenia na rynek preparatu pod nazwa Voxx stworzono specjalne pismo, rzekomo naukowe i przez wiele lat oszukiwano lekarzy doskonałymi efektami leczenia tym preparatem.  Zmarło z tego powodu ponad 100 000 ludzi tylko w USA. Firma Merck zarobiła kilkanaście miliardów dolarów. Czy komuś włos z głowy spadł? Nie!

Sprawę, dzięki Izbom zamieciono pod dywan. Od 5 lat środowisko medyczne nie może się doczekać ujawnienia wynagrodzeń tzw. przedstawicieli Izb, otrzymywanych od koncernów farmaceutycznych.
Pomimo, że teoretycznie Izby miały zajmować się tylko i wyłącznie sprawami z pogranicza lekarz pacjent i tzw błędami sztuki, to jak wskazuje 25 lecie ich istnienia, jest to także doskonały sposób nałożenia podatku na dane grupy. W związku z faktem, ze przynależność do Izb jest przymusowa, od każdego członka ściąga się dożywotnio podatek. Teoretycznie podatek płacimy tylko i wyłącznie od zarobków. Jeżeli przestajemy pracować w danym zakładzie, albo przechodzimy na emeryturę to podatku już nie musimy płacić. Odwrotnie jest z Izbami. Pomimo przejścia na emeryturę nadal Izby okradają w majestacie prawa przymusowych członków czyli niewolników.

Proszę zauważyć, podatek wolno uchwalać tylko Sejmowi. A tutaj dzięki sprytnemu prawniczemu posunięciu, nałożono na kilka milionów ludzi podatek dożywotni. Nawet jak ktoś już nie pracuje zawodowo to musi płacić. I najciekawsze pomimo, że mamy masę prawników, sądy, trybunały, nikomu to nie przeszkadza. Izby prawnicze także zostały w powyższy sposób zniewolone. Kolejnym niezwykle istotnym argumentem, przemawiającym za brakiem obowiązku przynależenia do samorządu jest naruszenie istoty wolności zrzeszeń (art. 58 ust. 1 Konstytucji). Każda ustawowa regulacja, wprowadzająca wymóg obligatoryjnego członkostwa w samorządzie,  jest również nieproporcjonalnym naruszeniem art. 58 ust. 1 (w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji) z dwóch względów.

Po pierwsze, podstawa do ograniczania praw i wolności konstytucyjnych w polskim porządku prawnym znajduje się w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Regulacja ta wskazuje, że ograniczenia takowe muszą być ujęte w ustawie oraz, co niezwykle ważne, nie mogą naruszać istoty wolności i praw.     W konsekwencji, poszukiwania podstawy do naruszania i s t o t y jakiejś wolności lub jakiegoś prawa należy ograniczyć do tekstu Konstytucji. Przy przyjęciu jednej z interpretacji wskazanych na początku niniejszego wniosku, podstawę taką stwarza art. 17 ust. 1 Konstytucji. Ustawodawca zezwolił jednak w tym artykule na naruszanie jedynie istoty wolności wykonywania    zawodu i wolności podejmowania działalności gospodarczej. W konsekwencji naruszenie istoty innych wolności, w tym wolności zrzeszania się nie jest dopuszczalne.

Ale generalnie to mamy państwo prawa?!! Przez te ćwierć wieku wytworzyła się grupa urzędników Izb, zupełnie w podobnym stylu jak to było w komitetach partyjnych. Grupy te realizują własne celu udowadniajace konieczność  utrzymania status quo czyli doskonale płatnych posad. Izby przyznały bowiem sobie wynagrodzenie wyższe aniżeli średnie krajowe bez pytania swych członków o pozwolenie. Dawniej wybór do Zarządu Towarzystwa był uznawany za zaszczyt zaufania, a nie za sposób dorabiania sobie do pensji. Komitety partyjnie działały podobnie. Tak wiec pomimo, minięcia ponad ćwierć wieku, relikty prawne systemu zniewalania istnieją i maja się dobrze. Widać więc wyraźnie, że żadnych zmian nie było i wszystko jest po staremu. Chodzi po prostu o oskubywanie ludzi i trzymanie ich za przysłowiową twarz w interesie City of London,.

Więcej w Liście otwartym do Ministra Sprawiedliwości.

Właśnie odebrałem pismo z Gdańskiej Okręgowej Izby Lekarskiej o powołaniu specjalnej Komisji do oceny, czy moje artykuły  świadczą o moim  dostatecznym przygotowaniu zawodowym. Już nie wspomnę o tym, że jest to rzekomo uchwała Rady Lekarskiej z 15 grudnia 2016r. bez podania składu tejże Rady, ale podpisało to  pismo dwu jej przedstawicieli. dr ROMAN BUDZiŃSKI I DARIUSZ KUTELLA - LEKARZ DENTYSTA.
Powołano komisję pod przewodnictwem tegoż dr ROMAMAN BUDZińSKIEGO, aktualnie pełniącego obowiązki przewodniczącego OIL. Zarzuty stawiane mnie wg wyżej wymienionych ekspertów, a świadczące o moim nieprzygotowaniu do wykonywania zawodu lekarza  to np: W szczególności wskazać należy na takie twierdzenia lek. Jerzego Jaśkowskiego: „nie ma żadnego związku pomiędzy szczepieniem a ochroną przeciwko grypie...| „wartość szczepionki przeciwko grypie jest taka sama jak , mycie rąk”

To tylko jeden z przykładów, ale na podstawie omówienia  tego fragmentu można wykazać jaki poziom merytoryczny przedstawia obecnie Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Ciekawe jest także to, ze pierwsze moje artykuły udowadniające bezsens szczepień ukazały się w 1995 roku, czyli 20 lat temu i nikt nie zabierał wówczas głosu, że ich treść w jakikolwiek sposób jest nieprawdziwa. A więc od początku. Po pierwsze, już sam fakt, ze zespól d/s administracji Stowarzyszeniem para się oceną naukowych prac jest po prostu śmieszny. Jak można to łatwo sprawdzić, żadna z podpisanych osób jak do tej pory nie splamiła się żadnymi pracami naukowymi w temacie przez siebie poruszanym, w którym usiłuje być ekspertem upoważnionymi do oceny publikacji. Czyli zupełnie tak jak w „komunie „ nie matura a chęć szczera czyni z ciebie....[wpisać proszę właściwe słowo] Po drugie, już dwa lata temu wniosłem do Izby wniosek formalny o ujawnienie kto jest nazwijmy to łagodnie dofinansowywany przez przemysł farmaceutyczny. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem na to proste pytanie odpowiedzi. Pytanie, tak na wszelki wypadek zostało zadane publicznie, aby potem nie było, że nie wiedziałem.

Po trzecie, już obecnie widać, że autorzy tej Uchwały maja poważny problem że zrozumieniem czytanego tekstu. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ, jak wykazały badania tylko jeden promil czytającej młodzieży rozumie tekst. Widać więc wyraźnie, że PT Autorzy należą do zdecydowanej większości.
Po czwarte i chyba najciekawsze, to nie jest moje twierdzenie! To jest przedruk z bazy Raportów Cohrane.
Widać więc wyraźnie jak domorośli eksperci pozostają w tyle za współczesna medycyną. Pod każdym moim art, znajduje się odpowiednie piśmiennictwo, jak najbardziej naukowe, potwierdzające tezy znajdujące się w artykule. Tak więc przedstawiony cytat, jako rzekomo mój, świadczy jednoznacznie, o braku znajomości w chwili obecnej najważniejszego piśmiennictwa naukowego z zakresu medycyny, przez tych domorosłych ekspertów. Wyjaśniam dla nie medyków; Cohrane jest to jedyna w chwili obecnej grupa specjalistów, której nie udowodniono brania pieniędzy od przemysły. Jej raporty są ogólnie dostępne i można się z nimi zapoznać bezpłatnie. Tak więc ta grupa Rady Okręgowej, która stara się wcisnąć  w moje usta przytoczone zdanie, po prostu wykazuje się brakiem elementarnej wiedzy w omawianym zakresie. Po piąte, przytaczanie na pierwszym miejscu sprawy szczepień przeciwko grypie od razu wskazuje na źródło tej inicjatywy.
Proszę zauważyć, pod bokiem Rady działają wybitnie hochsztaplerskie poradnie fikcyjnych chorób takich jak;  leczenie ADHA, czyli czegoś co nie istnieje, czy uczulenia na gluten, a naprawdę przewlekłego zatrucia dzieci Randapem, i owa Rada w ogóle nie rusza tematu. Nie wspomnę o rozmaitego rodzaju szamanach z Tybetu czy Peru, którzy także się regularnie ogłaszają  w prasie polskojęzycznej niemieckich właścicieli i rada nic z tym nie robi. Nie ostrzega społeczeństwa o konsekwencjach takiego działania.

Dlaczego problem szczepień p. grypowych jest tak poważnym bussinesem? Otóż jak znana znachorka warszawska p. prof.mgr L.Brydak rozpoczęła kampanię reklamową szczepień przeciwko grypie to udało jej się „zabajerować” aż 12 % mieszkańców tego biednego kraju pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem. Po ujawnieniu faktów i licznych powikłaniach po szczepieniach, liczba otumanionych mieszkańców nadal szczepiących się spadła do 3% i to w dodatku w niektórych grupach zawodowych szczepiących się pod przymusem. Stąd pohukiwania  owej znachorki o konieczności ustawowego szczepienia wszystkich.

Proszę zauważyć jakie to pieniądze umykają tym znachorom. Tylko bardzo orientacyjne dane. 10% mieszkańców Polski to ok. 4 milionów ludzi każdy płaci po 50 złotych. A 3% mieszkańców to tylko tylko milion. A tutaj wakacje się zbliżają, wyjazdy licznych firm kuszą, samochód trzeba zmienić. Pieniądze już się prawie  wydało, a one wcale nie chcą wpływać. Głupi ludek nie chce się szczepić. Dlatego robi się przymusowe powszechne szczepienia. Urzędnika Ministerstwa łatwiej przekonać! Proszę zauważyć, wystarczyło zmienić nazwę dwoinki zapalenia płuc, choroby z przed II Wojny Światowej, a generalnie XIX wiecznej, na pneumokoka i strach można było zasiać. A zaraz potem wprowadzić przymus szczepień najbardziej bezbronnych istot czyli dzieci. W konsekwencji chodzi przecież o oskubywanie obywateli z przymusowego podatku zdrowotnego

Pamiętaj; każda choroba, którą nagle się interesują urzędnicy i politycy przygotowując ustawy,  preparują  je na zlecenie firm farmaceutycznych. Ale wracając do tematu grypy. Otóż ukazał się artykuł podsumowujący dotychczasowa kampanie marketingową szczepień przeciwko grypie. Okazuje się, że masowe w niektórych krajach szczepienia wcale nie wpłynęły ani na zmniejszenie śmiertelności ani nie zmieniły stóp hospitalizacji chorych. Przykładowo w USA miało z powodu owej świńskiej grypy umrzeć do 100 000 ludzi. Po roku okazało się, ze zmarło tylko 256 osób ale z powodu grypy tylko 18 osób. WHO zakazało nawet wykonywania testów wirusologicznych w celu nieośmieszania dalszego producentów. Jednocześnie tylko w krajach skandynawskich zanotowano aż 800 ciężkich powikłań centralnego układu nerwowego zwanych narkolepsją. Czyli mamy tak:  USA czyli 320 milionów ludzi i umiera 18 osób.

Skandynawia ok. 20 milionów ludzi i mamy 800 ciężko i przewlekle poszkodowanych po szczepieniach. To jest dopiero zysk  dla koncernów 800 przewlekle, do końca życia chorych. Ile to leków można im wcisnąć. Sam musisz zrozumieć Dobry Człeku co jest lepsze dla Twojego zdrowia, ponieważ co jest lepsze dla kieszenie producenta nie trzeba wyjaśniać. Pomnóż sobie tylko owe 320 milionów szczepionek przez 50 złotych i już sam widzisz na ile można oskubać frajerów nawet z tytułami medycznymi. I najważniejsze, działalność tych naganiaczy nie jest bezinteresowna. W internecie wypowiadali się rozmaici dealerzy i twierdzili, że do 30 % ceny szczepionki to właśnie łapówki, czy jak kto woli obecnie lobbing. Wniosek z przekrojowych badań nas skutecznością szczepionki p.grypie: „Szczepionka przeciwko grypie jest nieskuteczna dla osób starszych!”

A co robi lokalna grupa naganiaczy szczepionkowych?
Właśnie twierdzi w licznych polskojęzycznych magazynach, niemieckich właścicieli pod amerykańskim zarządem, ze osoby starsze powinny się szczepić w pierwszym względzie.
A co w tej materii prezentują raporty Cochrane Collaboration: „szczepionka przeciwko grypie nie chroni dorosłych osób przeciwko grypie, ani nie wpływa na liczbę osób hospitalizowanych z powodu grypy”. Prace naukowe wykonane zgodnie z zasadami wykazują, że szczepienia przeciwko grypie czynią ludzi podatnymi na inne zakażenia i przebieg następnych zachorowań jest cięższy. Generalnie, ludzi którzy otrzymali szczepionkę przeciw grypie są bardziej podatni na inne czynniki wirusowe. To wszystko znajduje się w ogólnodostępnej bazie Cochrane Sys Rev.2010.

Czyli w tak krótkiej uchwale nr. 57/16 podpisanej przez p.dr Romana Budzińksiego udowodnił on wprost całkowitą nieznajomość aktualnego piśmiennictwa medycznego dotyczącego zakażeń wirusowych w tym grypy.

Udowodnił także ponad wszelką wątpliwość, że Raporty Cochrane są mu zupełnie nieznane. Inaczej nie przypisywałby mi wniosków z tych raportów,
Na marginesie, a z czego w takim razie czerpie swoją wiedzę?

Dodatkowo można przytoczyć badania kanadyjskie wykazujące całkowity bezsens stosowania szczepionki przeciwko grypie u osób starszych, powoduje ona bowiem nasilenie demencji.
No! ale to już wiedza specjalistyczna, której wyraźnie brakuje urzędnikom Izby Gdańskiej.
No! ale oni sobie wyznaczają pensje o 50% wyższe aniżeli średnia krajowa i robią to ż pieniędzy składkowych przymusowych członków.
Już dawno stwierdzałem, że takich Polska urzędników ma jakich jej starsi i mądrzejsi wyszkolić pozwolili.
Przecież to się niczym nie różni od dawniejszych sekretarzy komitetów partyjnych.
No! może chorzy powinni podchodzić na wszelki przypadek krytycznie do zaleceń młodszego Kolegi Budzyńskiego.
Tak więc to krótkie przedstawienie jednego tylko problemu szczepień p.grypie udowadnia poziom wiedzy w tym temacie, dr R.Budzińskiego, który uważa się za kompetentnego w ocenie innych. Mianował się bowiem przewodniczącym komisji?
Ciekawe nieprawdaż.

PS. Moje gratulacje dla Polskiego Clubu, widać jest regularnie czytany, przez PT Pracowników Izby.


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Szok: naukowcy niszczą na całym świecie szczepionki na polio po tym jak przyznali, że są one przyczyną polio!  |  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków podaje, że szczepenia wywołują "Autyzm".  |  Po śmierci dzieci i masowych negatywnych reakcjach w Meksyku zawieszono krajowe szczepienia niemowląt.   |  Informator z CDC przyznaje, że rtęć w szczepionkach powoduje autyzm!  |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.  |  Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  | Miliarderzy biorą populację na celownik.Szokujący brak dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej. „To skandal!”, 75 lat trucia!   |  Szczepionka odrowa w natarciu. Kolejne dzieci poszkodowane.  |   Kolejne zgony niemowląt po szczepionce przeciwko WZW B. Kiedy Polacy zmądrzeją?   Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Związek szczepień z autyzmem udowodniony!   |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.  Dlaczego więc nie powinno się szczepić dzieci? 3 x 10 Nie!  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!!  |  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  Trucie rtęcią w medycynie - autyzm.  |  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.   |  Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce.  |  LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.”  |  Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!     Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |  Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline.   |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie - Komisja Przejrzystości.  |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Dziesiątki dzieci zmarły po podaniu szczepionki dostarczonej przez ONZ dla terenów okupowanych przez rebeliantów w Syrii.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Od 1 października każdy, kto chce pracować lub odwiedzać Watykan, będzie musiał zostać „zaszczepiony” na koronawirusa...

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Project Defuse - DARPA ujawnia granty na tworzenie Covid-19.

Project Defuse - DARPA ujawnia granty na tworzenie Covid-19.

Po ostatnim wycieku dokumentów na temat sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy Instytut Zdrowia USA a...

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone