Jak się boją prawdy Dziennikarze!
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2017-05-12
Nauka i technologia
 W dniu  10 maja odbyło się nagranie dyskusji na temat filmu dr Wakefielda. Przypomnę; dr Wakefield został oskarżony w spreparowanym postępowaniu o podanie nieprawdziwych danych i karmienie dzieci cukierkami w czasie badania.

Początkowo miało to być spotkanie jeden na jeden czyli jeden zwolennik szczepień i jeden przeciwnik. W „praniu” okazało się, że jest trzy na jednego, czyli 3 zwolenników szczepień i ja jeden przeciwnik. Udział w dyskusji wzięli GIS p. Posobkiewicz, Redaktor Prowadzący i PT Dziennikarka, autorka książki proszczepionkowej, nie wymieniam nazwiska, będzie podane w czasie emisji filmu w poniedziałek na TVN-7 po 20.00.W pierwszej wersji dyskusja miała trwać 30 minut, a została zredukowana do 10 minut. Tak więc zaistniała dowolność w przekazaniu materiału. Dowolność tym bardziej uwypuklana, że już było na telebimie gotowe podsumowanie dyskusji: „szczepionki uratowały miliony..”

Niestety nie podano ani w jakim kraju ani przed jaką chorobą.

Ale ad rem. FIlm jak film.Filmu dr Wakefielda jest zapisem wystąpień ludzi biorących udział w fałszowaniu danych statystycznych dotyczących skuteczności szczepień, a w szczególności osławionej szczepionki MMR. Film jak film, po prostu relacjonuje fakty.Zdziwienie budzi wciąż fakt, że np. dyr GIS  p. M. Posobkiewicz nazywa dr A. Wakefieda -”oszustem”, pomimo faktu, że jego badania potwierdziło 17 innych placówek naukowych, w tym także w Polsce. Cala sprawę wyjaśniałem kilka lat temu

Wyniosek jest jednoznaczny, brak podstawowej wiedzy merytorycznej  dr Posobkiewicza w tym temacie.
Dodatkowo dr Posobkiewicz przyznał się, że filmu nie ogladał. Ciekawe więc jest jego występowanie w dyskusji na temat filmu.???

Poza tym, nie umiał podać żadnej pracy naukowej dotyczącej korzyści ze stosowania szczepionek, a cały czas jak mantrę powtarzał ; „szczepionki uratowały miliony...”

Jedyne informacje  jakie usłyszeliśmy to gazetowa wzmianka, że w Rumunii panuje odra i to jest problem.
O tym, że w wyniku rozprawy przed Sądem Najwyższym w Niemczech udowodniono, że wirusa odry nie ma, niestety nie wiedział.

Czyli innymi słowy sprzedaje szczepionkę MMR nie wiadomo przeciwko jakiej chorobie. Ale był zainteresowany wprowadzaniem przymusu w  karaniu rodziców nie szczepiących dzieci.
Wyraźnie szczepionkowcy boja się PRAWDY.

Istnieje poza tym wyrażny konflik interesów ponieważ to nie kto inny ale właśnie GIS jest najbardziej zainteresowany handlem szczepionkami.

W dyskusji nie dopuszczono nawet do rozpatrzenia zawartości toksycznych związków w szczepionkach. Jak podała p. Dziennikarka najwięcej wcześniaków choruje na autyzm i uważała, że to świadczy o braku związku ze szczepieniem.

Każdy student już po 3 roku natomiast wie doskonale, że istnieje pełna zależność pomiędzy dawka leku, a masą ciała pacjenta. Szczepionkowcy przyjęli, że obojętnie ile waży dziecko to dawka trucizn typu np. znana neurotoksyna jaką jest aluminium,  dla dziecka o masie 40 kg jak i o masie 2 kg jest ta sama.
Oczywistym jest, że to mniejsze dziecko nie tylko zachoruje wcześniej ale i przebieg choroby będzie cięższy.

Tak więc wbrew własnej intencji potwierdziła szkodliwość szczepień dla noworodków. Ciekawe czy to zostanie puszczone w emisji?

Także, nie wiem, co zostanie dopuszczone do emisji, ale moje zainteresowania truciem dzieci  przez szczepienia datują się od 1994 roku kiedy to opubliiowałem pierwsze artykuły na ten temat w biuletynach Izb Lekarskich. Tak więc miało to miejsce na ok. 10 lat przed pojawieniem się „afery” dr Wakefielda.
Jednocześnie w związku z nagonką jaką rozpętano na mój temat, muszę ujawnić przynajmniej część korespondencji w tej materii. Pomimo, że młodszy Kolega p. prof. Marcin Gruchała ma dostęp do całej dokumentacji Akademii Medycznej obecnie nazywanej Uniwersytetem [bezprawnie, ponieważ nie ma wydziałów humanistycznych w tym teologicznego], podaje do publicznej wiadomości nieprawdziwe informacje. Zdziwienie budzi także nieznajomości Kodeksu Etyki Lekarskiej, przez było nie było, Rektora GUMED-u.

No cóż takie mamy pokolenie jakie nam starsi i mądrzejsi wyedukować pozwolili.

P. prof. M. Gruchała nie opublikował nigdzie powiązań z przemysłem farmaceutycznym czyli deklaracji braku konfliktu interesów. Sam musisz się domyśleć Sz. Czytelniku dlaczego?

W. Sz. P.
prof. Marcin Gruchała
Rektor GUMED

W związku z opublikowanym na stronie www.GUMED.edu.pl oświadczeniem, dotyczącym mojej aktywności zwracam uwagę na  zawarte w nim informacje, które są nieprawdziwe i niezgodne z udokumentowanym stanem faktycznym.

Ponadto, głoszone przez Pana twierdzenia naruszają moje dobra osobiste, których ochronę mam zapewnioną ustawami i instytucjami pañstwowymi.

Odnosząc się do szczegółów przez Pana głoszonych publicznie zwracam w szczególności uwagę na:
Pana twierdzenie jakobym nigdy nie był ekspertem reprezentującym Akademię Medyczną w Gdańsku jest nieprawdziwe, gdyż wykonywałem czynności eksperckie między innymi na rzecz:
-  Sądu Okręgowego w Gdańsku, Związku Zawodowego Solidarność podczas obrad Okrągłego Stołu,
 - Komisji do spraw Katastrofy w Bhopalu dla Trybunału w Hadze.
Pełniłem między innymi także funkcje:
– Kierownika Poradni Medycyny Środowiskowej w Gdańsku.
-  Kierownika Pracowni Ekofizycznej,
– Przewodniczącego Gdańskiego Oddziału Medycyny Środowiskowej.

2. Pozostałe informacje podawane przez Pana także nie są ścisłe. Wskazując na niektóre z nich podaję, że:
– Nigdzie i nigdy nie podawałem, że byłem pracownikiem GUMEDU
i w związku z tym faktem nie mogłem podawać, że jestem specjalistą
Gumedu.
– Byłem specjalistą AMG.
– Nieprawdziwe jest podane twierdzenie jakobym rozpoczął pracę w 1973
roku w Katedrze i Zakładzie Fizyki i Biofizyki AMG.
– Pracę rozpocząłem w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AMG u p.
prof. Jerzego Dębickiego. Gdzie zdobyłem pierwszy i drugi stopień specjalizacji.
– Byłem przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice
Chirurgii Urazowej w Instytucie Chirurgii.
– Byłem także przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego w Instytucie Ginekologii i Położnictwa prowadzonym przez p. prof. J. Łukasiak do czasu jego tragicznej oemierci.
– W okresie pracy w Katedrze Fizyki i Biofizyki kierowałem zespołem, interdyscyplinarnym, który przygotował Raport po katastrofie w Czarnobylu wydanym przez GTN. Jedyne jak do tej pory opracowanie całościowe skutków katastrofy w Czarnobylu dla Polski.
– Kierowałem także zespołem interdyscyplinarnym specjalistów z AMG, WOMP, Politechniki Gdañskiej, na zlecenie Wojewody Gdańskiego p. Płażyńskiego, który to zespół opracował pierwszy w Polsce Raport o stanie zdrowia dzieci w Aglomeracji Trójmiasta i okolic, wykonując pionierskie badania skażenia ołowiem i fluorem  ponad 2000 dzieci.
– Wbrew twierdzeniom p. prof. Gruchały, pracy w AMG nie ukończyłem w 2000 roku, ale w 2009 r., przechodząc na wcześniejszą emeryturę.

– Jestem autorem metod diagnostycznych np. rozpoznawania choroby wibracyjnej, miażdżycy koñczyn dolnych oraz odmrożeń opartej na pomiarze kąta fazowego w zakresie beta dyspersji.
– Jestem autorem metody leczenia oparzeñ, odmrożeń, choroby wibracyjnej opartej na zmianie ładunku powierzchniowego błon komórkowych.
– Jestem autorem śledzenia rozwoju wybranych nowotworów na podstawie pomiaru ładunku powierzchniowego błon komórkowych.
– Jestem autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych oraz ponad 20 książek z zakresu medycyny środowiskowej oraz historii, w tym:

• pierwszego w Polsce podręcznika pt: „Zarys Ekotoksykologii”, J. Namieśnik, J. Jaśkowski, 1995 r.,
• pierwszej w Polsce publikacji pt: „Zbrodnia na Morzu Białym 1940 r.”o wymordowaniu polskiej inteligencji poprzez masowe topienie.

– Oprócz pracy zawodowej pełniłem wiele innych funkcji m.in. byłem:
• w okresie studenckim wiceprzewodniczącym SAF, członkiem Rady Osiedla, wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji Rewizyjnej ZSP,
• członkiem założycielem i wieloletnim przewodniczącym Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego i Historycznego,
• członkiem założycielem i wieloletnim przewodniczącym Gdańskiego Forum Ekologicznego,
• członkiem Rady Nadzorczej Osiedla Morena. przewodniczącym Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty
Co do Pana wystąpienia broniącego w istocie interesy przemysłu farmaceutycznego, pragnę zauważyć:
co do celowości stosowania szczepionek, p. Profesor nie posiada podstaw do wygłaszanych tez, albowiem brak śladu prac naukowych na ten temat, jak również z pokrewnych  dziedzin tj. toksykologii, medycyny środowiskowej epidemiologii etc.

Przed wygłaszaniem dowolnych tez należałoby się zapoznać z tematem.
Medycyna powinna być oparta na dowodach.

W sprawie szczepieñ od 300 lat brak takowych dowodów. Proszę zapoznać się w publikowanymi pracami w wydawnictwach uniwersyteckich, chociażby „Clinical Infectious Diseasec”,  gdzie w jednej z ostatnich publikacji udowodniono że dzieci szczepione przeciwko grypie chorują 5.5 raza częściej aniżeli dzieci nieszczepione.

Tak więc, można stwierdzić jednoznacznie, że PT Władze GUMED-u nie są na bieżąco z aktualną wiedzą medyczną i naukową opartą na dowodach.

Z poważaniem
dr nauk medycznych Jerzy Jaśkowski M.S.

 A tak na marginesie, moje pierwsze publikacje ujawniające brak dowodów w stosowaniu masowych szczepień opublikowałem w 1994 i 1995 roku, a więc na długo przed obecnym cyrkiem medialnym w sprawie szczepień.

Jak słabej jakości są argumenty zwolenników przymusu szczepień najlepiej świadczą ich postępowania tj. podawanie nieprawdy, fałszowanie danych, nagonki medialne i sądowe.

Od wielu lat zwolennicy szczepień stosują te prymitywne metody rodem z państw totalitarnych zamiast przedstawienia prac naukowych udowadniających losy dzieci otrzymujących 12-16 szcepionek  po 5 czy 15 latach.

Przypomnę, ani p. prof.Gruchalą ani p. dyr Posobkiewicz czy dr Wrona z NIL  nie zgłosili się do Komisji senatora Kennediegio po odbiór tego ok. pół miliona złotych przeznaczonych dla osoby udowadniajacej skuteczność szczepień. 

Za to taki dr Wrona uważa za słuszne postępowanie karanie lekarzy za otwarte podawanie swoich wątpliwości lub wyników badań sprzecznych z materiałami handlowymi szczepionkarzy. Dr Wrona  to ten sam człowiek, który  przyczynił się do śmierci dr Dąbrowskiej z Poznania, oskarżając kobietę chorą na raka o konieczność poddaniu się badaniom psychiatrycznym w związku ze swoimi wypowiedziami.
Zapominają także w/w osoby, ze Polska ratyfikowała wiele konwencji o wolności słowa i że nawet Konstytucja to gwarantuje.

To chyba samo za siebie świadczy o ich poziomie merytorycznym.

W pewnym sensie dyr M.Posobkiewicza tlumaczy jego uczelnia. Przykładowo, jak podała prasa co trzeci student wydziału wojskowego nie zdał egzaminu lekarskiego.

I to by było na tyle!


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Wielka klęska „polskich” wakcynologów!  |  Szok: naukowcy niszczą na całym świecie szczepionki na polio po tym jak przyznali, że są one przyczyną polio!  |  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków podaje, że szczepenia wywołują "Autyzm".  |  Po śmierci dzieci i masowych negatywnych reakcjach w Meksyku zawieszono krajowe szczepienia niemowląt.   |  Informator z CDC przyznaje, że rtęć w szczepionkach powoduje autyzm!  |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.  |  Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  | Miliarderzy biorą populację na celownik.Szokujący brak dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej. „To skandal!”, 75 lat trucia!   |  Szczepionka odrowa w natarciu. Kolejne dzieci poszkodowane.  |   Kolejne zgony niemowląt po szczepionce przeciwko WZW B. Kiedy Polacy zmądrzeją?   Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Związek szczepień z autyzmem udowodniony!   |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.  Dlaczego więc nie powinno się szczepić dzieci? 3 x 10 Nie!  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!!  |  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  Trucie rtęcią w medycynie - autyzm.  |  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.   |  Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce.  |  LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.”  |  Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!     Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |  Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline.   |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie - Komisja Przejrzystości.  |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Dziesiątki dzieci zmarły po podaniu szczepionki dostarczonej przez ONZ dla terenów okupowanych przez rebeliantów w Syrii.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Google uczy komputery by wiedziały komu odmówić leczenia.

Google uczy komputery by wiedziały komu odmówić leczenia.

Kobieta z późnym stadium raka piersi przybyła do miejskiego szpitala, a płyny już zalały jej płuca. Zobaczyła dwóch lekarzy...

Okradanie ludności trwa - smog.

 Jak wiadomo każdemu z osobna i wszystkim razem, po 1989 roku, Polska straciła wszystkie mass media. Zostały one...

Na życzenie Billa Gatesa: ”Choroba X” wybuchła w Chinach.

Czy warto utrzymywać Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego?

Dzięki Wi-Fi i sztucznej inteligencji naukowcy widzą przez ściany.

Więcej
Globalne trendy

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.

Jak pisaliśmy w grudniu zeszłego roku, kraje które podpisały umowę paryską COP21 “nieświadomie” zgodziły się na stosowanie...

DAMIEN. USA szykuje się na kosmiczną kolizję.

Od kilku miesięcy w prasie astronomicznej pojawiają się prace sugerujące zbliżanie się do układu słonecznego dużego obiektu,...

Globalne Trendy Strategiczne 2014-2045. #2

Globalne Trendy Strategiczne 2014-2045. #1

Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone