Program analizy danych Departamentu Obrony USA pokazuje wzrost A.D.E. u zaszczepionej populacji.
NaturalNews.com
USA
2021-10-03
Nauka i technologia

Program Departamentu Obrony oparty na sztucznej inteligencji o nazwie „Project Salus”, prowadzony we współpracy z JAIC (Połączone Centrum Sztucznej Inteligencji), przeanalizował dane dotyczące 5,6 miliona beneficjentów Medicare [program ubezpieczeń społecznych] w wieku 65 lat lub starszych. Dane zostały zebrane z Humetrix, platformy danych i analiz czasu rzeczywistego, która śledzi wyniki opieki zdrowotnej.

 

Analiza prawna tych danych przedstawiona przez Thomasa Renza z Renz-Law.com jest zawarta w wywiadzie zamieszczonym na końcu artykułu.

 

Alarmujące odkrycia pokazują, że zdecydowana większość hospitalizacji z powodu Covid-19 ma miejsce wśród osób w pełni zaszczepionych, a wyniki wśród w pełni zaszczepionych pogarszają się z każdym tygodniem. Wydaje się, że pasuje to do wzorca tak zwanego A.D.E (ang. Antibody Dependent Enhancement, pol. “Wzmocnienia Zależnego od Przeciwciał"), w którym interwencja terapeutyczna (szczepionki mRNA) pogarsza wyniki zdrowotne i prowadzi do nadmiernej liczby hospitalizacji i zgonów.

 

 

Przedstawione tutaj dane burzą oficjalną narrację Bidena i Fauciego, która fałszywie twierdzi, że Ameryka doświadcza „pandemii nieszczepionych”. Dane pokazują, że pandemia faktycznie wydaje się przyspieszać u zaszczepionych przeciw Covid-19, podczas gdy osoby nieszczepione mają znacznie lepsze wyniki niż osoby zaszczepione.

 

Ponadto, zgodnie z tymi danymi (pokazanymi poniżej), jedyną najlepszą strategią unikania poszczepiennych zakażeń i hospitalizacji jest naturalna odporność wywodząca się z wcześniejszej infekcji.

 

 

Pełna analiza nosi tytuł “Effectiveness of mRNA COVID-19 vaccines against the Delta variant among 5.6M Medicare beneficiaries 65 years and older” (Skuteczność szczepionek mRNA COVID-19 przeciwko wariantowi Delta wśród 5,6 mln beneficjentów Medicare w wieku 65 lat i starszych) i jest datowana na 28 września 2021 r. Prezentacja tych danych składa się z 17 slajdów, które są dostępne na stronie internetowej Humetric w formie prezentacji, również umieszczonej na serwerach Natural News w wersji PDF, która jest wygodniejsza do przeglądania i drukowania.

 

Jak podaje dokument JAIC Project Salus: "W tej 80% zaszczepionej populacji 65+ szacunkowo 60% hospitalizacji z powodu COVID-19 miało miejsce u w pełni zaszczepionych osób w tygodniu kończącym się 7 sierpnia."

 

Do 21 sierpnia 71% „przypadków” Covid-19 wystąpiło wśród w pełni zaszczepionych osób: "W tej 80% zaszczepionej populacji 65+ szacunkowo 71% przypadków COVID-19 wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych."

 

 

Dane te pokazują, że gdy wariant Delta zbliżył się do 97% wskaźnika infekcji, „przypadki” i hospitalizacje wśród w pełni zaszczepionych osób wykazywały uderzający wzrost z każdym mijającym tygodniem.

 

Kluczowe ustalenia analizy DoD / JAIC / Project Salus / Humetrix.

Na slajdach „VE” odnosi się do skuteczności szczepionki. „Przełom” oznacza nieudaną szczepionkę, w przypadku której u osoby w pełni zaszczepionej diagnozuje się nosicielstwo. Wiele z tych osób wymaga hospitalizacji i leczenia na OIT (patrz slajdy poniżej).

 

Niektóre z kluczowych ustaleń analizy projektu Salus obejmują:

- Potwierdzono, że skuteczność szczepionek mRNA z czasem maleje.
- Z każdym mijającym tygodniem osoby zaszczepione szczepionkami mRNA wykazują zwiększone ryzyko niedziałania szczepienia/zakażenia wymagającego hospitalizacji.

- Z analizy: „W 6 miesięcy po szczepieniu wskaźnik szans wzrasta do 2,5”.


Naturalna odporność działa: wcześniejsza infekcja znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że zaszczepiona osoba będzie wymagała hospitalizacji z powodu późniejszej infekcji.

 

 

Niepowodzenie szczepienia dramatycznie pogarsza się w ciągu 5-6 miesięcy po zaszczepieniu.

Jeden slajd z analizy pokazuje, że tak zwane „przełomowe” infekcje — niepowodzenie szczepień — zwiększają się z czasem, wykazując prawie podwojenie liczby zakażeń przełomowych wśród osób zaszczepionych 5-6 miesięcy temu w porównaniu z osobami zaszczepionymi zaledwie 3-4 miesiące temu.

 

Dane te kończą się 21 sierpnia 2021 r., ale trend nie wydaje się spłaszczać. Ponieważ co tydzień do tej analizy dodawanych jest coraz więcej danych, wydaje się prawie pewne, że wskaźniki zakażeń przełomowych będą z czasem rosły u zaszczepionych osób. Nie wiemy jeszcze, co stanie się w ciągu 9 miesięcy po szczepieniu, ale dane te dają powody do poważnych obaw.

 

 

Poniższy wykres pokazuje, że zarówno szczepionki Pfizer, jak i Moderna wykazują ten sam wzorzec pogarszających się wskaźników „przełomowych” infekcji. Zwróć uwagę na trend wzrostowy wszystkich słupków na tym wykresie, co oznacza, że ​​obie szczepionki mRNA powodują taki sam wzrost infekcji wśród w pełni zaszczepionych:

 

 

Po pojawieniu się wariantu Delta 71% „przełomowych” przypadków COVID-19 miało miejsce wśród w pełni zaszczepionych.

Jak pokazuje poniższy wykres, 71% „przypadków” COVID-19 to przypadki przełomowe (niedziałające szczepionki), gdy wariant Delta osiągnął 90% rozprzestrzeniania się wśród zarażonych.

 

Autorzy tego dokumentu stwierdzają, że ci, którzy zostali zaszczepieni, nie są uważani za „zaszczepionych” do dwóch tygodni po otrzymaniu zastrzyków, co oznacza, że ​​w tym zestawie danych ignoruje się infekcje, hospitalizacje i zgony, które miały miejsce od 0 do 14 dni.

 

W rzeczywistości oznacza to, że odsetek „w pełni zaszczepionych” osób mających przełomowe infekcje, hospitalizacje i zgony jest znacznie wyższy niż wynika z tych danych. Jeśli twierdzą, że poziom wynosi 71%, to w rzeczywistości może to być bardziej 80% lub nawet 90%, ale nie wiemy na pewno, ponieważ ukrywa się wszystkie negatywne skutki zdrowotne w pierwszych dwóch tygodniach po podaniu szczepionek (twierdząc, że ci ludzie są „nieszczepieni”, co jest celowym oszustwem wykorzystywanym w celu ukrycia szkodliwych skutków szczepionek).

 

 

Najmocniej dotknięte są grupy etniczne: rdzenni Amerykanie, Latynosi i Murzyni.

Wreszcie przerażający slajd w zestawie danych pokazuje, że jednym z najwyższych czynników ryzyka hospitalizacji po zaszczepieniu jest po prostu bycie rdzennym Amerykaninem. Zgodnie z danymi na tym slajdzie, rdzenni Amerykanie mają około 50% większe szanse na hospitalizację po zaszczepieniu w porównaniu z innymi grupami etnicznymi, takimi jak biali.

 

Latynosi mają nieco mniejsze ryzyko, które wydaje się być około 40%. Czarni mają około 25% wyższe szanse.

 

Dlaczego tak jest? Właściwości wzmacniania funkcji szczepionek, które zostały wprowadzone do broni biologicznej SARS-CoV-2 — poprzez Fauciego, DaszakaNIH — skupiają się na receptorach ACE2, które występują w wyższych gęstościach w docelowych układach narządów wielu grup mniejszościowych, takich jak rdzenni Amerykanie, Latynosi i Murzyni. Doprowadziło to wielu obserwatorów do konkluzji, że białko kolczaste – które jest generowane w ciałach tych, którzy przyjmują szczepionki mRNA – jest rasową bronią biologiczną, mającą na celu depopulację grup mniejszościowych.

 

Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, podjął wiele wysiłków, aby na przykład zwrócić na to uwagę swoich zwolenników. Te dane dostarczone przez dokument DoD / JAIC / Project Salus pokazany tutaj wydają się potwierdzać wiarygodność takich teorii.

 

Inne czynniki, które znacznie zwiększają prawdopodobieństwo hospitalizacji po otrzymaniu szczepień, obejmują niewydolność nerek (ESRD), olbrzymią otyłość, przewlekłą chorobę wątroby lub chemioterapię.

 

 

Naturalna odporność zapewnia udokumentowaną ochronę przed przyszłą hospitalizacją.

I wreszcie, dane przedstawione w tym dokumencie pokazują, że naturalna odporność – wymieniona jako „wcześniejsze przechorowanie Covid-19” znacznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji po otrzymaniu szczepionek przeciwko Covid-19. (Patrz slajd powyżej.)

 

Oznacza to, że najlepszym sposobem na zapewnienie najbezpieczniejszego wyniku szczepionki przeciw Covid jest przeżycie infekcji przed zaszczepieniem. To radykalnie zmniejsza ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych.

 

Z drugiej strony, jeśli ktoś już miał Covid to po co miałby w ogóle potrzebować szczepionki? Jeśli już, to dane te pokazują, że każdy, kto decyduje się przyjąć szczepionkę przeciw Covid-19, dokonuje złego wyboru, jeśli chce uniknąć infekcji, hospitalizacji lub zgonu.

 

Po raz kolejny okazuje się, że naturalna odporność jest najskuteczniejszym stanem, który zmniejsza potencjalne negatywne efekty.

 

Grafen w szczepionkach lub "coś innego":

 

Wnioski.

Podsumowując, dane z DoD / JAIC całkowicie burzą fałszywą narrację Bidena, Fauciego, Walensky'ego i innych „autorytetów”, którzy wciąż próbują zmusić Amerykanów do myślenia, że ​​szpitale są wypełnione nieszczepionymi ludźmi. W rzeczywistości to zdecydowana większość hospitalizacji i zgonów ma miejsce wśród osób, które zostały w pełni zaszczepione - według 5,6 miliona osób przebadanych w tym konkretnym zestawie danych (Medicare).

 

Co ważne, wyniki zdrowotne po szczepieniu pogarszają się z czasem, co oznacza, że ​​szczepionki wydają się stopniowo uszkadzać układ odpornościowy w kolejnych miesiącach, czyniąc zaszczepione osoby znacznie bardziej podatnymi na kolejne infekcje.

 

 

To jest właśnie definicja A.D.E. (ang. Antibody Dependent Enhancement, pol. “Wzmocnienia Zależnego od Przeciwciał"), przed którą ostrzegało wielu analityków, takich jak dr Sherri Tenpenny. Teraz wydaje się, że ADE nie jest już tylko teorią, ale raczej potwierdzonym zjawiskiem odzwierciedlonym w oficjalnych danych Medicare.

 

Adwokat Thomas Renz powiedział dziś Natural News, że te dane powinny natychmiast skutkować nie tylko unieważnieniem przez FDA EUA szczepionek mRNA i statusu zatwierdzenia, ale także tym, że najwyżsi menedżerowie FDA, Fauci i Big Pharma powinni zostać pozwani na podstawie naruszeń ustawy RICO dotyczącej nielegalnej działalności i zorganizowanej przestępczości.

 

Pełny wywiad z Thomasem Renzem:

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK

 

 

|  To się nigdy nie skończy. Izrael już zapowiada 4 dawkę szczepień.  |  Gettoizacja Izraela i „Bransoletka wolności”.  |  Izrael: 40 razy więcej zgonów po szczepionce Pfizera niż od choroby Covid-19.   |  Wynalazca szczepionek mRNA wskazuje na wzrost zakażeń Covid w krajach gdzie zaszczepiono najwyższą ilość osób.  |  Białka kolczaste w mleku matki?  |  Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.  |  Czerwony Krzyż: ludzie zaszczepieni na Covid-19 nie klasyfikują się do oddawania osocza!  |  Potwierdzone! Szczepionki na Covid-19 niszczą system immunologiczny!  |  Szczepionki mRNA „zabiją większość ludzi” - u 62% zaszczepionych osób już występują mikroskopijne skrzepy krwi.  |  Dyrektor Pfizera powiedział, że dzieci są 50 razy bardziej narażone na śmierć po podaniu im szczepionki na Covid-19.  |  Rząd stanu Connecticut potajemnie informuje pracowników służby zdrowia, że ​​szczepionki są zabójcze ukrywając informacje przed publiką.  |  Anthony Fauci sponsorował badania nad bojowym wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan tworząc Covid-19.  |  Immunizacja szczepionkami przeciwko koronawirusowi SARS prowadzi do immunopatologii płuc.  |  Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski.  |  Brak jest naukowych dowodów na to, że maski chronią! Szwecja zakazuje używania masek.  |  Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski.  |  Legenda baseballa Hank Aaron umiera dwa tygodnie po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19.  |  Kalifornijski Departament Zdrowia wydał nakaz wstrzymania szczepień szczepionką Moderna, powołując się na niezwykle dużą liczbę reakcji niepożądanych.  |  Koszmar szczepionki na Covid-19.  |  Uczestnicy prób szczepień ostrzegają: skutki uboczne po drugiej dawce są „ciężkie”.  |  Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!  |  Dr Francis Boyle stwierdza, że w szczepionkach Pfizera jest HIV.  |  Szczepionka na koronawirusa to broń biologiczna. Osoby, którym wstrzyknięto szczepionki na Covid-19, mają wynik pozytywny na obecność wirusa HIV.  |  Szczepionka SARS-CoV-2 może wywoływać bezpłodność.  |  Eksperci ostrzegają, że szczepionki mRNA na Covida mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia genetyczne.  |  Po podaniu testowej szczepionki na koronawirusa badany dostał poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.  |  Finansowany przez DARPA wszczepialny czip do wykrywania COVID-19 może trafić na rynek w 2021 r.  |  Niemalże każdy kto przyjął szczepionkę na koronawirusa miał niepożądane reakcje.  |  Kolejna szczepionka Gatesa okazuje się być porażką.  |  Przypadek? Unia Europejska od 2018 planuje wprowadzenie paszportu szczepionkowego do 2022 roku.  |  Fauci przyznaje, że szczepionki na COVID-19 nie będą działały i oskarża o to antyszczepionkowców.   |  Szczepionka koronawirusowa mRNA Moderny spowodowała poważne obrażenia u 20% pacjentów.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Austriackie badanie wskazuje na „oznaki ludzkiej interwencji” w koronawirusie.  |  Odkrywca wirusa HIV twierdzi, że COVID-19 jest wirusem stworzonym przez człowieka, i że „mógł powstać tylko w laboratorium”.  |  Światowe laboratoria potwierdzają: koronawirus został opracowany przez naukowców za pomocą inżynierii genetycznej.  |  Koronawirus posiada podobną do HIV „mutację”, która powoduje, że jest wyjątkowo zakaźny.  |  Naukowcy potwierdzają, że koronawirus został stworzony przez człowieka… Zawiera sekwencję „pShuttle-SN” potwierdzającą laboratoryjne pochodzenie.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Naukowcy z USA i wirusy z Kanady w Wuhan.  |  Trzy miesiące po tym jak Bill Gates tworzył symulację pandemii koronawirusa, obecnie ten patogen rozprzestrzenia się na cały świat.  Anglo-amerykański establishment buduje systemy wojskowe Chin.  |  Bill Gates od miesięcy opłaca skoordynowaną akcję propagandową na temat nadchodzącej pandemii.   |  Na życzenie Billa Gatesa: ”Choroba X” wybuchła w Chinach.  |  Bill Gates: Największe zagrożenie dla świata to człowiek. Afryka osiągnęła "punkt zwrotny”.  |  Bill Gates ostrzegł światowych liderów, że bioterroryzm może zabić więcej ludzi niż wojna nuklearna.  |  Bill Gates współpracował z Jeffreyem Epsteinem przy przekazywaniu milionów dolarów do MIT.  |  Bill Gates ostrzegł światowych liderów, że bioterroryzm może zabić więcej ludzi niż wojna nuklearna.  |  Scenariusze przyszłości fundacji Rockefellera.   |

 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Gramatyka roju: DARPA testuje czy pojedynczy użytkownik może kontrolować 200 dronów.

Gramatyka roju: DARPA testuje czy pojedynczy użytkownik może kontrolować 200 dronów.

DARPA przygotowuje się do dużego ćwiczenia, w którym planuje zademonstrować jak jeden użytkownik jest w stanie kontrolować...

Chirurdzy przeszczepiają zwierzęce narządy ludziom.

Jak ogłosiły dziś media na całym świecie naukowcy z USA zmodyfikowali genetycznie świnię, aby można było od niej pobierać nerkę do...

Co jeszcze jest w tych szczepionkach? #2

A teraz na czworonożne roboty montują broń.

Covid-19 - trening posłuszeństwa i mobilna kontrola populacji.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:

Czipowanie ludzi i jego cele:

Co jest jeszcze w tych szczepionkach?:


Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone