Fakty o Covid-19. #1
swprs.org
USA
2020-10-08
Nauka i technologia

Źródła do faktów na temat Covid-19, dostarczone przez ekspertów w tej dziedzinie, aby pomóc naszym czytelnikom w realistycznej ocenie ryzyka.

„Jedynym sposobem walki z zarazą jest uczciwość” Albert Camus (1947).PODSUMOWANIE

1. Według najnowszych badań immunologicznych ogólna śmiertelność Covid-19 (IFR) w populacji ogólnej wynosi od 0,1 % do 0,5 % w większości krajów, co jest porównywalne ze średnimi pandemiami grypy w latach 1957 i 1968.
2. W przypadku osób o wysokim ryzyku lub wysokim narażeniu (w tym pracowników służby zdrowia), wczesne lub profilaktyczne leczenie jest niezbędne, aby zapobiec postępowi choroby.
3. W krajach takich jak Wielka Brytania (z zamknięciem) i Szwecja (bez zamknięcia), ogólna śmiertelność od początku roku jest w zakresie sezonu silnej grypy; śmiertelność jest wyższa w USA (porównywalna do 1957/1968), ale niższa w takich krajach jak Niemcy i Szwajcaria. Jednakże wartości przeciwciał są nadal niskie w dużych częściach wcześniej zamkniętej Europy.
4.W większości miejsc ryzyko śmierci dla zdrowej populacji ogólnej w wieku szkolnym i zawodowym jest porównywalne z codziennym dojazdem do pracy samochodem. Początkowo ryzyko to było przeceniane, ponieważ nie brano pod uwagę wielu osób z jedynie łagodnymi objawami lub bez nich.
5. Około 80% wszystkich ludzi ma tylko łagodne objawy lub nie ma ich wcale. Nawet wśród 70-79-latków, około 60% ma tylko łagodne objawy. Około 95% wszystkich ludzi ma co najwyżej umiarkowane objawy i nie wymaga hospitalizacji.
6. Aż do 60% wszystkich osób może mieć już częściową odpowiedź immunologiczną T-komórkową na nowego koronawirusa z powodu kontaktu z wcześniejszymi koronawirusami (tj. wirusami przeziębienia). Ponadto aż do 60% dzieci i około 6% dorosłych może mieć już przeciwciała reagujące krzyżowo.
7. W większości krajów zachodnich mediana wieku zgonów covidów wynosi ponad 80 lat – np. 84 lata w Szwecji – i tylko około 4% zmarłych nie miało żadnych poważnych warunków wstępnych. W przeciwieństwie do pandemii grypy, wiek i profil ryzyka zgonów odpowiadają zatem zasadniczo normalnej śmiertelności.
8. W wielu krajach aż do dwóch trzecich wszystkich dodatkowych zgonów miało miejsce w domach opieki, które nie korzystają z ogólnego zamknięcia. Co więcej, w wielu przypadkach nie jest jasne, czy osoby te rzeczywiście zginęły z powodu Covid-19, czy też z powodu tygodni skrajnego stresu i izolacji.
9. Do 30 % wszystkich dodatkowych zgonów mogło być spowodowanych nie przez Covid-19, ale przez efekty zamknięcia, panikę i strach. Na przykład, leczenie zawałów serca i udarów zmniejszyło się nawet o 40%, ponieważ wielu pacjentów nie odważyło się już iść do szpitala.
10. Wiele doniesień medialnych o młodych i zdrowych ludziach umierających na Covid-19 okazało się nieprawdziwych: wielu z tych młodych ludzi albo nie umarło na Covid-19, albo było już ciężko chorych (np. na niezdiagnozowaną białaczkę), albo miało w rzeczywistości 109 zamiast 9 lat. Twierdzony wzrost zachorowalności na chorobę Kawasaki u dzieci również okazał się przesadzony.
11. Większość objawów Covid-19 może być również spowodowana ciężką grypą (w tym zapaleniem płuc, zakrzepicą i chwilową utratą zmysłu smaku i zapachu), ale przy ciężkim Covid-19 objawy te są rzeczywiście znacznie częstsze i bardziej wyraźne.
12. Około 10% osób z objawami rozwija tzw. postacute (“długie”) Covid i zgłasza objawy, które trwają przez kilka tygodni lub miesięcy. Może to również dotyczyć młodszych i wcześniej zdrowych osób z silną reakcją immunologiczną na nowy koronaawirus.
13. Często pokazywane krzywe wykładnicze “przypadków koronaawirusów”mylące, ponieważ liczba testów również wzrosła wykładniczo. W większości krajów stosunek testów pozytywnych do ogólnych (tj. wskaźnik pozytywnych wyników) zawsze pozostawał poniżej 20%. W wielu krajach szczyt infekcji został osiągnięty już na długo przed wejściem w życie blokady.
14. W większości punktów zapalnych Covid, w tym w Nowym Jorku, Londynie, Sztokholmie i Bergamo, wskaźnik zakażeń spadł, gdy tylko około 20% ludzi wytworzyło przeciwciała przeciwko nowemu koronaawirusowi. Wartość ta jest znacznie niższa niż szacunki wstępne 60 do 80%.
15. W krajach, w których nie ma blokady, takich jak Japonia, BiałoruśSzwecja, nie odnotowano bardziej negatywnego przebiegu zdarzeń niż w wielu innych krajach. Szwecja była nawet chwalona przez WHO i obecnie korzysta z większej odporności w porównaniu z krajami, w których obowiązuje zakaz zbliżania się do UE. 75% przypadków śmierci w Szwecji miało miejsce w placówkach opieki zdrowotnej, które nie były wystarczająco szybko chronione.
16. Strach przed brakiem respiratorów był nieuzasadniony. Według specjalistów od płuca, inwazyjna wentylacja (intubacja) chorych Covid-19, która częściowo została wykonana z obawy przed rozprzestrzenieniem się wirusa, w rzeczywistości często przynosi efekt przeciwny do zamierzonego i jest szkodliwa dla płuc.
17. Głównymi drogami przenoszenia wirusa są bezpośredni kontakt i kropelki wytwarzane podczas mówienia lub kaszlu, ale także aerozole wewnątrz pomieszczeń (małe cząsteczki unoszące się w powietrzu). Zewnętrzne aerozole i powierzchnie przedmiotów wydają się odgrywać jedynie niewielką rolę.
18. Nadal niewiele jest dowodów naukowych na skuteczność tkaninowych masek twarzy w populacji ogólnej, a wprowadzenie obowiązkowych masek nie mogło powstrzymać lub spowolnić epidemii w większości krajów. Niektórzy eksperci ostrzegają, że maski twarzowe mogą zakłócać normalne oddychanie i mogą stać się “nosicielami zarazków”, jeśli są stosowane wielokrotnie.
19. Wiele klinik w Europie i USA pozostawało w dużej mierze niewykorzystanych podczas blokad i w niektórych przypadkach musiało odesłać pracowników do domu. Miliony operacji i terapii zostało odwołanych, w tym wiele badań przesiewowych w kierunku raka i przeszczepów narządów.
20. Kilka mediów zostało przyłapanych na próbach dramatyzowania sytuacji w szpitalach, czasami nawet za pomocą manipulacyjnych obrazów i filmów. Ogólnie rzecz biorąc, nieprofesjonalne doniesienia wielu mediów maksymalizowały strach i panikę w społeczeństwie. W rezultacie, zgodnie z międzynarodowymi badaniami, większość ludzi dramatycznie przecenia śmiertelność i śmiertelność Covida-19.
21. Zestawy testów na wirusy używane na całym świecie mogą w niektórych przypadkach dawać fałszywie pozytywne i fałszywie negatywne wyniki, reagować na niezakaźne fragmenty wirusa z poprzedniej infekcji lub reagować na inne powszechne koronaawirusy z częściowo podobną sekwencją genów.
22. Wielu uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów w dziedzinie wirusologii, immunologii i epidemiologii uważa, że podjęte środki przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego i zaleca szybkie naturalne uodpornienie całej populacji i ochronę grup ryzyka.
23. W żadnym momencie nie było medycznej przyczyny zamknięcia szkół podstawowych, ponieważ ryzyko zachorowania i przeniesienia choroby u dzieci jest niezwykle niskie. Nie ma też żadnego medycznego powodu dla małych klas, masek czy zasad “społecznego zdystansowania” w szkołach podstawowych.
24. Kilku ekspertów medycznych opisało ekspresyjne szczepionki koronaawirusowe jako niepotrzebne lub nawet niebezpieczne. Na przykład szczepionka przeciwko tzw. świńskiej grypie z 2009 r. doprowadziła w milionach przypadków do poważnych szkód neurologicznych i pozwów sądowych. Również podczas testowania nowych szczepionek przeciwko koronaawirusowi zgłaszano już poważne komplikacjeawarie.
25. Światowa pandemia chorób układu oddechowego może rzeczywiście rozciągać się na kilka sezonów, ale wiele badań nad “drugą falą” opiera się na bardzo nierealistycznych założeniach, takich jak stałe zagrożenie chorobami i śmiercią we wszystkich grupach wiekowych.
26. Pielęgniarki amerykańskie często opisywały śmiertelne przypadki niewłaściwego postępowania medycznego z pacjentami Covid z powodu wątpliwych zachęt finansowych i niewłaściwych protokołów medycznych. Jednak w wielu miejscach śmiertelność Covidów znacznie spadła ze względu na lepsze możliwości leczenia.
27. Liczba osób dotkniętych bezrobociem, depresją i przemocą domową w wyniku tych działań osiągnęła historycznie rekordowy poziom. Kilku ekspertów przewiduje, że środki te pochłoną o wiele więcej istnień ludzkich niż sam wirus. Według ONZ 1,6 miliarda ludzi na całym świecie jest bezpośrednio zagrożonych utratą środków do życia.
28. Gwizdek NSA Edward Snowden ostrzegł, że “kryzys koronny” może zostać wykorzystany do stałej ekspansji globalnego nadzoru. W kilku częściach świata populacja jest monitorowana przez bezzałogowe statki powietrzne i stoi w obliczu poważnego zagrożenia ze strony policji podczas postoju w zamknięciu.
29. Badanie WHO z 2019 r. dotyczące środków zwalczania pandemii grypy wykazało, że z medycznego punktu widzenia “śledzenie kontaktów” nie jest “w żadnym wypadku zalecane”. Niemniej jednak, aplikacje do ustalania kontaktów zakaźnych stały się już częściowo obowiązkowe w kilku krajach.
30. Pochodzenie nowego koronaawirusa pozostaje nieznane, ale najlepsze dowody wskazują obecnie na incydent z kowidopodobnym zapaleniem płuc w chińskiej kopalni w 2012 r., którego próbki wirusów zostały zebrane, przechowywane i badane przez Wuhan Institute of Virology (WIV).

Patrz również:
 1. O leczeniu Covida-19
 2. Badania nad śmiertelnością Covida-19
 3. Dowody na maskach na twarz
 4. Na postacute (“długi”) Covid
 5. W sprawie pochodzenia SARS-CoV-2Wrzesień 2020 r.

Aktualizacje medyczne:
 • Covid lethality: Większość krajów zachodnich zgłasza śmiertelność wśród ludności cywilnej (IFR) na poziomie około 0,3% (z wyłączeniem domów opieki). IFR może być nawet niższy, ponieważ testy na obecność przeciwciał wydają się pomijać około połowy wszystkich zakażeń. IFR jest wyższy, jeśli doszło do lokalnego załamania się opieki zdrowotnej lub opieki nad osobami starszymi. Kraje z młodszą populacją zgłaszają niższe IFR: Indie zgłaszają około 0,1%, kraje afrykańskie około 0,01%. Przeczytaj więcej
 • Dlaczego covid jest “dziwną pandemią”: Dlaczego covid-19 wydaje się być nieco dziwną pandemią? Jest to spowodowane profilem śmiertelności covid-19, który jest prawie identyczny z  naturalnym profilem śmiertelności. Ale to nie oznacza, że covid-19 jest po prostu “kazeinianem”. Czytaj dalej
 • Maski na twarzy: Dowody z całego świata wskazują, że maski twarzowe szmatka używane przez ogół społeczeństwa mają niewielki lub żaden wpływ na wskaźniki zakażenia koronaawirusem. Badanie WHO na temat masek na twarz i społecznego dystansu okazało się być poważnie wadliwe.
 • Leczenie covid-19: Wczesne lub profilaktyczne leczenie covid-19 jest niezbędne, aby zapobiec postępowi choroby. Nowe badania potwierdzają skuteczność cynku, witaminy D, bromheksyny i leku przeciwko malarii HCQ we wczesnym leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka. Przeczytaj więcej
 • Mechanizmy chorobowe: Z kilku nowych badań wynika, że (ciężka) covid jest przede wszystkim chorobą układu krążenia, która powoduje zakrzepicę (krzepnięcie krwi) i zator płucny poprzez uszkodzenie naczyń krwionośnych. Wyjaśnia to wiek i profil ryzyka śmiertelności z powodu covid-19 lat.
 • Po ostrej (“długiej”) chorobie powikłanej: u około 10% osób z objawami, w tym u osób młodych i zdrowych, rozwija się “długa choroba powikłana”, która może trwać kilka tygodni lub miesięcy. Szczególnie niepokojący jest wpływ nowego koronaawirusa na mięsień sercowy. Przeczytaj więcej
 • Testy PCR: Jak już wcześniej informowano, wiele osób, które uzyskały wynik pozytywny, może nie być nosicielami wirusa zakaźnego. Nowa analiza potwierdza obecnie, że w USA do 90% pozytywnych testów PCR mogło być “fałszywie pozytywnych”, wykrywając niezakaźne fragmenty wirusa.
 • Pochodzenie nowego koronaawirusa: Coraz więcej dowodów na to, że nowy koronaawirus może być powiązany z przypadkiem zapalenia płuc o podłożu przypominającym covid w chińskiej kopalni w  2012 roku. Przeczytaj więcej
 • Dzieci: Ryzyko przeniesienia i choroby u dzieci jest nadal niezwykle niskie. Poniższy wykres przedstawia przypadki i hospitalizacje dzieci na Florydzie.
Floryda: Przypadki i hospitalizacje dzieci (DOH)
Profile krajów

W dużych częściach wcześniej zamkniętej Europy, jak również w części Stanów Zjednoczonych, wartości przeciwciał są nadal raczej niskie, a zatem ryzyko ponownego wzrostu zakażeń i chorób koronaawirusowych jest wysokie. Przeczytaj nasze najnowsze profile krajowe covid-19:

 • USA: Kilka krótkich fal regionalnych, śmiertelność porównywalna do pandemii grypy z 1957/68 r
 • Niemcy: Jak dotąd brak nadmiernej śmiertelności, ale wciąż bardzo niskie wartości przeciwciał
 • Szwecja: Brak blokady, brak masek, śmiertelność porównywalna z silną falą grypy.
 • Japonia: Brak blokady, ale zdecydowanie najniższa śmiertelność wśród krajów G8.
 • Australia i Nowa Zelandia: Brak blokady, brak masek, śmiertelność porównywalna z silną falą grypy: Ostatnie kraje zachodnie stosujące strategię “zero covid”
 • Afryka i Ameryka Łacińska: Najniższa i najwyższa śmiertelność wśród covidów na świecie.
 • Białoruś: Bardzo niska śmiertelność wśród ludności cywilnej pomimo braku zamknięcia; wyjątkowa sytuacja demograficzna.
 • Belgia: Bardzo niska i najwyższa na świecie śmiertelność wśród ludności cywilnej pomimo braku zamknięcia; wyjątkowa sytuacja demograficzna: Bardzo wysoka śmiertelność; 66% zgonów miało miejsce w domach opieki.
 • Włochy: Ogromne różnice między północnymi i południowymi Włochami.
 • Nembro (Włochy): Bardzo wysoka śmiertelność covidów, 66% zgonów miało miejsce w domach opieki: Najbardziej dotknięte miejsce w Europie. Co się stało?
 • Szwajcaria: Niska śmiertelność na wiosnę, ale bardzo niskie wartości przeciwciał.
Szwecja: Śmiertelność od 1851 roku (JH/SCB)

Aktualizacje polityczne
 • MFW, Bank Światowy: Covid lockdowns i recesja gospodarcza mogą wciągnąć 100 milionów ludzi w skrajne ubóstwo i cofnąć biedne narody o dziesięć lat.
 • Profesor Mark Woolhouse (UK): Zamknięcie będzie postrzegane jako “monumentalny błąd na skalę światową” i nie może się już nigdy powtórzyć. Równowartość 400 milionów miejsc pracy została utracona na całym świecie, 13 milionów w samych Stanach Zjednoczonych.
 • W Australii: Ekstremalne zamknięcie w Melbourne (Victoria) – więcej samobójstw niż covid deaths.
 • Niemcy: Być może niemiecka policja zainscenizowała ucieczkę do parlamentu federalnego, aby zdyskredytować pokojowy protest około 100 000 osób przeciwko politycznym środkom korony.
 • Śledzenie kontaktów: Już w maju Google i Apple wdrożyły interfejs “contact tracing” w trzech miliardach telefonów komórkowych. Na początku września zintegrowały go jeszcze głębiej w swoich systemach operacyjnych, umożliwiając śledzenie kontaktów bez oficjalnej aplikacji i w skali globalnej. Z medycznego punktu widzenia, nadal nie ma dowodów na to, że “contact tracing” obniża wskaźnik zakażeń covidalnych. Szwajcarski profesor informatyki Serge Vaudenay ostrzegał, że interfejs Google-Apple nie jest przezroczysty i może rejestrować każdy pojedynczy kontakt.
 • Szczepionki: W większości krajów producenci szczepionek przeciwko cowidom uzyskali zwolnienie z odpowiedzialności. Badania nad szczepionkami z Oksfordu zostały zawieszone po wystąpieniu poważnego neurologicznego zdarzenia niepożądanego. Ponadto belgijski dziennikarz poinformował o przejściowej gorączce, silnych bólach w klatce piersiowej, “świecących gorących nogach” i utracie wszystkich uczuć w palcach po otrzymaniu kolejnej szczepionki powidokowej.
Melbourne: Policja i wojsko wymusiły zamknięcie.

Dodatkowe środki

Codzienne aktualizacje covidów z niezależnej perspektywy – patrz również Lockdown Skeptics (UK), CovidInfos (Francja) i Corona Transition (Szwajcaria/Niemcy/Austria).

Sierpień 2020 r.


A. Część ogólna

Istniejąca wcześniej odporność na nowy koronaawirus

Na początku pandemii Covid-19 zakładano, że w populacji nie ma odporności na nowy koronaawirus. Było to jedną z głównych przyczyn początkowej strategii “spłaszczenia krzywej” poprzez wprowadzenie nakazów pobytu w domu.

Od marca i kwietnia pierwsze badania wykazały jednak, że znaczna część populacji posiadała już pewną podstawową odporność na nowego wirusa, nabytą poprzez kontakt z wcześniejszymi koronaawirusami (pospolitymi wirusami przeziębieniowymi). Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu ta “odporność podstawowa” może rzeczywiście chronić przed nowym koronaawirusem.

Dalsze ważne badania na ten temat zostały opublikowane w lipcu:

 • Nowe badanie z Niemiec wykazało, że aż 81% osób, które nie miały jeszcze kontaktu z nowym koronaawirusem, ma już krzyżowo reagujące komórki T i tym samym pewną odporność tła. Potwierdza to wcześniejsze badania nad odpornością T-komórkową.
 • Ponadto brytyjskie badania wykazały, że do 60% dzieci i młodzieży oraz około 6% dorosłych ma już krzyżowo reagujące przeciwciała przeciwko nowemu koronaawirusowi, które powstały w wyniku kontaktu z  poprzednimi koronaawirusami. Jest to prawdopodobnie kolejny ważny aspekt wyjaśniający bardzo niski wskaźnik zachorowań u dzieci i młodzieży.
 • W przypadku Singapuru, w badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym “Nature” stwierdzono, że osoby, które zachorowały na SARS-1 w latach 2002/2003, nadal posiadały komórki T, które 17 lat później były reaktywne na nowy koronaawirus SARS-2. Ponadto, badacze znaleźli krzyżowo reagujące komórki T, które zostały wyprodukowane w wyniku kontaktu z innymi, częściowo nieznanymi koronaawirusami, u około połowy osób, które nie zachorowały na SARS-1 ani SARS-2. Naukowcy podejrzewają, że różne rozmieszczenie takich koronaawirusów i  T-komórek może pomóc wyjaśnić, dlaczego niektóre kraje są mniej dotknięte nowym wirusem koronowym niż inne, niezależnie od podejmowanych działań politycznych i medycznych.
 • Analitycy wcześniej wskazywali, że wiele krajów Pacyfiku, a zwłaszcza kraje sąsiadujące z Chinami, miało jak dotąd bardzo niskie wskaźniki zgonów covidów, niezależnie od ich struktury demograficznej (młode lub stare) i podjętych środków (z zamknięciem lub bez zamknięcia, masowych testów, masek itp.). Ewentualnym wyjaśnieniem tego może być rozprzestrzenianie się wcześniejszych koronaawirusów.
 • Harwardzki immunolog Michael Mina wyjaśnił, że “spadek stężenia przeciwciał” po chorobie Covida, dramatyzowany przez niektóre media, był “całkowicie normalny” i “podręcznikowy”. Organizm zapewnia długotrwałą odporność dzięki komórkom T i komórkom pamięci w szpiku kostnym, które w razie potrzeby mogą szybko wytworzyć nowe przeciwciała.

Zobacz też: Badania immunologiczne nad nowym koronawirusemInne aktualizacje medyczne.
Wuhan: Badanie modelowania z Harvardu w czasopiśmie naukowym “Nature” wykazało, że nawet w epicentrum Covid Wuhan aż 87% zakażeń pozostało niezauważonych, tzn. bez objawów lub łagodnych. Oznacza to, że śmiertelność Covid19 (IFR) w Wuhan również może spaść do około 0,1% lub poniżej. Badanie “Nature” potwierdza wcześniejsze badania japońskie w czasopiśmie BMC Medicine, które już w marcu obliczyło IFR na poziomie 0,12% dla Wuhan.

Jednak chińskie władze nie mogły jeszcze poznać tej stosunkowo niskiej śmiertelności w styczniu i lutym i dlatego w krótkim czasie zbudowały dodatkowe kliniki, z których wiele ostatecznie pozostało w większości niewykorzystanych. Tylko systematyczne wyniki testów z Korei Południowej i statku wycieczkowego Diamond Princess wykazały, że śmiertelność nowego wirusa koronowego w ogólnej populacji jest rzeczywiście niższa niż początkowo się obawiano.

Włochy: Włoski urząd ds. zdrowia ISS opublikował nową analizę przyczyny zgonu u około 5000 pacjentów koronnych. Według tej analizy, Covid był bezpośrednią przyczyną śmierci w 89% przypadków. W 11% przypadków główną przyczyną zgonu były inne choroby, takie jak problemy z sercem, rak lub demencja. Covid był jedyną przyczyną zgonu w 28% przypadków. Wiadomo również, że w około 4% przypadków zgonów nie było żadnych przesłanek medycznych.

Covid lethality: W maju amerykański urząd ds. zdrowia CDC opublikował ostrożne “najlepsze oszacowanie” śmiertelności kowdów (IFR) na poziomie 0,26% (zakładając 35% bezobjawowych zakażeń). W lipcu opublikowano nową IFR w wysokości 0,65%. Ta nowa wartość nie opiera się jednak na własnych wyliczeniach czy nowych badaniach, lecz na meta- studium, w którym istniejąca literatura została po prostu przeszukana pod kątem wszystkich poprzednich wartości IFR.

Tak więc meta- studium składa się głównie z poprzednich badań modelowania, jak również “surowych wartości IFR”, które są o wiele za wysokie w porównaniu z rzeczywistymi, populacyjnymi wartościami IFR z badań nad przeciwciałami. Z nielicznymi wyjątkami, rzeczywiste wartości IFR wynoszą od 0,1% do 0,4%, a gdy weźmie się pod uwagę odporność śluzówkową i komórkową, to są one w przybliżeniu 0,1% lub mniej.

Jednakże wirus rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż przewidywano, powodując przejściowo wysoką śmiertelność w niektórych miejscach, szczególnie w przypadku domów opieki i szpitali.

Niezakaźne fragmenty wirusa: Amerykańskie CDC zwraca uwagę, że u większości pacjentów z Covid, zakaźne fragmenty wirusa nie są już wykrywalne dziesięć do piętnastu dni po wystąpieniu pierwszych objawów. Jednakże niezakaźne fragmenty wirusa (RNA) mogą być wykryte do trzech miesięcy po wystąpieniu pierwszych objawów. Jest to prawdopodobnie istotny problem w przypadku testów PCR, ponieważ wiele osób, które już dawno przestały być zakaźne, nadal poddaje się testom z wynikiem pozytywnym, wywołując daleko idące fałszywe alarmy i kwarantannę.

Śmierć z koronaawirusem lub przez koronaawirus lub bez: W Anglii i niektórych innych krajach odnotowano, że wszystkie osoby zmarłe, które od początku roku poddawały się testom na obecność nowego koronaawirusa z wynikiem pozytywnym, były liczone jako zgony z powodu kowidów – bez względu na czas trwania testu, możliwy powrót do zdrowia i rzeczywistą przyczynę zgonu. W amerykańskim stanie Kolorado stwierdzono, że około 10% zgonów miało miejsce z powodu koronaawirusa, ale nie z jego powodu. W innych stanach USA dalsze przypadki “zgonów koronowych” stały się znane, że w rzeczywistości były to ofiary zabójstwwypadków motocyklowych, które były wynikiem testu.

Dzieci i szkoły.
Od marca wiadomo, że ryzyko zachorowania i przeniesienia choroby u dzieci jest minimalne w przypadku Covid19. Główną tego przyczyną jest prawdopodobnie istniejąca wcześniej odporność spowodowana częstym kontaktem z wcześniejszymi koronaawirusami (tj. zimnymi wirusami). Nie było i nie ma medycznej przyczyny zamykania szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków opieki dziennej oraz specjalnych środków ochronnych w szkołach.

W międzyczasie opublikowano dalsze badania na ten temat:

 • Brytyjski epidemiolog prof. Mark Woolhouse stwierdził, że nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku zakażenia nauczyciela przez ucznia na świecie.
 • Tracing pioneer Island znalazłani jednego przypadku, w którym dziecko poniżej 10 roku życia zaraziło swoich rodziców”
 • Dyrektor CDC w USA Robert Redfield wyjaśnił, że dodatkowe zgony spowodowane samobójstwami i przedawkowaniem narkotyków przez nastolatków były “znacznie większe” niż zgony Covida w ostatnich miesiącach.
 • We wspólnym raporcie ze Szwecji (bez zamykania szkoły podstawowej) i Finlandii (z zamknięciem szkoły podstawowej) stwierdzono, że nie ma różnicy we wskaźnikach zakażenia wśród dzieci w tych dwóch krajach.
 • W USA, według CDC, od początku roku na grypę zmarło trzy razy więcej dzieci w wieku do 14 lat niż Covid-19 (101 w porównaniu z 31).
 • Badanie kanadyjskie wykazało, że większość dzieci z “kawasakowskimi” objawami zapalnymi w ogóle nie miała zapalenia koronowego. Choroba u dzieci jest “bardzo, bardzo rzadka”, jak stwierdzili badacze.
 • W niemieckim badaniu stwierdzono, że dzieci zachowują się epidemiologicznie “jak klocki hamulcowe” i spowalniają rozprzestrzenianie się nowego wirusa koronowego.

Krytyczne opinie ekspertów.
 • Niemiecki wirusolog Hendrik Streeck opowiada się za pragmatycznym podejściem do nowego koronaawirusa i ukierunkowaniem działań na osoby z wysokim ryzykiem. Zdaniem Streecka długotrwałe zwalczenie wirusa i nadzieja na ewentualną szczepionkę nie są rozsądnymi strategiami.
 • Profesor Carl Heneghan, dyrektor Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, wyjaśnia w jednym z wywiadów, że nadal nie ma dowodów na skuteczność masek w całej populacji. Stała strategia tłumienia, jak ta w Nowej Zelandii, nie jest rozsądna i  powoduje duże szkody w dłuższej perspektywie. Śmiertelność (IFR) Covid-19 wynosi około 0,1% do 0,3% i jest tym samym porównywalna z  poprzednimi epidemiami grypy i pandemiami.
 • Szwedzki główny epidemiolog Anders Tegnell wyjaśnia w wywiadzie, że eliminacja wirusa nie wchodzi w grę. W Szwecji infekcje uległy znacznemu spowolnieniu nawet bez blokady, a dzienne zgony są obecnie bliskie zeru. Dowody na korzyść masek są nadal “bardzo słabe” i mogą nawet przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Wprowadzenie masek w  tym momencie nie miałoby sensu. Śmiertelność Covida-19 wynosi od 0,1% do 0,5% i nie “radykalnie różni się” od grypy.
 • Epidemiolog i biolog systemowy profesor Francois Balloux, dyrektor brytyjskiego Instytutu Genetyki UCL, wyjaśnia w artykule, że Covid-19 jest porównywalny z pandemią (ale nie sezonową) grypy. Główną różnicą jest rozkład ryzyka związanego z wiekiem: podczas gdy Covid-19 jest niebezpieczny głównie dla osób starszych, pandemia grypy zagraża również życiu młodych ludzi i dzieci. Profesor Balloux zwraca uwagę, że “pandemia rosyjskiej grypy” z 1889 r. mogła zostać wywołana przez koronaawirus OC-43, który jest obecnie uważany za jeden z czterech typowych wirusów przeziębienia.
 • Szwajcarski lekarz naczelny ds. infekologii, dr Pietro Vernazza, apeluje o “kontrolowane naturalne uodpornienie” społeczeństwa jako alternatywę dla “strategii zwalczania”. W większości przypadków Covid-19 jest łagodny, a rzeczywista śmiertelność wynosi około 0,1%, co jest w zakresie ciężkiej grypy. Szwedzi “nie zrobili nic złego” ze swoją strategią, według Vernazzy.
 • Były dyrektor Instytutu Immunologii Uniwersytetu w Bernie, profesor Beda Stadler, również apeluje o kontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa. Niebezpieczeństwo związane z wirusem zostało przecenione z powodu fałszywego założenia o braku odporności. Profesor Stadler krytycznie odnosi się do obowiązkowych masek i masowych testów. Stadler, który obecnie jest emeritusem, wyjaśnia, że wielu młodych immunologów nie ma już odwagi wypowiadać się publicznie na ten temat ze względu na skrajną polaryzację debaty przez politykę i media.

Z drugiej strony, profesor Karin Mölling, była kierowniczka Katedry Wirologii Uniwersytetu w Zurychu i jeden z  pierwszych krytycznych głosów na temat działań korony, teraz częściowo zmieniła swoje zdanie: Ze względu na czasami poważne uszkodzenia płuc nie należy lekceważyć wirusa, a środki zapobiegawcze są ważne.


CZYTAJ DALEJ >>> 


Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą badania kliniczne dotyczące tego, jak najlepiej „przekonać” Amerykanów do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19.  |  Obozy koncentracyjne Corona.  |  Baza danych Banku Światowego odnotowała eksport zestawów testowych na COVID-19 już w 2017 roku.  |  Czterech żołnierzy ukraińskiej armii zmarło po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19.  |  Niemalże każdy kto przyjął szczepionkę na koronawirusa miał niepożądane reakcje.  |  Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą badania kliniczne dotyczące tego, jak najlepiej „przekonać” Amerykanów do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19.  |  Kolejna szczepionka Gatesa okazuje się być porażką.  |  Przypadek? Unia Europejska od 2018 planuje wprowadzenie paszportu szczepionkowego do 2022 roku.  |  Fauci przyznaje, że szczepionki na COVID-19 nie będą działały i oskarża o to antyszczepionkowców.   |  Szczepionka koronawirusowa mRNA Moderny spowodowała poważne obrażenia u 20% pacjentów.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Austriackie badanie wskazuje na „oznaki ludzkiej interwencji” w koronawirusie.  |  Odkrywca wirusa HIV twierdzi, że COVID-19 jest wirusem stworzonym przez człowieka, i że „mógł powstać tylko w laboratorium”.  |  Światowe laboratoria potwierdzają: koronawirus został opracowany przez naukowców za pomocą inżynierii genetycznej.  | 


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Czy w maskach znajdują się pasożyty?

Czy w maskach znajdują się pasożyty?

Czy w maskach jakie noszą ludzie na całym świecie znajdują się pasożyty? To pytanie zadaje wielu internautów na całym świecie...

Immunizacja szczepionkami przeciwko koronawirusowi SARS prowadzi do immunopatologii płuc.

Już w 2012 roku grupa badaczy kierowana przez Chien-Te Tsenga badała skutki stosowania jakichkolwiek szczepionek na koronawirusy....

Szczepionkowe ludobójstwo trwa.

Baza sił powietrznych na Florydzie wdrożyła grupę psów-robotów.

Dwuletnie dziecko zmarło po podaniu mu szczepionki Pfizera na Covid-19.

Więcej
Ekonomia

Najbardziej zabójcze działanie, które niszczy rządy.

Najbardziej zabójcze działanie, które niszczy rządy.

Jeśli chcesz posiadać kawałek historii to możesz na eBayu kupić niemieckie obligacje z grudnia 1922 roku. Prawdopodobnie mam najlepszą...

Witamy w fali inflacji do 2024 roku.

Nadal widzimy, że ten cykl do 2024 r. będzie okresem inflacji. Nasz system komputerowy przewidział, że ten cykl inflacyjny będzie oparty na...

Gwałtownie spada szybkości obiegu pieniądza...

„Mission Possible Partnership” Forum Ekonomicznego rozpoczyna drastyczne postindustrialne przejście.

Think-Tank Imperium Brytyjskiego chce narzucić światu ograniczenia produkcji żywności.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone