Demencja i co z tym robić - szczepionki.
dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2017-12-03
Nauka i technologia
„Historię piszą zwycięzcy” - dlatego od 200 lat nie znamy polskiej historii.”

Tak się składa, że nasza wiedza o minionych czasach pochodzi z okresu, zwanego rozbiorami. Jakoś dziwnie szybko wmówiono społeczeństwu, jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem, że w XIX wieku, czy nawet pierwszej połowie XX wieku, jacyś polscy naukowcy pisali coś w interesie Polskiego Narodu. Nawet stworzono hasełko „ku pokrzepieniu serce”, co jest oczywistą bzdurą, ponieważ w okresie od 1864 roku do prawie 1918 roku obowiązywał w zaborze moskiewskim stan wojenny i  zapis cenzury. Żadna publikacja, nawet komedia p. Fredry, nie mogły być drukowane bez pieczęci cenzury. Za mówienie po polsku w szkołach, lub urzędach, relegowano i zsyłano. Proszę sobie przypomnieć okres stanu wojennego 1981. Jedynym autorem masowo wydawanym był Jerzy Urban. Czyżby on także pisał ku pokrzepieniu serc? Jeżeli nawet, to czyich? Chyba nikt nie ma złudzeń?

Tak się składa, że nasza wiedza o minionych czasach pochodzi z okresu, zwanego rozbiorami. Jakoś dziwnie szybko wmówiono społeczeństwu, jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem, że w XIX wieku, czy nawet pierwszej połowie XX wieku, jacyś polscy naukowcy pisali coś w interesie Polskiego Narodu. Nawet stworzono hasełko „ku pokrzepieniu serce”, co jest oczywistą bzdurą, ponieważ w okresie od 1864 roku do prawie 1918 roku obowiązywał w zaborze moskiewskim stan wojenny i  zapis cenzury. Żadna publikacja, nawet komedia p. Fredry, nie mogły być drukowane bez pieczęci cenzury. Za mówienie po polsku w szkołach, lub urzędach, relegowano i zsyłano. Proszę sobie przypomnieć okres stanu wojennego 1981. Jedynym autorem masowo wydawanym był Jerzy Urban. Czyżby on także pisał ku pokrzepieniu serc? Jeżeli nawet, to czyich? Chyba nikt nie ma złudzeń?

Jeszcze gorszy był fakt wymazania dywersji tego agenta City of London, zwanego w Polsce Bohdanem Chmielnickim. Przecież sam Lord Protektor Cromwell, nazywał go Generalissimusem. Krzywonos, wg relacji historycznej, nosił nazwisko  płk Cameron i był Szkotem. To on z 18 000 ludzi tworzył kadrę rebelii na Dzikich Polach. Nawet w Historii Powszechnej, jedynej wydanej w Polsce po 1945 roku, wyraźnie podają, że Car Moskiewski nie mógł wesprzeć rebeliantów wojskiem, ponieważ już walczyło na Litwie. Za to wspomagał ich prochami, bronią i pieniądzem. Historia ta była tłumaczeniem Historii Moskiewskiej Akademii Nauk, a więc jest jak najbardziej wiarygodnym źródłem historii. Przecież żaden historyk nie opisywałby negatywnie swojego kraju. Po prostu nie wydaliby mu takiej publikacji. A obecnie pisze się brednie o Chmielnickim, jako twórcy państwa Ukraińskiego. Facet wyrżnął 100 000 chazarów, czyli Żydów oraz 100 000 chłopstwa, czyli Czerni, a „naukowcy” wiedeńscy w okresie rozbiorów zrobili z niego bohatera. I jak możemy to potwierdzić, robią z niego ojca założyciela Samoistnej Ukrainy. O tym wszystkim nie uczą w polskojęzycznych podręcznikach szkolnych. Proste pytanie: Dlaczego starają się wymazać ten okres z historii naszego Kraju? Sam musisz się domyśleć, Dobry Człeku.

Jeszcze gorsze jest zamazywanie historii katolicyzmu przez protestanckich historyków. Najprostszym tego przykładem jest fałszowanie historii Świętej Inkwizycji. Sekta Protestancka [warto zapoznać się z filmem G. Brauna pt. „Luter”], mająca olbrzymie możliwości wydawnicze w XIX i XX wieku, opisuje działalność Św. Inkwizycji, jako mafii mordującej niewinnych ludzi.

Prawda jest diametralnie różna. W okresie działania Św. Inkwizycji, tj. koło 1000 lat zginęło 28 000 ludzi, czyli rocznie na całym świecie ginęło 28 osób, łącznie, czyli w całej Europie i Ameryce Południowej. To znaczy, biorąc pod uwagę liczbę państw w jednym kraju, sąd inkwizycji miał miejsce w danym kraju raz na 30 - 50 lat.

Amerykę Północną kolonizowali protestanci. Jak wiemy, po 500 latach rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej żyją resztkami w rezerwatach. Tak ich nawracali protestanci. A ci źli i okrutni Katolicy stworzyli 26 państw w Ameryce Południowej, z licznymi bibliotekami i muzeami. Rdzenna ludność mieszka swobodnie. O żadnych rezerwatach nie słyszałem. W samej natomiast Anglii, za jednego protestanta, czyli króla Henryka VIII, wymordowano 72 000 Katolików. Jego córeczka dołożyła do tego jeszcze ponad 10 000. W czasie tej rewolty Lutra, prowadzonej za pieniądze i siłami Hohenzollernów, zwanej Wojną Chłopską, wymordowano 100 000 ludzi. I nic się nie dzieje, nikt nie potępia protestantów za takie rzezie. A  przecież to co najmniej 200 000 ludzi w okresie 50 lat! Św. Inkwizycja stworzyła podstawy współczesnego prawodawstwa. Procedury sądów Św. Inkwizycji były 100 razy bardziej przyjazne dla sądzonych, aniżeli obecne. A mówi się, że dzisiaj sądownictwo jest „humanitarne” Podaję przykłady. Za czasów działania Św. Inkwizycji powstała Ława Przysięgłych. W Polsce do dnia dzisiejszego brak Ławy Przysięgłych. U nas jednoosobowo sędzia na telefon [np. w Gdańku] tworzy wyroki. Tak przecież było od 1944 roku.  A skąd się wzięło pojęcie MORDY SĄDOWE? Przecież nie tworzyli go krasnale, tylko etatowi prawnicy.

Za czasów Św. Inkwizycji oskarżony mógł bez podania powodu zażądać zmiany ławnika, ponieważ, żartując, nie podobała mu się jego buzia. To samo mógł zrobić z sędzią. W Polsce ławnik niewiele ma do powiedzenia. Jest to dobra fucha dla swoich. A sędziego zmienić praktycznie nie można, pomimo jawnych przekrętów. Trzeba by udowodnić bliskie pokrewieństwo, a to, przy utajnianiu danych osobowych, jest niemożliwe. Podobno w przyszłości ma się to zmienić i mamy przejść na system amerykański. Jest to zrozumiałe, skoro jesteśmy, jak podaje prasa amerykańska, 52 stanem.

O tym, że prawo tworzy BAR, nawet prawnicy w Polsce nie wszyscy wiedzą. A przecież BAR to instytucja  City of London. Tak więc ta demencja jest nam narzucana systematycznie od 300 lat. Jest ona bardzo skutecznie prowadzona i utrwalana w kolejnych reformach systemu oświaty, zgodnie z wytycznymi Raportu Klubu Rzymskiego, tej ustawki CIA z 1970 roku.

Przypomnę. Wg raportu Klubu Rzymskiego, Polska ma być 15-milionowym zapleczem siły roboczej dla starej Unii. „Polskim” przedstawicielem w tym klubie był mjr UB, Kołakowski, robiący potem za filozofa na uniwersytetach. Jest ten cel realizowany skutecznie, zarówno przez rozpączkowanie tzw. wyższych szkół, jak i poprzez obniżanie poziomu nauczania i tworzenie „specjalistów” od marketingu, politologii, socjologii i innych logii, a nadających się do pracy na zmywaku na Zachodzie.

To wszystko potęguje praca, jaka ukazała się w SURGICAL NEUROLOGY INTERNATIONAL, a została wykonana przez pracowników Uniwersytetu w Bournemouth w Anglii. Demencja młodych ludzi do 40. roku życia osiągnęła poziom epidemii. Naukowcy porównali choroby neurologiczne u ludzi w 21 krajach zachodnich, pomiędzy rokiem 1989, a 2010. Okazało się, że średni wskaźnik zachorowań na demencję obniżył się o 10 lat. Ponadto, liczba zgonów  z powodu chorób neurologicznych wzrosła prawie dwukrotnie, w okresie pomiędzy 55. rokiem życia, a 75. rokiem życia.

Najgorsze wyniki zanotowano w USA, pomimo faktu wydawania przez ten kraj kwoty 250 miliardów dolarów na Służbę Zdrowia, tj. najwięcej na świecie. W USA liczba zgonów mężczyzn w wieku powyżej 74 lat, w omawianym okresie, uległa potrojeniu i wzrosła prawie pięciokrotnie, również u kobiet w tym samym wieku. Zaskakujące jest to, że w wieku powyżej 74. roku życia więcej kobiet umiera z powodu chorób mózgu, aniżeli w powodu raka. To zjawisko zaobserwowano po raz pierwszy na świecie. Zjawiska tego nie można tłumaczyć poprawą działań Służby Zdrowia, czy skutecznością leczenia innych chorób. Jak twierdzą PT Autorzy, problemem jest nie to, że ludzie żyją dłużej, ale to, że więcej umiera z powodu chorób mózgu.

Autorzy twierdzą, że główną przyczyną mogą być szczepionki, a właściwie środki w nich zawarte, tj. rtęć i aluminium. Do roku 2001, rtęć była powszechnie stosowna w szczepionkach, obecnie nadal występuje np. w szczepionce przeciwko grypie. Stąd ta duża demencja, odnotowana w Kanadzie w domach starców, w których szczepiono pensjonariuszy.[Nie] Dziwi więc działanie i nagonka polskojęzycznych mass mediów, niemieckich właścicieli, pod amerykańskim zarządem do 2099 roku, na akcje szczepień przeciwko grypie.

W USA DOPUSZCZALNY LIMIT ALUMINIUM  NA SZCZEPIONKĘ  JEST NASTĘPUJĄCY:
• 1 miesiąc  “0” zero aluminium,
• 2 miesiąc  245 pg/kg -  tj. 4900% więcej, aniżeli granice bezpieczeństwa.
• 4 miesiąc 171,1 pg/kg  -  tj,3422 % więcej, aniżeli granice bezpieczeństwa,
• 6 miesiąc 161,2 pg/kg  -  tj. 3224 % więcej, aniżeli granice bezpieczeństwa.

Granice bezpieczeństwa wg FDA dla aluminium z pozajelitowego źródła, np. szczepionek, wynoszą poniżej 5 pg/kg  masy ciała na dobę. Dziecko po urodzeniu, wg kalendarza szczepień obowiązkowego w Polsce, dostaje 73.5 pg/kg masy ciała, to jest 1470% POWYŻEJ granice bezpieczeństwa. Badania podawane przez FDA stwierdzają, że ilość aluminium wprowadzona do organizmu dziecka w pierwszym roku życia, wynosi 4,225 miligramów, wg zalecanego schematu szczepień. Dla przypomnienia, dzienna dawka tej toksyny nie może przekraczać 5pg/kg masy ciała. W jednej szczepionce przeciwko WZW, podawanej po urodzeniu w pierwszej dobie życia dziecka, jest 0.25 mg aluminium!!! Sic!!! Trzeba pamiętać, że okres połowicznego wydalania aluminium wynosi około 100 dni. Czyli odstęp czasu pomiędzy jedną, a drugą szczepionką powinien wynosić minimum 12 tygodni. Nie ma żadnych prac naukowych, które udowadniałyby, że takie komasowanie szczepień, czyli podawanie kilku szczepionek jednocześnie, lub w krótkim przedziale czasowym, jest bezpieczne.

Dlaczego pediatrzy tego nie przestrzegają?
W szczepionce przeciwko grypie jest ok. 400 mcg glinu. Przeliczając to z “polskiego na nasze” to znaczy, że lekarz pediatra uważa, że dziecko po narodzeniu waży 1.5 tony, lub jak ktoś woli, 1500 kg!!! I proszę zauważyć, żadnego PT Profesora specjalisty z pediatrii to wcale nie widzi. Przez ostatnie pół wieku żaden spośród nich nie zaprotestował przeciwko takiej bezmyślności!

Można to jeszcze inaczej przedstawić: dawka rtęci w przeliczeniu na czas eliminacji czyli wydalania wstrzykniętego w szczepionce aluminium, wynosi tyle, że dany osobnik musiałby żyć 3500 lat. I znowu, ten upadek oświaty i nauki o którym pisałem spowodował, że żaden konsultant krajowy, taki np. prof. T.Jackiewicz, Szenburg, minister Radziwiłł, czy Posobkiewicz  z GIS, nie widzi w tym problemu, chociaż roczniki statystyczne podają, że średnio żyjemy tylko 75-80 lat.
 
Szczepionka przeciwko pneumokokom, zawiera 125 mcg aluminium.
Szczepionka Hepatitis A zawiera 250 mcg aluminium.
Szczepionka HPV zawiera 225 mcg aluminium.
Szczepionka o nazwie Pentacel tzw. kombinowana zawiera 330 mcg aluminium. Może dlatego w Polsce jest taka nagonka na rodziców, aby podawali dziecku szczepionki np. 5 w jednym.
Biorąc pod uwagę średnią masę ciała noworodków można stwierdzić, że:
• dziecko o masie 8 funtów, czyli poniżej 4 kg, może otrzymać maksymalnie  ok. 18.2 mcg aluminium. Po takiej dawce u większości dzieci tj. 84%, nie powinno być objawów uszkodzenia nerek czy mózgu.
• dziecko o masie 15 funtów może otrzymać maksymalnie 34.1 mcg aluminium
• dziecko o masie 30 funtów może otrzymać co najwyżej 68.1 mcg aluminium,
• dziecko o masie 50 funtów może otrzymać co najwyżej 113.o mcg aluminium,
• dziecko o masie 150 funtów może otrzymać co najwyżej 240.5 mcg aluminium,
• dziecko o masie 300 funtów [grubas dorosły] może otrzymać 794.5 mcg aluminium.

Chronicznie chore dzieci XXI wieku. Na podstawie danych USA:
 • Masowe toksyczne szczepienia są odpowiedzialne za to, że współczesne amerykańskie dzieci i młodzież są najbardziej biologicznie i neurologicznie uszkodzonym pokoleniem w historii ludzkości. W wielu innych krajach jest podobnie.
• Są pierwszym pokoleniem o inteligencji niższej, niż u ich rodziców.
• Ponad 25% amerykańskich dzieci cierpi na jakąś chorobę mózgu.
• Ponad 60% dzieci ma chorobę chroniczną, a 54% - chorobę
poszczepienną.
• Co 8 sek. autyzm jest diagnozowany u jakiegoś dziecka w USA.
• WHO prognozuje, że współczesne dzieci będą żyć średnio o 10-15 lat krócej niż ich rodzice.

I to się nazywa wspaniałym postępem medycyny XXI wieku! Więcej: POBIERZ PLIK PDF

I teraz rozumiesz już celowość przymusu szczepień? Masz po prostu szybciej zapominać, najlepiej od razu 6 stóp pod ziemią.


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl
1. Wegman ME. Śmiertelność niemowląt w 20 wieku, dramatyczne, ale nierówny postęp . J Nutr2001; 131 : 401s-408S [
PubMed]
2. Beck MA. Rola żywienia w chorobie wirusowej . J Nutri Biochem 1996; 7 : 683-690

3. Scrimshaw NS, Sangiovanni JP. Synergizm żywienia, infekcji, a odporność: przegląd . Am J Clin Nutr 1997; 66 : 464S-477S
[PubMed]
4. Anderson GF, Hussay PS, Frogner BK Waters HR. Wydatki na ochronę zdrowia w Stanach Zjednoczonych i reszty świata uprzemysłowionego . Sprawa zdrowia 2005; 24 : 903-914
[PubMed]
5. MacDorman MF, Mathews TJ. Najnowsze trendy w umieralności niemowląt w Stanach Zjednoczonych. Krótki NCHS danych (CDC), nr 9 Hyattsville, MD, USA. Narodowe Centrum Statystyk Zdrowotnych, 2008.
[PubMed]
6. Kent MM. Przedwczesne porody pomogą wyjaśnić wyższą śmiertelność niemowląt . Population Reference Bureau.
[PRB.ORG]
7. Xu Jiaquan, Kochaneck KD, Tejada-Vera B. Zgony: wstępne dane za rok 2007 . Natl Vital Rep Stat 2009; 58 : 6
8. CIA Porównanie Kraj: śmiertelność niemowląt (2009) . The World Factbook .
[CIA.GOV] (dostęp 13 kwietnia 2010).
9. WHO / UNICEF Szczepienia Podsumowanie: Informacje statystyczne zawierające dane do 2008 (2010 Edition).
[CHILDINFO.ORG]
10. Aktualne europejskie harmonogramy szczepień można znaleźć tutaj:
[EUVAC] (dostęp 13 kwietnia 2010).
11. WHO Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, 9. edycji . Genewa, Szwajcaria: Światowa Organizacja Zdrowia, 1979.
12. WHO Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, 10. edycji . Genewa, Szwajcaria: Światowa Organizacja Zdrowia, 1992.
13. CDC Tabela 31. Liczba zgonów niemowląt i umieralności niemowląt dla 130 wybranych przyczyn, według rasy: Stany Zjednoczone, 2006 . Natl Vital Stat Rep 2009; 57 : 110-112
14. Iannelli V. Szczepienie timeline . Zapewnić dzieciom zdrowy
[keepkidshealthy.com] (dostęp: 21 kwiecień 2010)
15. Bergman AB. "Odkrycie" z zespołem nagłej śmierci niemowląt . Nowy Jork, NY, USA: Praeger Publishers, 1986.
16. . MacDorman MF, Rosenberg HM Trendy w umieralności niemowląt przez przyczynę śmierci i innych cech, 1960-88 (życiowe i zdrowotne statystyka) , Tom 20 Hyattsville, MD, USA: Narodowe Centrum Statystyk Zdrowotnych, US Government Printing, 1993.

[PubMed]
17. Narodowe Centrum Statystyk Zdrowotnych Vital Statistics Stanów Zjednoczonych 1988, tom II, śmiertelność, część A Waszyngtonie, DC, USA. Public Health Service, 1991.
18. Malloy MH, MacDorman M. Zmiany w klasyfikacji nagłych niespodziewanych zgonów niemowląt: United States, 1992-2001 . Pediatrics 2005; 115 : 1247/53
  [PubMed]
19. Mitchell E Krous HF Donald T, Byard RW Zmiana trendów w diagnostyce nagłej śmierci niemowląt . Am J Pathol Forensic Med 2000; 21 : 311-314
[PubMed]| Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   Po śmierci dzieci i masowych negatywnych reakcjach w Meksyku zawieszono krajowe szczepienia niemowląt.   |  Informator z CDC przyznaje, że rtęć w szczepionkach powoduje autyzm!  |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.  |  Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  | Miliarderzy biorą populację na celownik.Szokujący brak dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej. „To skandal!”, 75 lat trucia!   |  Szczepionka odrowa w natarciu. Kolejne dzieci poszkodowane.  |   Kolejne zgony niemowląt po szczepionce przeciwko WZW B. Kiedy Polacy zmądrzeją?   Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Związek szczepień z autyzmem udowodniony!   |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.  Dlaczego więc nie powinno się szczepić dzieci? 3 x 10 Nie!  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!!  |  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  Trucie rtęcią w medycynie - autyzm.  |  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.   |  Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce.  |  LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.”  |  Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!     Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |  Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline.   |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie - Komisja Przejrzystości.  |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Dziesiątki dzieci zmarły po podaniu szczepionki dostarczonej przez ONZ dla terenów okupowanych przez rebeliantów w Syrii.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Smartfony, tablety i gry wideo fizycznie zmieniają mózgi nastolatków.

Smartfony, tablety i gry wideo fizycznie zmieniają mózgi nastolatków.

Zgodnie z nowym badaniem, na które przeznaczono 300 milionów dolarów, a realizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia NIZ w USA...

Neokonserwatyści zapowiadają, że obecna cenzura w sieci "to dopiero początek”.

Podczas konferencji bezpieczeństwa w Berlinie pojawił się twardogłowy neokonserwatysta Jamie Fly chwalący się pewnymi zasługami...

DARPA wszczepia czipy do mózgu żołnierzy, by kontrolowali roje dronów.

Ogłupianie kobiet trwa permanentnie - higiena osobista - prysznice.

Obszerne badanie kodu genetycznego wykazało, że ludzka rasa wywodzi się od jednej pary ludzi.

Więcej
Polityka

Europejska Armia pacyfikuje zamieszki w Paryżu.

Europejska Armia pacyfikuje zamieszki w Paryżu.

Ósmego grudnia do Paryża wysłano niedawno wdrożone oddziały Armii Europejskiej, które przetoczyły się ulicami w wozach opancerzonych....

Trump popiera paryskie protesty przeciwko polityce klimatycznej Macrona.

Prezydent Donald Trump powiedział, że ​​walki "żółtych kamizelek" z policją w ramach nowej serii gwałtownych protestów...

Zmarł George Bush, członek okultystycznego zakonu Skull & Bones.

Pakt ONZ w sprawie migracji doprowadzi w ciągu najbliższych 6 lat do zalania Europy 59 milionami nowych migrantów.

Dwutorowa polityka USA prowadzi do wojny.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone