Wróżenie z fusów, co nam Czas niesie?
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2016-12-17
Kultura
O tym, że tzw. Układ Poczdamski upadł wraz z wycofaniem się wojsk sowieckich z Niemiec, nie trzeba nikogo chyba już przekonywać.

O tym, że Niemcy są spółką prawa handlowego, czyli korporacji finansowej, po zapoznaniu się z cyklem wykładów p. dr Brzeskiego także nie ma sensu wspominać.

O tym, że ta spółka jest pod całkowitą kontrolą USA, a właściwie City of Londyn, także każdy przeciętnie oczytany obywatel wie.

O tym, że obecne pojęcie państwa jest zasadniczo różne od tego, jakie istniało w przestrzeni publicznej jeszcze 100 lat, temu także informowałem.

Przypomnę tylko, że obecnie za twór zwany państwem przyjmuje się teren zamieszkały przez nie więcej, jak 5 do 10 milionów ludzi, sterowany przez City of London za pomocą aktorów sceny politycznej, realizujących scenariusz napisany przez odpowiednie korporacje, czy raczej Grupy Kapitałowe. Dlaczego obecnie twór zwany państwem ma mieć 5-10 milionów ludzi? Ponieważ takimi zasobami ludzkimi łatwo się rządzi i nigdy nie będą miały odpowiedniej siły, aby przeciwstawić się City.

O tym, że upadek postanowień Układu Poczdamskiego niesie za sobą groźbę przesunięcia granic, także pisałem już przed wielu laty.

O tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla mniej wartościowego ludu, zamieszkującego teren pomiędzy Odrą i obecnie Bugiem, także już pisałem. I możemy obserwować już pewne fakty, teoretycznie nie związane z wymienionym tematem.

Po pierwsze, zaczęto w różnych miastach budować olbrzymie stadiony, które niestety świecą pustkami. Firmy które je budowały najdalej w kilka miesięcy po zakończeniu budowy się rozwiązywały, np. w Gdańsku. Świadczy to jednoznacznie o tym, że były to firmy krzaki, stworzone do wyłudzenia konkretnych kwot z pieniędzy publicznych. W Gdańsku cena stadionu z planowanych 120 milionów wzrosła po kilku latach do ponad miliarda. Gdańsk ma w sumie że 6 dużych stadionów. Na 440 000 mieszkańców ma 200 000 miejsc na stadionach. W jaki celu? Jak uczy doświadczenie np. byłej Jugosławii, to te stadiony były właśnie miejscami internowania masowego ludności. Obecne pustki na stadionach także wskazują, że ich  przeznaczenie jest zupełnie inne, aniżeli rozwijanie sportu.

Niepokojące są również rozporządzenia i ustawy zatwierdzane w ostatnich latach. Ostatnio, jak doniosła Gazeta Prawna w dniu 6. grudnia 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie o rejestracji wszystkich kobiet, które przekroczyły 19. rok życia i mają związek z analityką medyczną, farmacją, medycyną, pielęgniarstwem, psychologią i ratownictwem medycznym. Jak podano, tym samym obowiązkiem zostały objęte panie uczęszczające do policealnych szkół medycznych. I mamy problem.

W jakim celu w kraju, w którym zniesiono obowiązek służby wojskowej dla mężczyzn, nagle będzie potrzebna taka ilość pielęgniarek i ratowników medycznych?

Musimy jednocześnie powiązać to z wydatkiem ponad 150 miliardów złotych, czy dolarów na zakup broni, dla naszej armii, zredukowanej do Body Gard dla warszawskiego rządu [G.Branun], a także z wypowiedzią ministra A. Macierewicza, że nadwyżki broni przekażemy do tego tworu zabiurkowego, zwanego Ukrainą.
Przypomnę, że obecne siły zbrojne tego tworu to 250 000 ludzi, a polskie to 78 000, ale tak naprawdę, po odliczeniu tych panienek i szarż z brzuszkami, to może pozostanie ok. 40 000 ludzi mogących biegać po polach. Czyli dokładnie kontyngent na wyjazdy zagraniczne.

Przypomnę także, że w ubiegłym  roku, siódmego i trzynastego maja, Sekretarz Generalny ONZ stwierdził ex cathedra, że to co się dzieje na Ukrainie, to wewnętrzna sprawa Rosji. Innymi słowy, uzbrajamy bandy w obcym kraju. Musimy więc liczyć się ze skutkami. Tym bardziej, że cały „rząd” tego tworu składa się z osób posiadających paszport Izraela z 2-3 wyjątkami, z paszportem Litwy, czy Łotwy i USA.

Zastanawiający jest także nagły napływ robotników z tamtej strony. Poprzednio było ich nie więcej, jak 100 000 rocznie. A obecnie jest podobno ponad 1 500 000. Jak to się musiały uwijać konsulaty, aby w bardzo krótkim okresie zwiększyć dziesięciokrotnie ilość wydawanych paszportów. Oczywiście, musiało się do dziać zarówno za zgodą Unii, jak i rządu warszawskiego!

Kolejne dziwne rozporządzenie, tym razem Ministra Zdrowia z marca 2016 r., o leczeniu bezpłatnym wszystkich ludzi zamieszkałych na terenie Polski. Trochę to dziwne, ponieważ wszyscy do 19. roku życia plus 2 000 000 studentów już i tak jest leczonych bezpłatnie, zgodnie z Ustawą. Bezrobotni mają zaświadczenia z urzędów i także są objęci ochroną. W tej sytuacji pozostają nieliczne osoby, które zaniedbały uzupełnienia papierków. Dla tych kilku, czy kilkunastu tysięcy wydaje się specjalne rozporządzenie? Jest to co najmniej dziwne. Ale jeżeli ziści się plan B i województwa, umownie zwane lwowskimi, zostaną przyłączone do Polski, to będziemy mieli kilka milionów nieubezpieczonych. Wydanie im dowodów osobistych będzie trwało co najmniej 2 - 3 lata. A w tym czasie ktoś ich leczyć musi.

Podobnie wygląda obecna sprawa obniżenia wieku emerytalnego, niedawno podwyższonego i o celowości tego podwyższenia, szeroko nagłaśnianego zresztą przez tych samych w większości ekspertów. Na Ukrainie obecnie wiekiem emerytalnym jest 60 rok życia. Jeżeli przyłączone zostanie 8 milionów ludzi, a znaczna ich część jest emerytami, to będzie problem. Prawa nabyte są podobno święte. Nie może w jednym państwie być dwóch grup ludności, jednej przechodzącej na emeryturę w 60. roku życia, a druga w 67. I można się będzie spodziewać rozruchów, jeżeli te kilka milionów emerytów będzie musiało nagle iść do pracy. W Polsce i tak miejsc pracy nie ma i ponad 2 miliony bezrobotnych już jest. W tej sytuacji lepiej na rok, czy dwa obniżyć wszystkim, a potem spokojnie podnieść, używając tych samych argumentów.

Z ZUS-em związane są kolejne dziwne wypowiedzi, np. o konieczności stworzenia jednej emerytury w wysokości koło 1000 złotych, a jak ktoś chce więcej, to niech się dodatkowo ubezpieczy. Obecnie mniej więcej 3 pracujących składa się na jednego emeryta. A jak dostaniemy zasilenie z Ukrainy, to może być 2 do 3 albo nawet 3 do 3. Oczywiście w takiej sytuacji ZUS MUSI ZBANKRUTOWAĆ. STĄD PLAN EMERYTUR PODSTAWOWYCH NA PRZEŻYCIE PO 1000 ZŁOTYCH.

Wg ekspertów zachodnich Ukraina jest już kompletnym bankrutem i koszty spłaty kredytów przewyższają budżet tego tworu. Brak już pieniędzy na wypłaty emerytur i rent. W tej sytuacji City wpadło na pomysł rozłożenia tych wydatków na poszczególne sąsiednie kraje. Między innymi Polska ma się „zaopiekować” tymi 8 - 10 milionami z ukraińskich województw zachodnich.

Otwarcie się na zachodzie mówi o konieczności włączenia prastarych ziem Rumunii i Węgier do macierzy. Czyli chodzi o to samo. Potwierdzeniem tego faktu może być wysłanie p. Nowaka, tego od zegarków, z 68 milionami do budowy dróg właśnie w okręgu lwowskim. Chcąc połączyć regiony, trzeba wybudować drogi łączące.

Przypomnę, że koncerny amerykańskie kupiły już ponad 4 miliony hektarów ziemi na Ukrainie pod uprawy GMO. Podobnie ponad 600 000 ha zakupiły Chiny. Jak wiemy, Chiny mają dużą nadwyżkę papierków zwanych dolarami i City zezwoliło im na oskubanie dawniejszych krajów demoludów. Konkretnie następuje wykup zakładów przemysłowych, główne spożywczych, przez Chińczyków, np. na Mazurach.

Podobnie, jak wieść gminna głosi, Chińczycy zaczną inwestować w przemysł wydawniczy i kinowy. Pragnę przypomnieć, że te wojska, które przyjechały do Polski na manewry lipcowe pomimo, że po manewrach już nawet śladu nie zostało, to nadal są przy granicy z Ukrainą. A to jest koszt dzienny rzędu miliona. Już ponad 100 dni upłynęło, więc łatwo sobie policzyć jakie to jest obciążenie dla budżetu, tym bardziej, że w planach tego nie było.

Także wbrew twierdzeniu, że mają nas ochraniać przez złym czekistą Putinem, stacjonują na granicy w Ukrainą, ale także latają nad Legnicą. W przypadku jakiś zmian, zmieniają po prostu hełmy na „niebieskie” i już są wojskami pokojowymi ONZ. Jednakże po doniesieniach prasy zachodniej o gwałtach wojsk ONZ w Afryce, czy na Haiti, to lepiej, aby w Polsce nigdy te siły nie występowały.
 
To, że Polska jest szlakiem tranzytowym dostarczania broni dla Ukrainy, już pisałem. Całe z demobilu pochodzące uzbrojenie z Niemiec i Anglii jest lokowane na Ukrainie. Werbunek tzw. ochotników odbywa się podobnie jak za czasów NKWD. O 5 nad ranem przychodzi policja i prosto z łóżka bierze delikwenta w kamasze. Ilość metalowych trumien przychodząca do miasteczek ukraińskich  jest na tyle widoczna, że wiedza dociera do ludzi materialnie. Stąd dezercje i ucieczki. Oczywiście, są to tylko bajdurzenia ulicy, przecież w naszym praworządnym państwie nic się takiego zdarzyć nie może.

No i jeszcze t modyfikacja Ustawy 1066. Komu ma służyć?

Ale co się przejmować idą Święta. Pomachać chorągiewkami, pośpiewać kolędy to jest najważniejsze dzisiaj.


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Świat jest inny. Prywatne koncerny!  |  Uwaga, nadchodzi! Jak przetrwać? Quiz dla myślących.  |  Głowo Rodziny - Złe czasy nadchodzą!  Kiedy nas - Polaków to czeka?  |  Przygotowania do stanu wojennego w Ameryce w pełnym spektrum.  |  Nadchodzi stan wojenny w USA: wojsko będzie wspierało egzekwowanie prawa cywilnego.   |  Rząd USA dalej przygotowuje się na stan wojenny.   |  Policja jest teraz "Uzbrojona na wojnę" przeciw powracającym weteranom.   |  Stan Wojenny pod przykrywką akcji antyterrorystycznej w Bostonie. Obrazki ze strefy wojny.   |  Nowy system dozoru w USA: Mobilne wieże wartownicze.   |  Militaryzacja policji nabiera tempa.   |  Film: Stan Wojenny. Powstanie państwa policyjnego.   |  Obywatele i “szoki strategiczne”.   |  Film: TerrorStorm. Historia terroryzmu sponsorowanego przez rządy.  |  W Ameryce ewangeliccy chrześcijanie są etykietowani jako “ekstremiści". Obama podpisał ustawę NDAA.   |  Zamach stanu: Pentagon i Obama stwierdzają, że Kongres ma charakter ceremonialny.  |  Nowy dekret prezydencki Obamy, toruje drogę do nacjonalizacji gospodarki.   |  25 tragicznych statystyk dotyczących gospodarki USA.   |  Dokumenty armii USA, opisują plan wdrożenia obozów reedukacyjnych w Ameryce.  |  Rząd uruchamia obozy koncentracyjne FEMA na terenie całego kraju.  |  Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA kupuje miliardy sztuk amunicji.   |   Stan Wojenny pod przykrywką akcji antyterrorystycznej w Bostonie. Obrazki ze strefy wojny.   |
Polska historia - czy na pewno polska? Tempo rozpadu przyspiesza.  |  Kiedy nas - Polaków to czeka?  |  Fałszywi Polacy. Selman Rufin alias Dzierżyński. Prawica, Konserwatyści, Narodowcy etc. co to jest?  Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie?  |  Film: Niewidzialna wojna. Wykład o procesach destabilizacji.   |  Nowy Porządek Świata a sprawa Polska.   |  Film: Sowiecka dywersja wolnej prasy.   |  Przejęcie kraju. Jak to działa?   Kozacy - jak dezinformują nas zawodowi historycy.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Od 1 października każdy, kto chce pracować lub odwiedzać Watykan, będzie musiał zostać „zaszczepiony” na koronawirusa...

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

Więcej
Nauka i technologia

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włoski rząd wydał dekret dotyczący zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, nakazujący firmom wstrzymanie wypłat...

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia genetycznie modyfikuje ryby dorady, aby uzyskać u nich 50 procent więcej mięśni. Oczekuje się, że firmy wkrótce uzyskają na...

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone