Czy instytucje medyczne, w tym Izby  Lekarskie, współdziałają w depopulacji Polski? Na kanwie procesu dr Czerniaka w Łodzi. #1
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2020-01-08
Nauka i technologia

Nie ma żadnych wątpliwości, że o istnieniu jakiegokolwiek narodu decyduje jego liczebność.
Znamy z historii powszechnej fakty znikania całych narodów, w okresie kilku,  kilkunastu pokoleń.
Istnienie narodu związane jest z edukacją  jej ludności, pamięcią historyczną i istnieniem warstwy, nazywajmy ją szlachtą, czyli warstwą posiadającą pewną wiedzę o mechanizmach istnienia życia na świecie. W Polsce od 1773 roku, eduakcją rządziły dwory z Wiednia, Moskwy i Berlina, czyli Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Przecież nawet obecna królowa angielska pochodzi z rodu Coburg -Gotha- Sachsen.

Po 1918 roku, a szczególnie po tzw. przewrocie majowym 1926 roku, czyli puczu wojskowym, przeprowadzonym przez agenta cesarstwa pruskiego i angielskiego, niejakiego Selmana - Gineta - zwanego w Polsce Piłsudskim, edukacja zaczęła przypominać indoktrynację.  Zaraz po puczu, sprywatyzował odzyskane w wyniku bohaterskiej postawy Ślązaków kopalnie i huty, i oddał je byłym właścicielom czyli Niemcom i Anglkom, podobnie jak to nastąpiło po 1989 roku, czyli rozdawnictwie majątku odbudowanego przez Naród po zniszczeniach II Wojny Światowej. Bank Polski także oddał  G-S-P korporacji Rothschilda w 1927 roku. Dlatego następił rozkwit administracji w Polsce, podobnie jak to występuje w każdym kraju znajdującym się w "łapach" cywilizacji bizantyjskiej w wydaniu pruskim. Dlatego od 1909 roku, nie wydano w Polsce żadnej historii powszechnej. Ostatnia wydana historia powszechna w 1909 roku w Wiedniu, liczyła 32 tomy. W latach 60 -tych ubiegłego wieku wydano przedruk sowieckiej historii powszechnej. A obecnie za historyków uchodzą osobnicy w rodzaju Palkiewicza -[poprzednie zatrudnienie podobno kelner]  czy Zychowicz , chcących tworzyć publikacje utrwalające komunistyczne, czyli kontynuacja indoktrynacji polskiego społeczeństwa programamu edukacyjnego City.Proszę przypomnieć sobie, jeszcze w 1968 roku w miesięczniku "Problemy", publikowano raport demograficzny, podający że ludność Polski wzrośnie w roku 2000, do co najmniej 60 - 65 milionów. Raport PT Biskupów Polskich w latach 1970 zawierał obliczenia, że ludność zamieszkująca tereny pomiędzy Odrą i Bugiem, w latach  2000 - 2010   wzrośnie do ok. 90 milionów.

Faktycznie, w roku 1974 urodził nam się 40 milionowy obywatel. I nagle tragedia, zamiast wzrostu ludności zaczyna się dramatyczny spadek. Przecież dane udowadniały, że na naszym terenie spokojnie może zamieszkać ponad 100 milionów ludzi, przyjmując średnią gęstość zaludnienia Belgii, Danii czy Holandii. Co się więc takiego stało, że następuje w następnych pokoleniach takie drastyczne wymieranie? Proszę zauważyć, zniknęło, w zależności z jakim raportem dokonamy porównania, od 30  do 60 milionów Polaków. I postawiono krzyżyk nad tym zagadnieniem! I nikogo to w Polsce nie interesuje, dlaczego ubyło nam tyle milionów ludzi? A podobno mamy elity?? I nikt nie prowadzi analizy co się stało, że w tak drastyczny sposób znikają Polacy jako naród? Żadna z tzw. patriotycznych organizacji nie wszczyna alarmu, co najwyżej zajmuje się sprawą skrobanek, czyli aborcji, czyli rozkawałkowywania płodów. Dlaczego? Sam musisz to zrozumieć PT CZytelniku!?

Obserwowany ubytek substancji ludzkiej jest w przeliczeniu większy, aniżeli w czasie działań wojennych.
Kto jest temu winien !? Stawiam roboczą tezę, że przyczyną tego stanu rzeczy może być działalność instytucji medycznych, od początku lat 70 ubiegłego wieku. To, że jesteśmy tylko kolonią, nie wymaga potwierdzenia, najlepszym dowodem jest nadal realizowanie polityki rodów niemieckich w stylu, jaki to lapidarnie określiła caryca Katarzyna II,  księżniczka niemiecka:

Za co nie lubię Polaków?, "Ponieważ zdrajców i renegatów biorą za bohaterów i stawiają im pomniki”. Katarzyna II

Widzimy obecnie renesans pseudobohaterów w rodzaju właśnie Gineta-Selmana - Piłsudskiego, G-S-P,  którym buduje się pomniki, nadaje nazwy ulic      i za pieniądze podatnika realizuje filmy, mające pokazać jego bohaterskie czyny. Takim filmem pseudohistorycznym jest obecnie puszczany w TV film o G-S-P.
Proszę zauważyć, film ten jest emitowany w najlepszym czasie, zgodnie z programem MK-ultra opracowanym przez CIA. Jest to związane bezpośrednio ze spadkiem poziomu edukacji w naszym kraju. Po 1989 roku zwiększono liczbę tzw. wyższych uczelni z ok. 80 do 460. Proszę zauważyć, że nie kryje się za tym żaden wzrost publikacji, odkryć itd. Większość tych szkół z nazwy wyższych, nie może się pochwalić żadnymi patentami czy podręcznikami. Mamy jak podałem, ok. 460 wyższych uczelni i produkujemy tylko ok. 150 patentów rocznie. Niemcy, kraj prawie 3 razy liczebniejszy od Polski, ma tylko ok. 80 szkół wyższych, ale produkuje ok. 17 500 patentów rocznie. Mamy prawdziwą wylęgarnię tytułomanii, w rodzaju ponad 23 000 profesurów i zero efektów ich działania, vide chociażby ostatnia awaria sieci wodociągowej w Warszawie i zatrucie Wisły.  Winnych oczywiście nie ma!

Dlaczego postawiłem roboczą tezę , że depopulację wprowadza się "rencami" instytucji ? Otóż, depopulacja zaczęła się ok. 1974 roku. Brałem udział w pracach zespołu w AMG, który oceniał m.in. liczbę samoistnych poronień, w stosunku do liczby porodów. Okazało się, że następuje gwałtowny wzrost tzw. samoistnych poronień u młodych kobiet. Wniosków nie wyciągnięto. Dziwnym trafem, koreluje ten wzrost samoistnych poronień z wprowadzeniem nowych szczepionek, m.in. przeciwko odrze.

Przypomnę, w tym okresie ministrami od zdrowia byli:
Marian Śliwiński - od  29 III 1972   do 21 XI 1980,  za jego  to czasów zwiększono liczbę szczepień dzieci i zaniechano podawania  dzieciom w szkołach tranu , czyli witaminy D. Do dnia dzisiejszego, pomimo faktu, że dzieci wg Konstytucji są leczone bezpłatnie, nie przywrócono podawania witaminy D         w szkołach i przedszkolach.
Tadeusz Szlachowski  od 12 II 1981  do 1985
Mirosław Cybulko   od 12 XI 1985   do 24 X 1987
Janusz Komender 24 X 1987   do 14 X 1988
Izabela Płaneta -Malecka od 14 X 1988 do 12 IX 1989, to ta Pani od bezmyślności w działaniu po Czarnobylu.
Andrzej Kosiniak -Kamysz  od 12 IX  1989  do 12 I 1991
Władysław Sidorowicz  od 12 I 1991   do 23 XII 1991,
Marian Miśkiewicz 23 XII 1991  do 11 VII 1992
Andrzej Wojtyła 11 VII 1992 do 26 X 1993
Ryszard Żochowski   od 261993  do 17 IX 1997 to ten, od zakupu    koreańskiej,  śmiertelnej szczepionki dla dzieci.
Wojciech Maksymowicz 31 X 1997   do 26 III 1999
Franciszka Cegielska  od 26 III 1999 do 22 X 2000, osoba kompletnie niezwiązana z medycyną.
Grzegorz Opala 7 XI 2000  do 19 X 2001
Mariusz Łapiński  od 19 X 2001  do  17 I 2004
Marek Baliński  od 17 I 2003   do 21 V 2003
Leszek Sikorski   od 2 IV 2003   do 2 V 2004
Wojciech Rudnicki   od 2 V 2004   do 11 VI 2004
Marian Czekański   od 11 VI 2004  do 15 VII 2004
Marek Balicki  od 15 VII 2004  do 31 X 2005 ponownie
Zbigniew Religa   od 31 X 2005  do 7 IX 2007
Ewa Kopacz  od 16 XI 2007  do 7 XI 2011
Bartosz Arłukowicz   od 18 XI 2011  do 15 VI 2015
Marian Zębala  od 16 VI 2015   do 16 XI 2015
Konstanty Radziwiłł od 16 XI 2015  do I 2018
Łukasz Szumowski obecnie.....

Warto zapamiętać te nazwiska, jak będą tworzyć nowych bohatyrów.
Proszę zauważyć,  
żaden z tych ministrów, nie zabezpieczył dzieci i młodzieży w odpowiednie dawki witaminy D-3. Żaden z tych ministrów, nawet nie wspomniał w wytycznych dla pediatrów, o konieczności suplementacji witaminą D-3 , co najmniej do 18 roku życia! Ministrowie przez cały okres akceptowali podawanie szczepionki przeciwko polio, zakażonej wirusem rakotwórczym SV 40. Były to szczepy, zwane Sabin Orginal Merck (SOM)  i zostały dostarczone do Lederle w 1960 roku, jako materiał siewny do produkcji szczepionki przeciwko polio. Typ II i III powstał w podobny sposób. Pomimo, że wiedziano o  skażeniu tych szczepionek wirusem SV 40 już w 1963 roku, to nadal sprzedawano je do ZSRR i krajów tzw. Europy Wschodniej  [ za Cancer Fundation]. 

Dlatego m.in. mamy po 20 - 25 latach epidemię nowotworów.

Nikt nie przeprowadził odpowiednich badań i nie wycofał tej szczepionki     z rynku, chociaż o tym, że zawiera ona tego rakotwórczego wirusa, wiadomo było od 1963 roku. Od 1974 roku wiadomo było, że szczepionka de-per- te- zawiera przeciwciała anty HCG, powodujące poronienia u kobiet, zwane w Polsce samoistnymi. Żaden z tych ministrów nie tylko nie wycofał tej szczepionki z rynku, ale nawet nie ostrzegał PT pediatrów o tym fakcie. Przez cały okres, od początków namiestnika Polski, agenta Kominternu, genseka Edwarda Gierka, następowała obniżka edukacji zarówno podstawowej, jak i wyższej. Liczba godzin edukacji medycznej zmalała o ok. 1000 w okresie studiów. Za moich czasów, np. Biofizyka to było ok. 200 godzin, a obecnie, to ok. 60 godzin. Podobnie zmniejszono liczbę godzin z Fizjologii, Biochemii, Pediatrii czy Chirurgii. Jak wiem od Kolegów z Politechniki, w podobnym tempie maleje liczba godzin na innych kierunkach. Jest to realizowanie planu, o którym się przypadkowo dowiedziałem na Konferencji w Berlinie w 1996 roku, że w Polsce ma być tylko podstawowy poziom medycyny, czyli felczerstwo. Widzimy to w całej pełni np. w stworzonej sieci szpitali, czyli wszystkim i wszystko po równo, czyli medycynę sądownie wprowadzaną, pod pojęciem procedur. 

Wiadomo, niedouczonym społeczeństwem łatwiej się rządzi.

Tak więc, jednoznacznie możemy powiedzieć o niedopełnieniu obowiązków przez Ministerstwo Zdrowia i jego reprezentantów.

Niewypełnianie obowiązków dotyczy  również istniejących od 1991 roku Izb Lekarskich. Przypomnę, Izby Lekarskie stworzono w Cesarstwie Pruskim, czyli w cywilizacji bizantyjskiej w wydaniu pruskim, czyli omnipotencji państwa nad obywatelem. Chodziło po prostu o nałożenie kagańca na wykształconą ludność, aby nie przeszkadzała w okradaniu społeczeństwa przez urzędników. Okradanie polega na systematycznym zwiększaniu podatków, pod pretekstem np. ochrony zdrowia. Tymczasem chodzi o coś zupełnie innego, a bandera  ZDROWIE,  jest typową fałszywą flagą. Proszę zauważyć, przez prawie 30 lat, nigdy Izby Lekarskie nie występowały z wnioskami o przywrócenie suplementacji witaminą D- 3 dla dzieci i młodzieży. Nigdy Izby Lekarskie nie występowały z krytyką np. mammografii,która powoduje występowanie raka piersi u kobiet. Nigdy Izby Lekarskie nie występowały z zakazem fluoryzacji, chociaż od co najmniej ćwierćwiecza wiemy,  jakie to skutki negatywne powoduje fluor   w organizmach, szczególnie dzieci. wręcz przeciwnie wymuszały fluoryzację pod fikcyjnym hasłem walki z próchnicą. To Izby Lekarskie zwalczają homeopatię, chociaż Konferencja  w Londynie przed dwoma laty wykazała zasady naukowe jej działania. To Izby Lekarskie zwalczały marihuanę, jako środek leczniczy, idiotycznymi twierdzeniami jej urzędników np. p. Radziwiłła, że nie ma konopi leczniczych. Dało to np. Izraelowi czas na monopolizację produkcji i potencjalne zyski rzędu kilkunastu milionów.  

Prezesami Naczelnej Izby Lekarskiej byli:

 • prof. Tadeusz Chruściel (I kadencja, 1989–1993)[8]
 • Krzysztof Madej (II, III kadencja, 1993–2001)[8]
 • Konstanty Radziwiłł (IV, V kadencja[8], 2001–2010)
 • dr Maciej Hamankiewicz (VI, VII kadencja[8], 2010–2018)[9]
 • prof. Andrzej Matyja (2018–)[1]

Także te nazwiska warto zapamiętać!

Przypomnę;
u dealera porcja kosztuje od 20 do 40 złotych, porcja kupowana w aptece podobno już 70 złotych i jest dofinansowywana przez NFZ z naszych podatków. Pieniądze idą do prywatnej spółki w Kanadzie. Rynek marihuany to kilkanaście miliardów dolarów. Dlaczego w okresie ok. 10 lat dyskusji, nie utworzono odpowiedniej instytucji produkującej  konopie w Polsce? Dlaczego Izby Lekarskie przez okres kilku lat sprzeciwiały się wprowadzeniu do Kraju osiągnięć współczesnej medycyny? Ale  miało być o depopulacji. Proszę zauważyć, że Izby Lekarskie dały się zapędzić w walkę z wyimaginowanym smogiem, kiedy to jeszcze 30 lat temu zdefiniowano smog jako zanieczyszczenie powietrza cząsteczkami od 1-3 nm powstającymi z elektrofiltrów, na wysokości ponad 100 m. Przecież prawie wszystkie duże zakłady przemysłowe zostały rozdane korporacjom zachodnim. Lista 80 największych trucicieli powstała po Okrągłym Stole, ale już po 2 latach istnienia, szybko schowano  ją pod dywan. Obecnie, cała masa użytecznych idiotów [Goldman zwany w Polsce Leninem] zwalcza po pojęciem smog tzw. niską zawiesinę, co jest typową fałszywą flagą, mającą podporządkować cały system ogrzewnictwa korporacjom niemieckim. Przecież to właśnie w "rence" niemieckie przeszły nasze elektrociepłownie, po 1989 roku. Żadna Izba Lekarska nie prostuje tego oczywistego zakłamania, natomiast jej urzędnicy w polskojęzycznych gazetach niemieckich właścicieli, opowiadają bzdury o negatywnych skutkach oddziaływania niskiej zawiesiny, bo śmierdzi. Taki mamy poziom urzędników. Powołano nawet specjalne Ministerstwo do Spraw Klimatu, a jeszcze parę lat temu informowano nas, o zmniejszeniu biurokracji..

Wiadomo!
Czym więcej ludzi pracuje w biurokracji, tym bardziej naród jest zniewolony i ubezwłasnowolniony. 
W Polsce, obecnie tylko ok. 6 milionów ludzi wytwarza PKB, a aż 12 milionów pracujących go zjada. 
Izby Lekarskie w obecnej postaci, w całej pełni współpracują w dziele depopulacji Narodu, gdyż:
- Bez żadnej przeszkody  z Ich strony działają  w  Polsce Poradnie "leczące" tzw. ADHD, chociaż takowa jednostka chorobowa nie istnieje, co udowodnił twórca tego pojęcia w 2009 roku. Minęło 10 lat, a nie dotarło to do urzędników Izb Lekarskich i tzw. działaczy. Chodzi po prostu o sprzedaż preparatów psychotropowych, które przynoszą olbrzymi zysk korporacjom zachodnim.
- Bez żadnej przeszkody ze strony Izb Lekarskich wprowadza się coraz to nowe szczepionki i wmusza pod groźną kar sądowych dzieciom, chociaż te szczepionki powodują ewidentne szkody, w postaci np. autyzmu. Szacowany koszt leczenia autyzmu to ok. 4 miliardy złotych rocznie. Jest to nie tylko działanie na szkodę tych dzieci, ale permanentne drenowanie kieszeni społeczeństwa. A jeszcze w 1990 roku PZH ostrzegał przed podawaniem wielu szczepionek jednorazowo z powodu, możliwości uszkodzenia układu odpornościowego dziecka.
 - Bez żadnej przeszkody ze strony Izb Lekarskich wprowadza się do Kraju nieprzebadane szczepionki, pomimo wycofania ich na Zachodzie np.szczepionki MMR -  przez kolejne 3 lata był ona wmuszana polskim dzieciom. 
 - Bez żadnej przeszkody ze strony Izb Lekarskich wprowadza się pod sloganem medycyny naukowej, medycynę sądownie wprowadzaną, na podstawie ustaw i rozporządzeń. Znane jest wystąpienie posła Wilka w Sejmie.
Przypomnę: Poseł Wilk odczytał z trybuny sejmowej pismo Ministerstwa Zdrowia, że nie posiada ono żadnych prac naukowych potwierdzających skuteczność szczepionek i ich bezpieczeństwo.
Proszę zauważyć, że Władze Izby Lekarskiej w ogóle nie zareagowały na to oświadczenie wygłoszone z trybuny sejmowej.

Sam możesz zastanowić się Dobry Człeku, dlaczego Naczelna Izba Lekarska zachowała dyplomatyczne milczenie.

Podobnie, żaden z tzw. Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wszystkich Izb lekarskich, a w  szczególności lekarz medycyny, Januariusz Kaczmarek , nie wystąpił przeciwko tym osobnikom,  zasłaniając się amnezją i udając, że o tym nie wiedzą? Taki Rzecznik pamięta, jak wynika z przebiegu rozprawy, drobne szczególiki, a nie pamięta Oświadczenia Ministerstwa Zdrowia? Co powoduje jego amnezję? Czyżby ta niepamięć potrzebna mu była do wnoszenia oskarżeń przeciwko innym lekarzom?
Podobna sprawa z p.dr Weakefieldem. Praca p.dr Weakefielda ukazała się w recenzowanym medycznym czasopiśmie "The Lancet". Innymi słowy, recenzenci tego czasopisma uznali pracę za cenną i prawidłowo przeprowadzoną. Dlaczego więc, biuletyny Izb Lekarskich przedstawiają całą sprawę w zupełnie odmiennym świetle dezinformacji, opublikowanej przez nomen omen dziennikarza o nazwisku Jeleń. [Brian Deer] Dlaczego zajmując się przedrukiem artykułów zagranicznych, na ten temat, a przez 5 lat nie potrafili opublikować całości artykułu dr Weakefielda w Polsce? Natomiast obecnie, jak otrzymali hasło od koncernów, podważają wyniki tej pracy? A przecież p. dr WEAKEFIELD stwierdził, że po podaniu szczepionki MMR występuje stan zapalny przewodu pokarmowego. Dlaczego, Izby Lekarskie jeżeli mieli wątpliwości  co do tej pracy, nie przeprowadziły  w Polsce podobnych badań? Dlaczego Izby Lekarskie sieją dezinformację? Co się za tym  "kryje"?

Przecież już ponad 29 ośrodków naukowych potwierdziło fakt występowania stanu zapalnego przewodu pokarmowego po szczepionkach. Listę tych prac publikowałem..

Oto lista 28 badań z całego świata, które wspierają badania dr Wakefield:

 1. The Journal of Pediatrics, listopad 1999 r .; 135 (5): 559–63
 2. The Journal of Pediatrics 2000; 138 (3): 366–372
 3. Journal of Clinical Immunology listopad 2003; 23 (6): 504–517
 4. Journal of Neuroimmunology 2005
 5. Brain, Behavior and Immunity 1993; 7: 97–103
 6. Pediatric Neurology 2003; 28 (4): 1-3
 7. Neuropsychobiology 2005; 51: 77–85
 8. The Journal of Pediatrics, maj 2005; 146 (5): 605-10
 9. Autism Insights 2009; 1: 1-11
 10. Canadian Journal of Gastroenterology luty 2009; 23 (2): 95–98
 11. Annals of Clinical Psychiatry 2009: 21 (3): 148-161
 12. Journal of Child Neurology 29 czerwca 2009; 000: 1-6
 13. Journal of Autism and Developmental Disorders marzec 2009; 39 (3): 405-13
 14. Hipotezy medyczne sierpień 1998; 51: 133-144 .
 15. Journal of Child Neurology lipiec 2000; ; 15 (7): 429–35
 16. Lancet. 1972; 2: 883–884 .
 17. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia styczeń-marzec 1971; 1: 48-62
 18. Journal of Pediatrics March 2001; 138: 366-372 .
 19. Molecular Psychiatry 2002; 7: 375-382 .
 20. American Journal of Gastroenterolgy, kwiecień 2004 r .; 598–605 .
 21. Journal of Clinical Immunology, listopad 2003; 23: 504-517 .
 22. Neuroimmunologia kwiecień 2006 r .; 173 (1-2): 126–34 .
 23. Żarcie. Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatria 30 grudnia 2006 r .; 30: 1472-1477.
 24. Kliniczne choroby zakaźne 1 września 2002 r .; 35 (Suplement 1): S6-S16
 25. Applied and Environmental Microbiology, 2004; 70 (11): 6459-6465
 26. Journal of Medical Microbiology październik 2005; 54: 987-991
 27. Archivos venezolanos de puericultura y pediatría 2006; Vol 69 (1): 19–25.
 28. Gastroenterologia. 2005: 128 (Supl. 2); Streszczenie-303

Przecież nawet Ośrodek Białostocki opublikował pracę, ujawniając fakt, że po szczepieniu, białko CRP wzrasta do ponad 100 [ norma poniżej 5]. Izby Lekarskie w swoich biuletynach nie nagłaśniają tego?

Tacy dealerzy szczepionkowi jak p. prof. Radzikowski, gastrolog, podobno,  nie potrafi wykonać prostego wziernikowania, a zamiast tego bajdurzy o najlepiej przebadanych preparatach medycznych, jakimi wg jego wiedzy, są szczepionki. Sam musisz wyciągnąć wnioski, jaki poziom wiedzy merytorycznej posiada to towarzystwo wzajemnej adoracji? P. dr Barbara Starfield opublikowała  w" JAMA"  w numerze z 26 lipca 2000 roku pracę ujawniającą , że z powodu procedur medycznych umiera rocznie ok. 225 000 Amerykanów! "JAMA" jest bezsprzecznie jednym z lepszych i wiarygodniejszych czasopism medycznych. W polskojęzycznych czasopismach niemieckich właścicieli brak nawet wzmianki o tej pracy. Od 2000 roku minęło prawie 20 lat. Innymi słowy, w owym czasie zginęło z rąk " Służby Zdrowia" , tej oficjalnej, 4 500 000 ludzi. To jest wielokrotnie więcej, aniżeli w czasie wojny w Wietnamie. I winnych nie ma. Ale Izby Lekarskie bagatelizują ten fakt i nadal wciskają nam amerykańskie procedury jako najlepsze na świecie. Biorąc pod uwagę liczebność populacji USA i Polski, to w Polsce z powodu błędów proceduralno - medycznych ginie  rocznie ok 20 - 30  tysięcy ludzi? Już samo oddanie polskiej prasy medycznej przez Izby Lekarskie w "rence" koncernów, powinno być uznane za sabotaż i działanie na szkodę Stowarzyszenia. Pozbawiono w ten sposób PT Lekarzy możliwości wymiany doświadczeń i dzielenia się swoimi obserwacjami. Podobne spostrzeżenia odnośnie obecnie produkowanych prac "naukawych" opublikowała dr Marcia Angeli, redaktor "New England Journal of Medicine", już przed 20 laty.

Napisała ona , cyt:
"Po prostu nie można już wierzyć w większość opublikowanych badań klinicznych, ani polegać na sądach lekarzy - ekspertów  lub autorytatywnych wytycznych medycznych. Nie czerpię przyjemności z tego wniosku, do którego powoli i niechętnie doszłam przez dwie dekady pracy, jako redaktor NEJM".
NY Review of Book 15 stycznia 2009.

J,Rappaport w swojej publikacji podał:
"Tajne operacje medyczne są najskuteczniejszymi metodami pacyfikacji, osłabiania i kontroli populacji, poprzez zatrucie, ponieważ operują one flagą politycznej neutralności? W rzeczywistości kartele medyczne są na dłuższą metę najskuteczniejszą gałęzią represji politycznej, od jednego końca planety do drugiego? Niedawno Washington Post podał, że błędy medyczne są trzecią ,wiodącą  przyczyną śmierci w Ameryce. Czy kiedykolwiek Izby Lekarskie występowały z kontrolą preparatów, reklamowanych np. w telewizji, mających rzekomo zastosowanie w lecznictwie? Czy jakikolwiek Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował do Ministra odpowiedniego resortu skargę na to ogłupianie ludności? Udowodniono, że farby do włosów mogą być przyczyną raka piersi u kobiet, podobnie jak dezodoranty. Czy jakakolwiek Izba Lekarska ostrzegała o tym fakcie? Nie, oni tylko idąc za modą walczą z nikotynizmem, ale inne rakotwórcze preparaty mogą być w majestacie prawa w Polsce stosowane i sprzedawane!!!

Jak podaje prasa:  KARTELE MEDYCZNE SĄ NAJLEPIEJ ZORGANIZOWANYMI I CHRONIONYMI ORGANIZACJAMI NA ŚWIECIE.

Do tej pory Izby Lekarskie zaprzeczają, pomimo wyroków sadowych, związkowi pomiędzy szczepieniami, a autyzmem. Są to najczęściej wygłaszane, gołosłowne twierdzenia dealerów szczepionkowych w polskojęzycznych mediach niemieckich właścicieli. Jak więc wytłumaczyć fakt, że w 1986 roku autyzm w USA występował u jednego dzieciaka na 2000  urodzonych. W roku 1992 było to już 1 na 500 urodzonych. W 2004 roku było to już 1 przypadek na 150 dzieci. Ostatnio zanotowano jeden przypadek na 50 urodzonych. Jedyne co robią fanatycy szczepień w rodzaju dr G , to insynuacje, że to inne przyczyny powodują autyzm, ale żadnej pracy naukowej nie umie taki osobnik przedstawić. Jedyna korelacja ze stwierdzanym wzrostem autyzmu, została potwierdzona z lawinowym wzrostem podawanych szczepionek. Fanatycy szczepień zwiększyli liczbę podawanych szczepionek z 3, w latach 50 ubiegłego wieku, do 16 obecnie i nie posiadają żadnych prac naukowych na potwierdzenie bezpieczeństwa tych preparatów.

Przypomnę, 
ŻADEN Z PRZEDSTAWICIELI IZB LEKARSKICH NIE ZGŁOSIŁ SIĘ PO NAGRODĘ 100 000 DOLARÓW PRZYZNANĄ KAŻDEMU, KTO UDOWODNI SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SZCZEPIONEK

To chyba mówi samo za siebie.
I najważniejsze, mówiące wprost, że Izby Lekarskie współpracują z koncernami farmaceutycznymi w depopulacji ludności Polski jest fakt milczenia o tych sprawach o roztrząsanie fikcyjnych problemów.
I tak poniżej wymienię tylko niektóre substancje zawarte w szczepionkach:
 1. rozproszone wirusy lub bakterii, a także jak w przypadku szczepionki Polio
rakotwórczy wirus SV -40.[info dr Salka] 
2. rtęć - neurotoksyna-w ilości przekraczającej kilkaset procent dopuszczalne normy. 
3. Aluminium-neurotoksyna- uszkadza, mózg, szpik kostny, kości. 
4. Formaldehyd, czynnik rakotwórczy, przypominam, podawany bezpośrednio do krwioobiegu. 
5. Polisorbat 80 - powodujący uszkodzenia dróg rodnych i zaniki jąder .
6. Żelatyna ze świń i kur karmionych genetycznie modyfikowaną paszą.

Poniżej podam kilka szczepionek, rozprowadzanych w Polsce, zawierających rtęć lub aluminium, pomimo zapewnień Narodowego Instytutu Zdrowia o niestosowaniu rtęci w szczepionkach :
1 Infantrix DTaP , szczepionka  “przeciwko” błonicy, krztuścowi,tężcowi- zawiera aluminium -  producent GSK.
2 Tripacel , dawniej deperte, zawiera aluminium oraz fenoksyetanol -producent Sanofilpasteur.
3 Td-pur -  j/w  zawiera aluminium, producent Imed S.A.
4 Poli-Sabin - “przeciwko” polio, zawiera Polisorbat 80 oraz magnez - producent GSK.
5 Imovax polo  - “przeciwko”  polio, zawiera fenoksyetylen oraz formaldehyd[ związek stosowany w konserwacji trupów] - producent Sanofil Pasteur.
6 Prevenar 13 -  szeroko reklamowana szczepionka “przeciwko” pneumokokom[ czyli, dawniejszej dwoince zapalenia płuc , chorobie XIX wieku. Zawiera Polisorbat 80, aluminium - producent Pfizer.
7 Neis Vac C  - także obecnie w “modzie”, “przeciwko” meningokokom, zawiera aluminium -producent Baxter.
8 Euvax B  - “ przeciwko” WZW B,  dla dzieci, zawiera aluminium -producent LG Sciences Pland Sp.oo.
9 Euvax B - “ przeciwko” WZW B, dla dorosłych, zawiera aluminium -producent LG Life Science Poland Sp.oo.
10 Engerix B - “przeciwko” WZWB, dla dorosłych, zawiera aluminium-  producent GSK .
11 Synflorix  - “przeciwko” pneumokokom,  zawiera aluminium - producent GSK.


CZYTAJ DALEJ>>>


Hubert Czerniak skazany przez sektę wakcynologiczną! Doktor zapowiada dalszą walkę!  |  Szczepionki produkowane z komórek poronnych zawierają setki zmodyfikowanych komórek rakowych.  |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.  |  Szczepionka odrowa w natarciu. Kolejne dzieci poszkodowane.  |   Kolejne zgony niemowląt po szczepionce przeciwko WZW B. Kiedy Polacy zmądrzeją?   Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Związek szczepień z autyzmem udowodniony!   Dlaczego więc nie powinno się szczepić dzieci? 3 x 10 Nie!  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.   |  Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!!  |  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  Trucie rtęcią w medycynie - autyzm.  |  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.   |  Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce.  |  LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.”  |  Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!   |  Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata.  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   | Miliarderzy biorą populację na celownik. | Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  |  Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |  Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline.   |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie - Komisja Przejrzystości.  |  Facebook cenzuruje strony anty-szczepionkowe!  |  Niepokojące badanie ujawnia związek pomiędzy uszkodzeniem mózgu a szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.  |  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.  Szczepionka przeciw HPV jest powiązana z rosnącą liczbą bezpłodności.   Po śmierci dzieci i masowych negatywnych reakcjach w Meksyku zawieszono krajowe szczepienia niemowląt.   |  Informator z CDC przyznaje, że rtęć w szczepionkach powoduje autyzm!  |  Kolejne dziecko umiera po szczepieniach! Kolejny niepotrzebny zgon w imię opętanej idei.  |  Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  | Miliarderzy biorą populację na celownik.Szokujący brak dowodów na skuteczność szczepionki przeciwgrypowej. „To skandal!”, 75 lat trucia!   |

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą badania kliniczne dotyczące tego, jak najlepiej „przekonać” Amerykanów do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19.

Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą badania kliniczne dotyczące tego, jak najlepiej „przekonać” Amerykanów do przyjęcia szczepionek przeciwko COVID-19.

Rząd federalny i Uniwersytet Yale prowadzą obecnie badania kliniczne dotyczące tego jak najlepiej przekonać Amerykanów do przyjęcia...

Niemalże każdy kto przyjął szczepionkę na koronawirusa miał niepożądane reakcje.

W najnowszym wywiadzie przeprowadzonym przez telewizję CBSN, Bill Gates potwierdził, że prawie każda osoba podczas testów szczepionki...

BBC promuje wszczepiane karty szczepień sponsorowane przez Billa Gatesa.

Departament Energii Stanów Zjednoczonych wprowadza 10-letni plan budowy kwantowego internetu.

KFC będzie drukował w 3D kurczaka w panierce.

Więcej
Globalne trendy

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Od trzech dekad oficjalnie istnieją na rynku wszczepiane pod skórę systemy automatycznej identyfikacji auto-ID (patrz prace Carla Sandersa),...

Terahercowe 6G do roku 2030.

Obecnie wdrażana na całym świecie niezwykle niebezpieczna technologia 5G operująca na mikrofalach do nawet 300 GHz, (co jest prawie 100...

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Populacja zastępcza do 2050 roku.

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone