Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.
prisonplanet.pl
Polska
2011-02-14
Nauka i technologia
Internet rzeczy jest projektem wielkich korporacji (cisco, microsoft, IBM, Intel itd.) oraz rządów (w tym wypadku głównymi graczami jest Europa, USA i Korea Płd.). Projekt ten ma za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie produkowane przedmioty na świecie będą miały swój indywidualny radiowy numer rejestracyjny RFID (Radio Frequency Identification). W ten sposób każdy produkt, będzie monitorowany od powstania aż do jego “śmierci” (czy to na wysypisku śmieci czy w recyklingu). Historia, lokacja geograficzna, stan, możliwości itd. produktu będą dostępne w internecie dla użytkowników na całym świecie, poprzez sieć czytników radiowych.

Tak więc wszystko będzie posiadać swój kod zapisany na czipie RFID. Pończochy, cegły, jedzenie, samochody, żarówki, komputery, kluczyki wszystko będzie pozycjonowane na mapie świata poprzez GPS i inne technologie, a poprzez internetowe przeglądarki typu “google” będziemy mogli poszukiwać przedmiotów tak jak teraz poszukujemy informacji.

Czipy RFID dzielą się na 2 główne kategorie: pasywne i aktywne. Pasywne są wzbudzane/rezonują gdy znajdują się w polu czytnika. Aktywne natomiast posiadają własne źródła energii (baterie lub systemy zbierające energię z otoczenia).Ale przeczytajmy co na ten temat mówią sami twórcy w dokumencie “Internet of Things — Plan akcji dla Europy 2009” oraz “Appendix F: Internet rzeczy. Technologia”:
“Rozwój Internetu jest procesem ciągłym: zaledwie dwadzieścia pięć lat temu była to sieć połączonych około tysiąca komputerów. Od tego czasu sieć ekspandowała łącząc miliardy ludzi za pośrednictwem komputerów i urządzeń przenośnych. Jednym z głównych kolejnych kroków w rozwoju jest stopniowa ewolucja sieci połączonych komputerów, do sieci powiązanych ze sobą realnych obiektów, od książek począwszy, poprzez samochody, urządzenia elektryczne na żywności skończywszy. Obiekty te będą posiadać własne adresy protokołu internetowego, wpisując się w skomplikowane systemy i czujniki do uzyskiwania informacji z otoczenia (np. produkty spożywcze, które w łańcuchu dostaw rejestrują temperaturę) lub używanie czujników do interakcji z otoczeniem (np. Zawory klimatyzacji, które reagują na obecność ludzi)...Zakres zastosowań IOT(ang. Internet of things, pl. Internet rzeczy) ma możliwość przyczynić się do rozwiązania dzisiejszych problemów społecznych: systemy monitorowania zdrowia, pomogą sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa; podłączenie drzew pomoże zwalczyć wylesianie; podłączenie samochodów przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu i poprawi ich recykling, ograniczając tym samym emisję dwutlenku węgla. To połączenie obiektów fizycznych ma wzmocnić głęboki wpływ jaki mają sieci łączności na społeczeństwo, stopniowo prowadząc do prawdziwej zmiany sposobów postępowania.”

Technologia RFID (identyfikacji radiowej w internecie rzeczy) przypomina elektroniczne kody kreskowe, które czytnik RFID może wykryć nawet jeśli nie są one widoczne gołym okiem. Niektórymi czytnikami RFID można zidentyfikować wiele obiektów jednocześnie. Niektóre nadajniki/czipy RFID posiadają architekturę zabezpieczeń wymagającą od osoby obsługującej, wprowadzenia kodu aby zdekodować informację. RFID mają różne rozmiary, zapotrzebowanie na moc, częstotliwości pracy, ilość pamięci wielokrotnego zapisu i inteligentne oprogramowanie; zasięg waha się od kilku cm do kilkuset metrów; większe urządzenia posiadające wewnętrzne źródło zasilania zwykle działają na większe odległości. Mniejsze urządzenia, które nie mają wewnętrznego źródła zasilania (RF inżynierowie mówią, że są wybudzane przez działanie czytnika) zwykle działają na krótszych odległościach.

"Systemy zbierania Energii (działające w czipach RFID) wychwytują małe, ale nadające się do użycia ilości energii z otoczenia. Obecna technologia zbierania energii (ang. Energy Harvesting) koncentruje się na przypadkowych zmianach temperatury, dźwiękach otoczenia i drganiach. W odróżnieniu od pasywnych urządzeń RFID, które po prostu wzbudzają się, gdy są sczytywane, przetwornik zbierania energii elektrycznej produkuje elektryczność, która napędza mikrokontroler, czujnik, lub interfejs sieciowy w całości lub w części."Możliwe pola wykorzystania:
Biometria: System może identyfikować osoby w zakresie bezpieczeństwa oraz innych celów. Identyfikacja w połączeniu z bazami danych osób może łączyć się z informacjami o osobistej geolokalizacji, umożliwiając powstanie Internetu Ludzi. Biometria pozwala na technologiczne rozpoznawanie ludzi i innych istot żywych. Połączone przedmioty codziennego użytku powinny rozpoznawać autoryzowanych użytkowników za pomocą linii papilarnych, głosu, skanowania tęczówki lub innych technologii biometrycznych.”

Rozpoznawanie obrazów: może ewoluować w kierunku zachowania charakterystyki rzeczy, a nie tylko ich tożsamości. W niektórych przypadkach, widzenie maszynowe może być całkowicie wystarczające do określenia, co jest w IOT, eliminując potrzebę nadajników RFID.

Sieci czujników: nie muszą być podłączone do Internetu, często znajdując się w odległych miejscach, pojazdach i budynkach, które nie mają połączenia z Internetem. Smart Dust (inteligentny pył) to termin, który niektórzy używają do wyrażenia wizji małych, bezprzewodowo połączonych czujników; ostatnio, inni używają tego terminu dla określenia jednej z kilku technologii, które są powszechnie dostępne dla twórców systemu, począwszy od oznaczania radiowo paczki gum do żucia do paczki papierosów.Teleobecność i regulowana autonomia: Osoby mogą korzystać na odległość z informacji zebranych przez obiekt i mogą kontrolować działania odległych obiektów. W miarę potrzeb odległe obiekty mogą się różnić, pod względem funkcji, będąc pod kontrolą użytkownika bądź kontrolą lokalnych maszyny.

Wszechobecne Pozycjonowanie (ang. Ubiquitous positioning): opisuje technologie lokalizacji obiektów, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu, w pomieszczeniach i miejscach pod ziemią, gdzie sygnały satelitarne mogą być niedostępne lub nieodpowiednie.

Zbieranie znaków życia: dźwięków i obrazów, tras przemieszczania się i innych interfejsów użytkownika. Obecne aplikacje obejmują opiekę zdrowotną, ale osobiste czarne skrzynki mogą mieć znaczenie w treningu sportowym czy wspieraniu bezpieczeństwa pracy, przechowywaniu osobistych wspomnień dla celów wydajności na internetowych portalach społecznościowych ("blogi zapisujące życie"). Wspólny zestaw technologii może mieć zastosowanie dla monitorowania osób i rzeczy.“Chociaż IOT pomoże w rozwiązywaniu niektórych problemów, to z pewnością zapoczątkuje własny zestaw wyzwań, mających bezpośredni wpływ na niektórych obywateli. Na przykład, niektóre aplikacje mogą być ściśle powiązane z infrastrukturą krytyczną, taką jak zasilanie, podczas gdy inne mogą zbierać informacje związane z indywidualnym miejscem pobytu.”

“...wykorzystanie IOT wpłynie na zmianę sposobu postrzegania prywatności. Dowodem na to są ostatnie ewolucje ICT, takie jak telefony komórkowe oraz wirtualne sieci społeczne, popularne zwłaszcza wśród młodszych pokoleń.”

“Strategia wdrożenia.
Wykorzystanie technologii RFID w łańcuchu dostaw już się rozpoczęło, a wykorzystanie na poziomie towarów może rozpocząć się już w 2010 roku. Wdrożenie czytników RFID do telefonów komórkowych może rozpocząć się wkrótce, dając możliwość interakcji drogą elektroniczną z przedmiotami codziennego użytku. Wszechobecne technologie pozycjonowania, w tym dokładne pozycjonowanie wewnątrz budynków mogą być dostępne w 2017 roku. Synergia pomiędzy pozycjonowaniem i łącznością z Internetem może wymusić stworzenie niezbędnych rozwiązań, zwłaszcza w sferze kradzieży rzeczy osobistych, które mogą być zlokalizowane, kontrolowane i monitorowane na odległość. Po 2020 r., może pojawić się inteligentne oprogramowanie, które analizuje duże zbiory danych z podłączonych przedmiotów codziennego użytku, analizując te dane przy użyciu procesów, które przypominają ludzkie rozumowanie.”
"Strategia wdrożenia, wizja:
2007-2009—Duże sieci sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych przyjmują palety RFID oraz opakowania RFID dla przyspieszenia działania łańcucha dostaw.
2010—Duże sieci sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają wdrożenie RFID na pojedynczych produktach aby wesprzeć samoobsługowe kasy; służby zdrowia, duże organizacje i agencje rządowe przyjmują RFID do śledzenia poszczególnych dokumentów
2011-2013—Użytkownicy końcowi przyjmują telefony komórkowe zawierające czytniki RFID, które skanują obiekty użytku codziennego i dostarczają informacji na temat cen, dostępności, pochodzenia, składników, sposobu zastosowania, serwisu gwarancyjnego oraz innych atrybutów.
2011-2016—Pojazdy stopniowo inkorporują bezprzewodowe systemy diagnostyczne i prognostyczne, jednocześnie poprawiając niezawodność. Eliminuje to koszty produkcji przewodów, zmniejszenie kosztów utrzymania, a także umożliwienie świadczenia nowych funkcji za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania.
2017—Skutecznie, wszechobecne technologie pozycjonowania pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, początkowo do pomocy służbom ratunkowym w poszukiwaniu ludzi posiadających telefony komórkowe, nawet w pomieszczeniach zamkniętych.
2018-2019—Producenci coraz częściej dostarczają produkty z gwarancją zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą. Takie produkty wyposażone są w odbiorniki dla wszechobecnych technologii pozycjonowania, jak również łączności bezprzewodowej z Internetem.
2020—W ciągu ostatnich dziesięciu lat przesunięcia widma aukcji stopniowo wyklarował się przekształcony plan częstotliwości. Wszystkie telefony komórkowe są teraz szerokopasmowe. Komórkowe częstotliwości wykorzystujące wąskopasmową łączność (typ, który zrewolucjonizował łączność osobistą w latach 2000-2005) zostały w dużej części przejęte na wsparcie komunikacji człowiek-obiekt/rzecz.
2020-2025—Okres innowacji, wzrostu, możliwości, a następuje zakłóceń, w którym użytkownicy i dostawcy znajdują metody wdrażania synergii pomiędzy rzeczami codziennego użytku i rozwijają się również szkodliwe rozwiązania. Na przykład, organizacje mogą tworzyć ad hoc sieci sensorów zbierając dane z różnych połączonych urządzeń. Sieci te mogą w sumie zrobić więcej dobrego niż złego, pomimo znacznych szkód, które pojawiają się, gdy osoby nieuprawnione wykorzystują takie sieci dla celów  przestępczych i szpiegowskich."Internet sam w sobie jest potężnym wynalazkiem, pozwalającym na masową komunikację, naukę, biznes itd. Jednak powstanie systemu, który monitoruje wszystkie typy sygnałów i aktywności maszyn, ludzi, zwierząt, przedmiotów etc. w realnym świecie jest pomysłem wykraczającym daleko poza ramy jakiegokolwiek totalitaryzmu. Nawet tacy despoci jak Hitler, Stalin czy Mao nie mieli możliwości śledzenia wszystkich i wszystkiego w czasie rzeczywistym. Taki system wszech obecny, wszechwiedzący, operujący w świecie materialnym za pomocą maszyn jest zabawą w Boga.
Tu podobnie jak w raporcie NBIC naukowcy naruszają wszelkie normy zachowania prywatności.
Nie ma tu miejsca na wolność czy obecność poza systemem. Wszystko i wszyscy będą częścią globalnego systemu nerwowego, pod kontrolą samo obierających się techników. To jest Hiper-Totalitaryzm!

Poniżej prezentujemy wywiad z Aaronem Russo, który opowiada min o planach wprowadzenia implantacyjnych czipów, wszczepianych wszystkim obywatelom świata. LINK DO WYWIADU.


Zapraszamy również do obejrzenia filmu Alexa Jonesa "Endgame", o spisku globalnej elity.
Spisek ma na celu ustanowienie "Nowego Porządku Świata". Plan polega na eliminacji 90% populacji Ziemi i totalnej kontroli pozostałej resztki niewolników. FILM

Link: Oficjalna strona EU, projektu Internet Rzeczy.Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Vivaldi   dodano: 2011-03-06 17:36:58
Vivaldi   dodano: 2011-03-12 09:57:20
Nowa ustawa medialna uderzy w polski internet?

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nowa-ustawa-medialna-uderzy-w-polski-internet,1,4208261,wiadomosc.htmlPodejrzane społeczeństwo (Suspect Nation) Lektor PL 1/5

http://www.youtube.com/watch?v=tGwMmnPKu6Y
edukacyjnyskandal   dodano: 2011-10-17 14:20:43

Więcej
Nauka i technologia

Podpisz petycję: NIE dla segregacji Polaków!

Podpisz petycję: NIE dla segregacji Polaków!

W Polsce grupa posłów PiS, przy poparciu rządu, forsuje projekt (tzw. ustawa posła Hoca) prowadzenia testów na...

5G i komercjalizacja bojowych satelitów na niskiej orbicie.

Armia USA już w 1996 roku w serii dokumentów opisała rozlokowanie dla celów bojowych tysięcy satelitów na...

Po masowych szczepieniach na Covid-19 liczba zgonów wśród chłopców gwałtownie wzrosła o 53%.

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Inteligentne oceany: wieże komórkowe na dnie oceanu?Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone