Czy rozporządzenia rządu warszawskiego przekraczają Kodeks Norymberski?
dr J.Jaśkowski
Polska
2021-02-27
Nauka i technologia

Motto:
 

”Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały.”

 

K. C. Norwid

 

Jest to niezwykle ważne pytanie i zdecydowana większość bezimiennych wykonawców tych poleceń powinna się zastanowić nad dalszym ich wykonywaniem.


Przypomnę:
Kodeks Norymberdzki jednoznacznie stwierdza, że nie można się zasłaniać rozkazem góry i wykonywać rozporządzeń, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jak wiadomo, Polska ratyfikowała wnioski norymberdzkie.


Innymi słowy, osoby angażujące się w przymusowe eksperymenty medyczne na światowej populacji, polegające m.in. na przymusach noszenia masek i szczepieniach, muszą się liczyć  z odpowiedzialnością indywidualną.

 

Przypomnę,

komuniści także liczyli na to, że będą żyć wiecznie i żadna kara ich nie spotka. Jak widzimy, do tej pory tak się dzieje i większość spośród nich umiera w sposób naturalny.  Co prawda co jakiś czas słyszymy  o dziwnych wypadkach, takich jak mord na generale Informacji Wojskowej, Piotrze Jaroszewiczu, czy podobno majorze, Wilczku, który w wieku 82 lat wyskoczył z 10 piętra, albo dzielnym także majorze Sekule postrzelonym wielokrotnie w aspekcie samobójstwa.

 

Kodeks Norymberdzki powstał przed ok. 74 laty, jako wzorzec etyczny, mający na celu powstrzymanie eksperymentów medycznych i ich wykorzystywanie do celów handlowych, politycznych itd. Punktem wyjścia były takowe eksperymenty przeprowadzane w okresie II wojny światowej przez Niemców jak i przez ich aliantów Japończyków, na podbitej ludności.

 

Nie ma żadnej wątpliwości, że stosowanie tej szczepionki mRNA jest eksperymentem medycznym, przeprowadzanym na niczego niespodziewającej się ludności, dodatkowo otumanianej masowo przez media korporacyjne.


Ale od początku.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że tego rodzaju szczepionka nigdy nie była stosowana u ludzi!


Nie ulega żadnej wątpliwości, że dwie próby zastosowania tej szczepionki w przypadku tzw. SARS -1 w 2003 roku jak i następne w Arabii Saudyjskiej, zakończyły się zdychaniem branych do eksperymentu zwierząt.


Nie ulega żadnej wątpliwości, że okres badań został10- krotnie skrócony, a więc wyniki są zupełnie niewiarygodne. Najlepszym dowodem jest liczba zgonów i powikłań notowanych w USA. Liczba zgonów w okresie jednego miesiąca dochodzi do 1000, a liczba poważnych powikłań przekracza 16 000. Jeżeli zgłoszenia stanowią od 1% do 5% faktycznych przypadków, to znaczy, że naprawdę zmarło już ponad     20 000 ludzi, a liczba powikłań może dochodzić do 400 000 przypadków.


Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie przeprowadzono czwartej fazy badania tego preparatu.


Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie jest to szczepionka, która ma przerwać łańcuch zakażeń, ale preparat, który rzekomo łagodzi objawy choroby. Występuje problem, ponieważ u ok. 90 % chorych przebieg jest łagodny.


Nie ulega żadnej wątpliwości, że powyższe dane są dokładnie opisane w piśmiennictwie medycznym. Budzi więc zdziwienie, że konsultant krajowy, pani -  już prof. Paradowska - Stankiewicz, w czasie wystąpienia dziennikarskiego dnia 24.02. 2021r,  o godzinie 15.00, nie posiadała elementarnej wiedzy, a epatowała bzdurami propagandowymi.

 

Szczególnie infantylne było jej i  p. ministra od zdrowia omówienie problemu maseczek. To, że p. Niedzielski nie ma zielonego pojęcia o roli maseczek w medycynie jest łatwe do wytłumaczenia. Jego wiedza medyczna i biologiczna sprowadza się do wiadomości licealnych, minus krzywa zapominania. Problemem jest natomiast merytoryczne przygotowanie p. Konsultant Krajowej.  Przecież kończyła jakąś uczelnię medyczną i już na trzecim roku w dobrych akademiach wyjaśniano, jaka jest rola maseczki w czasie operacji. Powoływanie się na badania o przenoszeniu wirusów przeprowadzane w 1930 roku, zakrawa na kpiny. Podobnie jak trzymanie odległości 6 stóp, czyli prawie 190 cm, a nie jak podała 150 cm. Prawie 100 lat temu taka była wiedza, jak również upuszczanie krwi w chorobach zakaźnych, praktykowane przez uniwersyteckich lekarzy jeszcze w 1870 roku, w czasie epidemii cholery w Ameryce, powodujące śmiertelność rzędu 75%, W tym czasie homeopaci mieli śmiertelność równą ok. 3%.


Co to jest Kodeks Norymberski?

19 sierpnia 1947 roku, sędziowie Amerykańskiego Trybunału Wojskowego w sprawie USA vs Karl Brandt et all. wydali wyrok. Przed wydaniem wyroku musieli jednoznacznie określić co nazywamy eksperymentem, ponieważ zbrodniarze wojenni tłumaczyli się, że nie ma prawa, które zabraniałoby prowadzenia takich prac badawczych.

 

7 kwietnia dr Aleksancer Ivy oraz Leo Aleksander przedłożyli memorandum do Rady do Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych, w którym przedstawiono 6 punktów  definiujących legalne badania medyczne.

 

Rada zmieniła pierwsze 6 punktów  
„Dopuszczalnych Eksperymentów Medycznych” na 10 punktów. Po zmianie dokument przyjął nazwę: „Kodeks Norymberski”

Punkt pierwszy brzmi: „Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego  jest absolutnie konieczna.”

 

Już ten punkt jest nagminnie od roku łamany przez polskich urzędników.

 

Noszenie maseczek jest przymusowe i brak może być karalny, czyli jest to bezprawnie prowadzony eksperyment medyczny: co się stanie z człowiekiem noszącym przez dłuższy okres taką maseczkę?

 

I to wszystko wypowiada owa Pani, w okresie kiedy już ukazały sie prace jak najbardziej naukowe, o możliwości powstawania nowotworów płuc, u ludzi noszących długotrwale maseczki.

 

To wszystko przedstawia na konferencji prasowej, w czasie kiedy np. brytyjski prof. Vernon Coleman powiedział:
 

„Lekarze i Pielęgniarki podające szczepionki Covid-1 będą sądzeni jako zbrodniarze wojenni i przedstawia dowody na umyślne ludobójstwo, realizowane rękami psychopatycznych, ograniczonych umysłowo, skorumpowanych polityków oraz przez takich samych podłych lekarzy i pielęgniarki, uczestniczących w tych procesach hitlerowskiego ludobójstwa.”

 

Lekarze w Norymberdze:

 

Kobieta ta straszy jakąś wydumaną trzecią falą epidemii, chociaż epidemiolodzy podają: „mamy spektakularny spadek zachorowań na choroby zakaźne”.

 

Podaje nieprawdziwe historyczne informacje, jakoby odra była najbardziej zakaźną chorobą, kiedy  nie udowodniono w ogóle istnienia wirusa odry. Nie zgłosiła się przecież ta profesur po odbiór nagrody 100 000 euro dla kogoś, kto udowodni istnienie tego wirusa. Ot, taki telewizyjny profesur do ogłupiania ludzi.


Kodeks Norymberski, punkt 2. Wyniki eksperymentu nie mogą być otrzymane w inny, prostszy sposób.
„Eksperyment powinien przynieść owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa niemożliwe do uzyskania, zrealizowania  innymi metodami…”

 

I mamy następujące problemy;

 

Po pierwsze,
o maskach już wszystko wiadomo, i nie są one środkiem zaradczym, mogącym zahamować rzekomą epidemię.

 

Po drugie,
wirusa jeszcze nie wyizolowano, te banialuki opowiadane w mass mediach powszechnego ogłupiania społeczeństwa, polskojęzycznych niemieckich właścicieli nijak się mają do prac medycznych.

 

Przykładowo, rzekomo Uniwersytet Białostocki wyizolował 12 innych mutacji tego wirusa.

 

W czym więc problem?

A skąd oni wiedzą , że to mutacje, jeżeli jeszcze  numeru pierwszego z Wuhan nie wyizolowano?

Dlaczego „naukowcy” z Białegostoku nie opisali metody jaką zastosowali, przy jakiej gęstości otrzymali owe wirusy, jaki ładunek miały i czy objawy były tożsame z pierwowzorem?

Uniwersytet Białostocki także nie zgłosił się po owe 100 000 euro dla odkrywców wirusa odry!

 

To tak na marginesie!

Po  trzecie, stosowanie niesprawdzonego preparatu na społeczeństwie jest bez wątpienia eksperymentem medycznym. Sama firma podaje, że nie wolno stosować tych szczepionek u ludzi po 60 roku życia.

 

Pani profesur Paradowska - Stankiewicz, ani razu się nie zająknęła, że powinno się stosować naświetlanie pomieszczeń lampami ultrafioletowymi, co jest znane i udowodnione od ponad 100 lat.

 

Pani profesur Paradowska - Stankiewicz, ani razu nie zabrała głosu o konieczności stosowania witaminy D-3 , ani razu nie wypowiedziała się o oszukiwaniu Polaków reklamami na temat witaminy D-3 w dawce 2000 UI, kiedy wiadomo, ze minimalna dawka dla dorosłej osoby, to co najmniej 5000 - 10 000 UI dziennie.

 

Jeżeli tego nie wie Konsultant Krajowy, to co z resztą owych zakaźników? A dlaczego siedzą cicho? Wyjaśnia to artykuł na stronie dakowski.pl o zarobkach tych dwuetatowców stiupidowych. O wypowiedziach p. mgr dra Niedzielskiego nie będę się wypowiadał. Szkoda papieru.

 

Materiał z Norymbergii. Zabójcze zastrzyki w trakcie nazistowskich eksperymentów:


Kodeks Norymberski, punkt 3.
„Eksperyment powinien być tak zaprojektowany, i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz wiedzy na temat naturalnego przebiegu choroby lub innego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu.”

Ten punkt został całkowicie pominięty w sprawie stiupideu -19. Wręcz przeciwnie, Pig Pharm zatuszował wsześniejsze wyniki badań , które wykazały zdychanie zwierząt po otrzymaniu tej „szczepionki”.

 

Kodeks Norymberski, punkt 4.
„Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkiego niepotrzebnego fizycznego i psychicznego cierpienia i obrażeń.”

Jeżeli już od maja 2020 wiadomo, że długotrwałe noszenie masek może doprowadzić  do zawału mięśnia sercowego, to utrzymywanie tego procederu  jest bezpośrednim działaniem na szkodę ludzi i narażaniem ich na cierpienie i psychiczne obrażenia.

Sam fakt zabraniania spacerów w okresie letnim jest działaniem na szkodę społeczeństwa, przez, albo grupę nieuków, albo celowe wykonywanie poleceń rządu światowego, który ujawnił się w całej pełni.


Kodeks Norymberdzki, punkt 5.
„Żaden eksperyment nie powinien być przeprowadzony, jeżeli istnieje a priori powód by sądzić, że nastąpi śmierć lub kalectwo.”

Czy istnieje powód, aby sądzić, że stosowany preparat  przeciw Covid -19  może spowodować obrażenie lub śmierć?
Oczywiście, wszystkie zwierzęta biorące udział we wcześniejszych eksperymentach z tego rodzaju preparatami, zdechły.
Już po miesiącu eksperymentu CDC podało informacje o ponad 500 zgonach i 10748 ciężkich powikłaniach. Był więc poważny powód do przerwania eksperymentu.

 

Szczepienia na Covid i prawo Noryberskie:

 

Kodeks Norymberski, punkt 6.

„Stopień ryzyka jaki należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu.”

I mamy poważny problem. Stosowany preparat przez Pig Pharm nie spełnia roli szczepionki i nie zapobiega rozprzestrzenianiu się rzekomego wirusa. Specjalnie zmieniono definicję uważając, że  ta „szczepionka” ma łagodzić objawy choroby. Jak to się ma do danych klinicznych, które wskazują, że 90% chorych przechodzi ją lekko? Kropkę nad „i” stawia praca chińska opublikowana w The Lancet, podająca, że lekarze  chińscy musieli zaniechać obserwacji ciężko chorych w mieście Wuhan, z powodu zbyt małej ich liczby!!!

 

Dlaczego zastosowano immunitet sądowy chroniący producentów przed odpowiedzialnością sądową za ten preparat?

 

Tak więc Pig Pharam nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a zbiera olbrzymie zyski. Z samej Polski wyprowadzono pod pretekstem epidemii ok. 10 miliardów złotych,  w tym na same szczepionki 2 miliardy.

 

Kto maczał w tym palce?


Sam musisz sobie odpowiedzieć na to proste pytanie, Dobry Człeku.

 

„Przy 25 firmach testujących kandydatów na szczepionki na ludziach i przygotowujących się do uodpornienia setek milionów ludzi, gdy produkty te będą działać, kwestia, kto płaci za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w przypadku skutków ubocznych, była trudnym punktem w negocjacjach dotyczących dostaw."


„To wyjątkowa sytuacja, w której jako firma, po prostu nie możemy ryzykować, jeśli za … cztery lata szczepionka wykaże skutki uboczne” – powiedział Reuterowi Ruud Dobber, członek wyższego kierownictwa Astry.


„W zawartych przez nas umowach prosimy o odszkodowanie. W większości krajów dopuszczalne jest wzięcie tego ryzyka na swoje barki, ponieważ leży to w ich interesie narodowym” - powiedział, dodając, że Astra i organy regulacyjne stawiają bezpieczeństwo i tolerancję jako najwyższy priorytet. Dobber nie wymienił nazw krajów.

 

Urzędnicy UE powiedzieli Reuterowi w tym tygodniu, że odpowiedzialność za produkt była jednym z punktów spornych w europejskich staraniach o zapewnienie dostaw potencjalnych szczepionek COVID-19 od firm Pfizer, Sanofi i Johnson & Johnson.”

 

(Reuters) – AstraZeneca otrzymała ochronę przed przyszłymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt związany ze szczepionką COVID-19, która ma nadzieję, że większość krajów, z którymi zawarła umowy na dostawy,  zaakceptuje ten immunitet, powiedział Reuterowi członek zarządu.

 

Dlaczego p.profesur Paradowska- Stankiewicz  o tym nie wspomina? Kto poniesie koszta powikłań? znowu podatnik?

 

Kolejnym problemem jest sam skład owego preparatu:
L-histydyna
Monohydrat chlorowodorku L-histydyny
Sześciowodzian chlorku magnezu
Polisorbat 80
Etanol
Sacharoza
Chlorek sodu
Wersenian disodowy dwuwodny
Woda do wstrzykiwań

Jak każdy może się przekonać, w preparacie tym znajduje się polisorbat 80 , związek odpowiedzialny za przyspieszenie menopauzy, czyli przyczyniający się bezpośrednio do bezpłodności kobiet, czyli depopulacji.  O tym już przed laty donosili naukowcy z Izraela!
A ten rząd warszawski zakupił, aż 60 milionów dawek.
Czyżby to była próba sterylizacji chemicznej Polaków?

 

Dane o składzie pochodzą z strony internetowej rządu brytyjskiego! GOV.UK


To, że o tym fakcie nie wspomina p. minister Niedzielski, potwierdza tylko hipotezę, że wykonuje polecenia rządu światowego.

 

Kodeks Norymberski, punkt 7.
„Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie wyposażenie, w celu ochrony podmiotu doświadczalnego przed odległymi możliwościami obrażeń,  kalectwa lub śmierci.”

Żaden z rządów krajowych, w tym warszawski, nie poczynił żadnych przygotowań przed wprowadzeniem tego preapratu, zwanego szczepionką Covid - 19 czy Stiupid - 19.
Wręcz przeciwnie, rząd warszawski przygotował już w marcu ustawy zwalniające go od odpowiedzialności karnej za czyny popełnione w okresie „epidemii”. Mało tego, wydał ustawowy przepis, bez żadnego pokrycia naukowego, że powikłania mogą wystąpić tylko w okresie 30 dni po zastrzyku.

Jest to kuriozum światowe.

Po prostu, posłusznie wykonywał polecenia rządu światowego, chociaż zarówno we Włoszech jak i w Niemczech wszczęto postępowanie parlamentarne w stosunku do rządów. Na Białorusi wprost ogłoszono, że usiłowano rząd przekupić kwotą 900 milionów dolarów na włączenie się do akcji lockdownu. Podobnie premier Tanzanii podał do wiadomości publicznej informację, o próbie jego przekupstwa przez Bank Światowy, w tym samym celu. Jak to było z Polską nie podano?

 

Kodeks Norymberski, punkt 8.
„eksperyment powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe na wszystkich etapach eksperymentu. Od osób, które prowadzą lub uczestniczą w eksperymencie, należy wymagać najwyższego stopnia umiejętności i staranności.”

 

Jest oczywistym, że tak skompromitowany „śmierdzący oddech”, czyli zawodowy biurokrata odpowiedzialny za powstanie i finansowanie ośrodka w Wuhan, nie spełnia tych norm.

 

Podobnie, brak jakichkolwiek prac naukowych np. dr Grzesiowskiego, skompromitowanego  w minionej dekadzie w związku z  fikcyjną epidemią świńskiej grypy jak i odry. Również znani znachorzy warszawscy, mgr prof. Lidia Brydak czy Gut, nie wspominając o przewodniczącym Lekarzy Rodzinnych p. Sukowskim, nie gwarantują  naukowego podejścia do problemu.


maczku całej sprawie dodaje fakt, że eksperyment jest przeprowadzany setkami rąk zwykłych lekarzy czy pielęgniarek, nie mających żadnego przygotowania do prowadzenia prac naukowych. Większość spośród nich nie ma nawet odpowiedniego wykształcenia  i nie splamili się żadnymi pracami w swoim dotychczasowym życiu. Stąd np. brak zgłaszania powikłań. Wagę problemu podkreśla fakt wymazania rozdziału o powikłaniach poszczepiennych z podręczników dla pielęgniarek. Skąd potem te biedne dziewczyny mają coś wiedzieć?


Kodeks Norymberski, punkt 9.
„W trakcie trwania eksperymentu podmiot ludzki powinien mieć możliwość zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął fizyczny lub psychiczny stan,w którym kontynuacja eksperymentu wydaje się niemożliwa.”

Czy ludzie w Polsce mają możliwość przerwania eksperymentu i niezgłoszenia się na drugą dawkę tego preparatu?
Teoretycznie mogą nie przyjść, ale przychodnie obciążają ich kwotą ok. 150 złotych tak np. jest w woj. pomorskim. Już wiadomo, że ok. 30 - 40 % zaszczepionych pierwszą dawką nie zgłasza się na drugi zastrzyk.
Wiadomo także o zgonach po otrzymaniu drugiej dawki,  np. p. prof. Mariana Pardeli, dr Witolda Rogiewicza  czy dr Mieczysława Błaszczyka.
Już aktorzy rządu warszawskiego wypowiadają się o ograniczeniach dla osób niezaszczepionych, a w wojsku wręcz ukazał się dokument stwierdzający, że jak się nie zaszczepią to ominą ich awanse i wyjazdy.

 

Polski lekarz kpi z niebezpieczeństw i umiera po szczepionce na Covid-19:

 

Kodeks Norymberski, punkt 10.
„w trakcie trwania eksperymentu, naukowiec kierujący musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, że w dobrej wierze, lepszych umiejętności i starannej ocenie wymaga od niego kontynuacji eksperyment może spowodować obrażenia lub kalectwo lub śmierć podmiotu eksperymentalnego.”

 

Prawdopodobna  przyczyna jest w prawie uznawana za wyższą normę, niż uzasadnione przekonanie” lub „uzasadnione podejrzenie”, które to sformułowania są używane w sądownictwie. Czy kiedykolwiek Pig Pharma wstrzymała samodzielnie wprowadzony preparat medyczny? Przykład leku o nazwie Vioxx jest potwierdzeniem, że musi umrzeć co najmniej 100 000 ludzi, aby preparat został wycofany. Podobnie było z taldomidem.

 

Nie ma mowy. Zysk jest zbyt duży.

 

Stracenia w Norymberdze:

 

Poniżej list otwarty  Światowej Organizacji Medycznej, do rządów w sprawie tej gazetowej epidemii.

 

Oficjalna strona World Doctors Alliance: worlddoctorsalliance.com


List otwarty do rządu Wielkiej Brytanii oraz rządów i obywateli świata, podpisany przez ponad 60 tysięcy sygnatariuszy (dane z dn. 18.XII.2020): LINK


List porusza m.in. temat:
- błędnych przesłanek będących podstawą wprowadzania lockdownu i innych obostrzeń (nierzetelne modele matematyczne, fałszowane statystyki zgonów i zachorowań, niewłaściwie używane testy diagnostyczne, itd.)
- wszechobecnej cenzury w mediach, uniemożliwiającej lekarzom i pielęgniarkom dotarcie do szerszej publiczności i uświadomienie ludziom ogromu nadużyć do jakich dochodzi w placówkach służby zdrowia (manipulowanie danymi na aktach zgonu, łapówki za diagnozowanie u pacjentów Covid-19, puste od miesięcy szpitale, zakaz autopsji uniemożliwiający diagnozę prawdziwej przyczyny zgonów, ukrywanie informacji o skutecznych i ogólnodostępnych sposobach leczenia Covid-19, pozbawianie lekarzy którzy nie boją się nagłaśniać tych faktów prawa wykonywania zawodu, itd.)
- potężnego konfliktu interesów w instytucjach rządowych i agencjach regulacyjnych związanych ze zdrowiem (intensywny lobbing przemysłu farmaceutycznego, powszechne olbrzymie „darowizny” od producentów leków i szczepionek, sponsorowanie badań naukowych przez te same podmioty, których te badania dotyczą, itd.)


Strona do oryginalnego nagrania: LINK

 

 

kontakt: jerzy.jaskowski@onet.pl

 

 

|  Film: Kartel farmaceutyczny. Przemilczane materiały z Norymbergii.  Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski.  |  Brak jest naukowych dowodów na to, że maski chronią! Szwecja zakazuje używania masek.  |  Szczepienia na Covid-19 i kodeks norymberski.  |  Legenda baseballa Hank Aaron umiera dwa tygodnie po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19.  |  Kalifornijski Departament Zdrowia wydał nakaz wstrzymania szczepień szczepionką Moderna, powołując się na niezwykle dużą liczbę reakcji niepożądanych.  |  Koszmar szczepionki na Covid-19.  |  Uczestnicy prób szczepień ostrzegają: skutki uboczne po drugiej dawce są „ciężkie”.  |  Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!  |  Dr Francis Boyle stwierdza, że w szczepionkach Pfizera jest HIV.  |  Szczepionka na koronawirusa to broń biologiczna. Osoby, którym wstrzyknięto szczepionki na Covid-19, mają wynik pozytywny na obecność wirusa HIV.  |  Szczepionka SARS-CoV-2 może wywoływać bezpłodność.  |  Eksperci ostrzegają, że szczepionki mRNA na Covida mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia genetyczne.  |  Po podaniu testowej szczepionki na koronawirusa badany dostał poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego.  |  Finansowany przez DARPA wszczepialny czip do wykrywania COVID-19 może trafić na rynek w 2021 r.  |  Niemalże każdy kto przyjął szczepionkę na koronawirusa miał niepożądane reakcje.  |  Kolejna szczepionka Gatesa okazuje się być porażką.  |  Przypadek? Unia Europejska od 2018 planuje wprowadzenie paszportu szczepionkowego do 2022 roku.  |  Fauci przyznaje, że szczepionki na COVID-19 nie będą działały i oskarża o to antyszczepionkowców.   |  Szczepionka koronawirusowa mRNA Moderny spowodowała poważne obrażenia u 20% pacjentów.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Austriackie badanie wskazuje na „oznaki ludzkiej interwencji” w koronawirusie.  |  Odkrywca wirusa HIV twierdzi, że COVID-19 jest wirusem stworzonym przez człowieka, i że „mógł powstać tylko w laboratorium”.  |  Światowe laboratoria potwierdzają: koronawirus został opracowany przez naukowców za pomocą inżynierii genetycznej.  |  Koronawirus posiada podobną do HIV „mutację”, która powoduje, że jest wyjątkowo zakaźny.  |  Naukowcy potwierdzają, że koronawirus został stworzony przez człowieka… Zawiera sekwencję „pShuttle-SN” potwierdzającą laboratoryjne pochodzenie.  |  Szykowana szczepionka RNA na koronawirusa to globalny eksperyment na ludzkości.   |  Naukowcy z USA i wirusy z Kanady w Wuhan.  |  Trzy miesiące po tym jak Bill Gates tworzył symulację pandemii koronawirusa, obecnie ten patogen rozprzestrzenia się na cały świat.  Anglo-amerykański establishment buduje systemy wojskowe Chin.  |  Bill Gates od miesięcy opłaca skoordynowaną akcję propagandową na temat nadchodzącej pandemii.   |  Na życzenie Billa Gatesa: ”Choroba X” wybuchła w Chinach.  |  Bill Gates: Największe zagrożenie dla świata to człowiek. Afryka osiągnęła "punkt zwrotny”.  |  Bill Gates ostrzegł światowych liderów, że bioterroryzm może zabić więcej ludzi niż wojna nuklearna.  |  Bill Gates współpracował z Jeffreyem Epsteinem przy przekazywaniu milionów dolarów do MIT.  |  Bill Gates ostrzegł światowych liderów, że bioterroryzm może zabić więcej ludzi niż wojna nuklearna.  |  Projekt SCoPEx: Bill Gates realizuje plan ludobójstwa pod pretekstem powstrzymania „zmian klimatu”.  |  Scenariusze przyszłości fundacji Rockefellera.   |

 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
maniek2   dodano: 2021-03-01 10:19:28
Kiedy chce cos napisac to wyskakuje taki komunikat...połączenie nie jest zabezpieczone - mozesz sie narazic na wyciek i kradziez danych!...walsie - powiem krotko - mam gdzies tam nawet taki nick!...

Chciałe tylko dorzucic - ze rozczochrany BoJo - powiedział ze, angielską mutacją \"Virusa\" jak Victory - mozesz zarazic sie nawet ...przez telefon!!...na co zmarł 100 letni kpt.Ser Tom - zaraz po szczepieniu...https://www.theguardian.com/uk-news/2021/feb/02/captain-sir-tom-moore-dies-at-100-after-testing-positive-for-covida klurowa dodała - ze ci ktorzy sie nie szczepia - sa...samolubni!!https://www.rt.com/op-ed/516676-royal-goal-queen-covid-vaccine/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email

Więcej
Nauka i technologia

Szczepionka Johnson & Johnson na Covid powoduje zakrzepy krwi.

Szczepionka Johnson & Johnson na Covid powoduje zakrzepy krwi.

Amerykańskie agencje zdrowia zaleciły stanom wstrzymanie podawania szczepionki Johnson & Johnson przeciwko koronawirusowi po tym, jak u...

DARPA opracowuje szczepionkę na COVID z wszczepialnym czipem mającym wykrywać wirusa.

Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Pentagonu (DARPA) pracuje nad szczepionką przeciwko COVID, która będzie działać na...

Światowe Forum Ekonomiczne promuje „inteligentną maskę”, która ostrzega, jeśli zapomnisz ją założyć.

Maski na twarz są powlekane toksycznymi chemikaliami powodującymi raka.

Bolesna wysypka na całym ciele po podaniu szczepionki AstraZeneca.Programy Infowars:

Co łączy plany epidemii SPARS z epidemią Covid-19:


Rzetelne informacje rządu na temat szczepień na Covid-19:
Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Kultura

Biden wprowadza wsparcie dla wojska: bezpłatne „zmiany płci”, „hormonoterapię” i odwracanie „przejścia płciowego”.

Biden wprowadza wsparcie dla wojska: bezpłatne „zmiany płci”, „hormonoterapię” i odwracanie „przejścia płciowego”.

W środę reżim Bidena zdecydował się, by przyjąć skrajną, ekstremistyczną ideologię transpłciową, cofając zakaz Trumpa...

Okultystyczny bal UNICEF-u.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, którego misją podobnież jest „odpowiadanie na potrzeby dzieci...

Pełna Covidoza: Noworodek owinięty plastikiem zamiast ramionami matki.

Bliźniacze fantomy planetarnego ludobójstwa.

Australia: 10 lat więzienia za podważanie trans-płciowej orientacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone